slovnik

Gnostická esoterická práce

Je naléhavé studovat gnózi a prakticky využít myšlenky obsažené v této knížce, které nám pomohou při práci na sobě samém.

Nicméně není možné jen tak odstranit to či ono „já“ – nejprve je třeba jej objevit a pozorovat.

Sebepozorování umožní paprsku světla proniknout do našeho nitra.

Každé „já“ se v nějaké podobě objevuje v naší hlavě, v jiné podobě v našem srdci a v jiné podobě v našem sexuálním centru.

Pozorujme to „já“, které se nám podařilo objevit – pozorujme ho ve všech třech centrech našeho organismu.

Pokud jsme v interakcích s ostatními lidmi pozorní a všímaví, tak jako stráž ve válce, tak objevíme skrytá „já“.

Vzpomenete si, kdy někdo urazil Vaši ješitnost? Vaši pýchu? Co Vás během dne nejvíce rozrušilo? Proč tomu tak bylo? Jaká je toho skrytá příčina? Zjistěte to, pozorujte svou hlavu, své srdce a sexuální centrum…

Každodenní život je úžasná škola. V interakcích s ostatními můžeme objevit všechna ta „já“, která si nosíme uvnitř.

Jakékoli podráždění, jakákoli hádka nás může přivést na stopu toho či onoho „já“, ať už to je sebe-láska, závist, žárlivost, hněv, chamtivost, podezíravost, pomlouvání, chtíč, atd.

Abychom mohli poznat ostatní, tak musíme nejprve poznat sami sebe. Musíme se naučit vžít se do kůže druhého.

Pokud se vžijeme do pozice druhého, tak zjistíme, že ty psychické vady, které vidíme v ostatních, hojně existují uvnitř nás samých.  

Je nezbytné milovat bližního svého. Nicméně pokud se nevžijeme do pozice ostatních, tak je nemožné je skutečně milovat.

Jestliže se nevžijeme do kůže druhých, tak krutost bude dál existovat na naší planetě.

Nicméně jak se může někdo vcítit do pozice druhého, když nemá odvahu vidět sám sebe?

Proč bychom na každém měli vidět jenom tu špatnou stránku?

Automatická nevraživost vůči osobě, kterou jsme potkali poprvé v životě, naznačuje, že se neumíme vcítit do pozice druhého. Znamená to, že nemáme ostatní lidi rádi a že je naše vědomí ve stavu hlubokého spánku.

Je nám někdo nesympatický? Proč? Možná protože pije? Pozorujme sami sebe… Jsme si jisti svou ctností? Jsme si jisti, že uvnitř sebe nemáme „já“, které se rádo napije?

Když uvidíme opilce, jak dělá všelijaké hlouposti, tak by bylo nejlepší, kdybychom si řekli: „To jsem já, kdo dělá tyhle hlouposti…“

Jsi počestná a ctnostná žena, a proto se ti nelíbí určitá jiná žena? Je Ti nesympatická? Proč? Jsi si jistá sama sebou? Myslíš si, že v sobě nemáš ani trochu chtíče? Myslíš si, že tato žena, známá svou nestydatostí a tolika skandály, je zavrženíhodná? Jsi si jistá, že ta nestydatost, kterou vidíš v té druhé ženě, není také uvnitř Tebe? Namísto zavrhování by bylo prospěšnější, kdybys pozorovala sama sebe a potom se v hluboké meditaci vcítila do její kůže. 

Pokud skutečně toužíme po radikální proměně, tak je nutné porozumět, jakou má gnostická esoterická práce hodnotu. Je nezbytné pochopit, v čem spočívá a proč je tak cenná.

Je nezbytné studovat gnózi a vědět, jak milovat bližního svého. Je nezbytné šířit toto učení mezi ostatní lidi, neboť jinak se z nás stanou sobci.

Pokud se někdo oddá esoterické práci na sobě samém, ale neumožní ostatním lidem, aby se o tomto učení také dozvěděli, tak jeho vnitřní rozvoj bude velmi pomalý, protože mu bude chybět láska pro druhé.

Kdo dává, tomu bude dáno, a čím víc dává, tím více mu bude dáno. Ovšem ten, kdo nedává, tomu bude odňato i to, co má.

Toto je Zákon.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie," napsaná Samaelem Aun Weorem