slovnik

Život

V životě na tomto světě lze objevit pozoruhodné kontrasty. Bohatí lidé s krásnými sídly a mnoha přáteli někdy velmi trpí.

Obyčejní dělníci, co pracují s krumpáčem a lopatou, nebo lidé střední třídy často žijí šťastným životem.

Mnoho multimilionářů je impotentních a bohaté ženy hořce pláčou, protože jejich manžel je jim nevěrný.

V této době jsou bohatí lidé jako supi ve zlaté kleci. Nemohou žít bez osobních strážců.

Politici jsou spoutaní v řetězech – kamkoli jdou, vždy jsou obklopeni po zuby ozbrojenými lidmi – nikdy nejsou svobodní.

Pojďme se na tento stav podívat podrobněji. Musíme vědět, o čem život je. Každý si může myslet, co chce…

Nikdo nic neví, bez ohledu na to, co si lidi povídají. Život je problém, kterému nikdo nerozumí…

Když lidé vypráví svůj životní příběh, tak mluví o událostech, jménech, datech, atd. a cítí přitom uspokojení.

Tito nebozí lidé netuší, že jejich příběhy jsou neúplné, neboť události, jména a data jsou pouze vnější částí filmu. Vnitřní část chybí…

Je nutné, abychom poznali „stavy vědomí“. Každá událost je doprovázena tím či oním psychickým stavem.

Psychické stavy jsou záležitost našeho vnitřku, události jsou záležitost vnějšku. Takže události nejsou všechno.

Vnitřními stavy mám na mysli dobrou nebo špatnou náladu, starosti, depresi, pověry, strach, podezření, milost, sebe-lítost, přeceňování sebe sama, pocity štěstí, potěšení, atd.

Je nesporné, že vnitřní stavy mohou přesně odpovídat vnějším událostem, mohou se zrodit z vnějších událostí anebo s nimi naopak nemusí mít žádnou spojitost.

Každopádně vnitřní stavy a vnější události jsou dvě různé věci. Události se ne vždy přesně shodují s odpovídajícími stavy.

Příjemná událost nemusí odpovídat našemu vnitřnímu stavu.

Nepříjemná událost také nemusí odpovídat našemu vnitřnímu stavu.

Když dlouho očekávaná událost nakonec nastane, tak kolikrát cítíme, že něco chybí…

To, co chybí, je odpovídající vnitřní stav, který měla vnější událost přinést.

Častokrát nám největší radost způsobí události, které jsou zcela neočekávané.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie," napsaná Samaelem Aun Weorem