slovnik

Runy a mantry

Existuje velmi mnoho cvičení, které nám různě pomáhají na naší duchovní cestě. Zde se můžeme setkat hlavně s vokalizaci různých manter a specifickými polohami těla, které zaujímáme při napodobení runové abecedy.

Cvičení je opravdu hodně, protože každému z nás vyhovuje něco jiného. Takže účelem není provádět všechna cvičení na které narazíme, ale ty, které potřebujeme pro svůj osobní rozvoj a ke kterým se cítíme být duchovně nakloněni.

Co jsou to tedy runy? Runy jsou prvotní struktury skryté ve všech jazycích a kultur. Runy jsou obvody pro energii. Runy se nacházejí v každém posvátném písmenu, v každém duchovním pohybu, v každé cestě k Bohu.

runova abeceda_futhark

"Jazyk protoplazmatické hlavní rasy bylo Zlaté Slovo, univerzální a kosmický jazyk, jehož kombinace zvuků produkovala kosmické jevy všeho druhu. Ti, kteří následují cestu dokonalého manželství, tento prvotní jazyk v sobě znovu objevili. Když posvátný oheň dosáhne úrovně krku, tehdy začneme mluvit velmi čistým vynořujícím se božským jazykem, který stejně jako řeka zlata příjemně protéká hustou, sluneční džunglí. V tomto jazyce zpívali vnitřní Otcové kosmické zákony přírody Bohům, kteří se je takto učili. Scénář první hlavní rasy byl napsán runami. Dřevěné kladivo zednářství pochází ze šípu egyptského boha Ra, který je vlastně runou. V té době, všechny rituály polárního chrámu byly runové. Pohyby představených byly runové. Jedná se o božský scénář. Připomeňme si, že svastika je runa. Hebrejské písmena jsou pouze modifikace runových písmen." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Co jsou to mantry? Jedná se o posvátné slova nebo zvuky. Použití posvátných slov a zvuků je univerzální ve všech náboženstvích a mystických tradicích, protože základ všeho stvoření je ve Velkém Dechu nebo Slově, Logos. "Na počátku bylo Slovo ..." Mantry nám různě pomáhají stimulovat organismus, ať už se jedná o konkrétní čakry nebo psychiku.

Čakry jsou jemné centra energetické transformace. Čakry jsou spojovací body, přes které cirkuluje mezi jednotlivými těly (duchovní těla) lidské bytosti boží energie. V naší fyziologii existují stovky čaker, ale s probuzením vědomí souvisí sedm hlavních.

Merkurova hul - cakryČakra: Sahasrára
Církev: Laodicea
Oblast: Epifýza
Samohláska: I

Čakra: Adžňá
Církev: Filadelfia
Oblast: Hypofýza
Samohláska: I

Čakra: Višúddha
Církev: Sardy
Oblast: Štítná žláza
Samohláska: E

Čakra: Anáhata
Církev: Tyatira
Oblast: Srdce
Samohláska: O

Čakra: Manipúra
Církev: Pergamos
Oblast: Solární plexus
Samohláska: U

Čakra: Svadhišthána
Církev: Smyrna
Oblast: Prostata / Děloha
Samohláska: M

Čakra: Múládhára
Církev: Efez
Oblast: Sexuální orgány
Samohláska: S

 

Cvičení

 1. Sedm samohlásek
 2. Runy Tyr, Bar, Thorn-Dorn
 3. Runa Rita
 4. Runa Fa
 5. Kóan
 6. Rozvoj schopností čaker
 7. Mantra Gate, Gate, Paragate...
 8. Mantra Trin
 9. Mantra Tom-Dom
 10. Mantra S M Hon
 11. Mantra Wu