slovnik

Osobní události

Když se snažíme objevit špatné psychické stavy, tak pozorování sebe samého je zcela nevyhnutelné.

Špatné vnitřní stavy lze bezesporu napravit správnými postupy.

Náš vnitřní život je jako magnet, který přitahuje vnější události. Proto je nezbytně nutné, abychom odstranili špatné psychické stavy z naší psychiky.

Náprava pomýlených psychických stavů je nevyhnutelná, pokud člověk touží podstatně změnit povahu jistých nepříjemných událostí.

Je možné změnit náš vztah k určitým událostem, pokud odstraníme jisté absurdní psychické stavy z našeho vnitřku.

Pokud inteligentně napravíme naše chybné postoje, tak ničivé vnější situace se mohou stát neškodnými nebo dokonce pozitivními.

Když se někdo vnitřně očistí, tak potom může změnit povahu nepříjemných událostí, které se mu dějí.

Pokud někdo věří, že je velmi silný a nenapraví své absurdní psychické stavy, tak se potom stává obětí okolností.

Pokud si někdo přeje změnit svůj nešťastný život, tak je nezbytné udělat si pořádek ve vlastním vnitřním domě.

Lidé si na všechno stěžují. Trpí, pláčou, protestují. Rádi by změnili svůj život, opustili svá neštěstí, ale bohužel sami na sobě nepracují.

Lidé si nechtějí uvědomit, že jejich vnitřní život přitahuje vnější situace. Bolestivé vnější události se dějí kvůli jejich absurdním vnitřním stavům.

Vnějšek je pouze odrazem vnitřku. A proto ten, kdo se změní uvnitř, otevírá bránu novému.

Vnější události nejsou nikdy tak důležité jako způsob, kterým na ně člověk reaguje.

Zůstal jsi klidný, když tě někdo urazil? Přijal jsi s radostí nepříjemné projevy svých kolegů?

Jak jsi reagoval, když ti byla milovaná osoba nevěrná? Nechal jsi se unést jedem žárlivosti? Zabíjel jsi? Jsi ve vězení?

Nemocnice, hřbitovy a vězení jsou plné upřímně zmýlených, kteří reagovali absurdním způsobem tváří v tvář vnějším událostem.

Nejlepší zbraní, kterou může člověk v životě použít, je správný psychický postoj.

Člověk může ovládnout zvířata a odhalit zrádce díky vhodnému vnitřnímu stavu.

Špatné vnitřní stavy nás činí bezbrannými obětmi lidské zvrácenosti.

Naučte se čelit těm nejméně příjemným životním událostem správným vnitřním postojem…

Neztotožněte se s žádnou událostí. Pamatujte, že všechno jednou pomine. Naučte se vnímat život jako film – tímto způsobem získáte z života užitek…

Nezapomeňte, že pokud neodstraníte pomýlené vnitřní stavy ze své psychiky, tak události, které nemají žádný význam, Vám mohou přinést neštěstí.

Je nesporné, že každá vnější událost potřebuje svou vlastní jízdenku, tj. správný vnitřní stav.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie," napsaná Samaelem Aun Weorem