slovnik

Úvod do Posvátné Sexuality

sex-zrcadloJsme sexuální bytosti: stvořené sexem, zachovávané sexem-a pokud jsme pošetilí - tak i zničení sexem. To, co jsme teď, je výsledek sexu. To, co budeme, bude záležet na našem využití sexu.

Náš vztah k sexu nám ukazuje, kdo uvnitř ve skutečnosti jsme. Sex je zrcadlem do naší duše. Pojďme nahlédnout do základu všeho života - sexuality - a objevme, kdo opravdu jsme a čím se můžeme stát.

Poprvé v historii se nyní můžete učit esoterické znalosti, které byly dlouho chráněny nejčistšími dušemi, potlačované posedlými po moci, a odmítané zdegenerovanými lidmi. Toto je přesná věda sexuálního zdraví a naplnění, a kdokoliv - z jakéhokoliv náboženství, kultury nebo vyznání - se může vydat po cestě směrem k slušné, přirozené a posvátné sexualitě.

Tyto znalosti jsou pro kohokoli a pro každého zdarma, nevyžadují žádné členství ani poplatek jakéhokoli druhu, nevyžadují, abyste následovali nějakého guru nebo učitele a vlastně vás podporují k tomu, abyste byli samostatní, nezávislí myslitelé a bez jakéhokoliv psychologického, duchovního nebo finančního břemene.

Především, tato věda byla praktikována miliony, seriózními, duchovními aspiranty z celého světa, v každé náboženské tradici, a je praktikována v současnosti. Obecně, ti, kteří toto učení začnou praktikovat, zažijí svobodu ze sexuální lítosti, nový, silný smysl pro sexuální vyjádření a naplnění, a prohloubení spojení s božskostí uvnitř.

Sami objevte, co učili všichni velcí, duchovní poslové: jak využít vaše přirozené sexuální síly, na probuzení vědomí, a na osvobození se od utrpení.

jezis-a-marieTato webová stránka se snaží představit celému lidstvu starověké, dlouho skrývané, tajné znalosti o sexu. Nás zajímají skryté nebo esoterické znalosti sexu, které byly vždy vyhrazeny pro kněžství nebo zasvěcených učedníků každé tradice. Tyto posvátné znalosti se vždy zabývají zrodem duše, vstupem do nového světa nebo jinými slovy, stvoření. Jednoduché pozorování přirozených zákonů ukazuje, že stvoření je vždy sexuální. A proto tajné nebo privátní znalosti držené vysokými kněžími a lamami, byly vždy sexuální znalosti, také známé jako Strom Poznání (daat), Tantra, Alchymie, Gnóze a mnoho dalších názvů.

Studováním těchto prapůvodních textů může člověk prokázat univerzální znalosti, které spočívají v srdci všech velkých náboženství. Ačkoli formy, názvy a metody se mohou jevit odlišně, nepopiratelným faktem zůstává, že v sexuální síle se ukrývá ohromná tajná moc, která v nás všech spočívá, a že někteří lidé po celém světě a jeho historii byli vyškoleni v metodě pro přístup k této moci, která proměňuje celého člověka, dávajíc mu hluboké poznání Božských záhad, božství a - pokud nevhodně použité - pekelnosti.

Vzhledem k moci obsažené v sexuálních záhadách, nejvyšší a nejčistší formy byly tradičně vyhrazeny pouze pro elitu: ti, kteří prokázali schopnost použít tyto znalosti ve prospěch druhých. Naopak, vždy existovala jiná třída znalostí, ke kterým je snadný přístup, a které se snadno rozvíjejí - ale se závažnými následky. A tak tajné znalosti sexuální transformace mají mnoho podob. Tato webová stránka se zajímá pouze o ty znalosti, jak byly učené velkými mistry všech tradic: Mojžíš, Buddha, Ježíš, Kršna a další. Tito Avataři (poslové) přinesly světlo poznání v čisté formě, která se soustřeďuje na to, jak zužitkovat největší moc, kterou v sobě máme (sex), na odstranění největších utrpení: jinými slovy, která učí jak odstranit a dobýt zvířecí ego. Existuje i druhá škola poznání, která se zajímá o moc, oddávání se pocitem a hůře. Tato forma poznání / znalosti může být nazývána "černá," protože je začerněná přítomností sexuální touhy, pýchy, nenasytnosti a všech těch psychologických elementů, které vytvářejí utrpení. Existuje mnoho textů a spisů patřících takové škole nebo tradici, ale my je na této stránce nereprodukujeme, ani na ně neodkazujeme. A proto si můžete být jisti, že s čím se na této stránce setkáte, patří do třídy Písem a spisů, které vedou duši směrem ke Světlu a ven z područí utrpení.

Ať najdete To, co hledáte.

  1. Začínáme
  2. Techniky pro svobodné
  3. Techniky pro páry
  4. Různé
  5. Sex: Tajná brána do Ráje - dokument
  6. Alchymie a Tantra: Posvátná sexualita