slovnik

Svět vztahů

Svět vztahů můžeme rozdělit do tří různých typů.

  1. První: Jsme ve vztahu s planetárním tělem – tj. s fyzickým tělem.
  2. Druhá: Žijeme na planetě Zemi, a proto logicky máme vztah s vnějším světem a s našimi osobními záležitostmi jako jsou příbuzní, podnikání, peníze, pracovní záležitosti, povolání, politika, atd.
  3. Třetí: Máme vztah k sobě samým. Pro většinu lidí je tento vztah zcela nedůležitý.

Bohužel se lidé zajímají pouze o první dva typy vztahů. Třetí typ je jim lhostejný.

Hlavní starosti „zvířete s intelektem“ (mylně nazývaného lidskou bytostí) jsou jídlo, zdraví, peníze a práce.

Je zřejmé, že fyzické tělo stejně jako záležitosti tohoto světa je něco vnějšího, něco mimo nás.

Planetární (fyzické) tělo je někdy nemocné, jindy zdravé, a tak pořád dokola.

Věříme tomu, že něco víme o našem těle, přestože ani nejlepší vědci na tomto světě toho moc o tělu z masa a kostí nevědí.

Je nepochybné, že fyzické tělo se svou úžasnou a složitou propracovaností je něco, co je mimo naše chápání.

Co se týká druhého typu vztahů, tak v něm jsme vždy oběťmi okolností. Je politováníhodné, že jsme se ještě nenaučili, jak vědomě vytvářet různé situace.

Je mnoho osob, které jsou neschopné se jakkoli nebo komukoli přizpůsobit. Je mnoho lidí, kteří v životě nedosáhnou skutečného úspěchu.

Co se týká naší gnostické esoterické práce, tak je nezbytné zjistit, zda nejsme v disharmonii v některém z těchto tří typů vztahů.

Např. se stane, že fyzicky onemocníme, protože nemáme správný vztah k našemu fyzickému tělu.

Je možné, že nemáme správný vztah k vnějšímu světu. Výsledkem potom je, že máme mnoho konfliktů, ekonomických a společenských problémů, atd.

Je možné, že nemáme správný vztah k sobě samému. V důsledku toho velmi trpíme, protože nám chybí vnitřní osvícení.

Je zřejmé, že pokud naše pokojová lampa nebude zapojena do zásuvky, tak pokoj zůstane ve tmě.

A proto ti, kdo trpí nedostatkem vnitřního osvícení, musí napojit svou mysl na vyšší centra jejich Bytí.

Potřebujeme mít správný vztah nejen s naším planetárním (fyzickým) tělem a vnějším světem, ale rovněž správný vztah s každou částí našeho Bytí.

Pesimističtí pacienti, unavení z mnoha různých doktorů a léků, si nepřejí být uzdraveni. Naproti tomu optimističtí pacienti bojují o zdraví ze všech sil.

Je mnoho milionářů, kteří přišli o své bohatství v kasinech Monte Carla a potom spáchali sebevraždu. Naproti tomu existují miliony matek, které pracují, aby uživily své děti.

Existuje nespočetné množství deprimovaných studentů esoteriky, kteří kvůli nedostatku vnitřního osvícení a neschopnosti získat nadpřirozenou moc, opustili esoterickou práci na sobě samém.  

Je jen málo těch, kteří umí využít nepříznivé situace.

V období velkých pokušení, nezdaru a smutku je třeba pamatovat na své skutečné Já.

Hluboko uvnitř každého z nás je Aztécká Tonantzin, Stella Maris, Egyptská Isis, Nebeská Matka, která čeká na to, aby mohla vyléčit naše bolavé srdce.

Když někdo projde šokem sebe-pamatování, tak dojde k zázračné proměně v práci jeho těla, protože buňky dostanou jinou výživu.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie," napsaná Samaelem Aun Weorem