slovnik

Eucharistie: Duchovní síla prostřednictvím požehnaného jídla a nápoje

Eucharistie-Jezis

Požehnané jídlo a nápoj jsou součástí každého náboženství.

Stejně jako potraviny a voda té nejlepší kvality nám dodávají sílu a krásu fyzicky, jídlo připravené pomocí rituálu nás dělá silnými duchovně.

Všichni zakladatelé náboženství nám dali instrukce k tomu, jak přijímat duchovní sílu přes požehnané jídlo a nápoj:

• Hinduistický: prasad
• Židovský: kiddush קידוש
• Buddhistický: ganapuja / tsogo / tsok
• Náboženské: svaté přijímání, eucharistie, pomazání, atd.

"Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku." - První Korintským 11: 23-25

"Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život." - Evangelium podle Jana 6:53

Každý se může nasytit požehnaným jídlem a nápojem doma, bez ohledu na to, zda patří k nějakému náboženství nebo víře.

Takový rituál nazýváme "eucharistie," z řeckého eukharistia "díkůvzdání, vděčnost."

Melchizedech-eucharistie

Melchisedech, první v Bibli, který začal podávat požehnaný chléb a víno.

Požadavky na domácí eucharistii:

• cudnost
• z obilí připravené jídlo
• hroznový džus
• oltář

K uskutečnění takového rituálu je nezbytná sexuální čistota a cudnost (sexuální zdrženlivost). Zadržena a sublimovaná sexuální energie je základem moci "mága," kněze nebo kněžky. Skrze modlitbu, koncentraci a vizualizaci, vzýváme univerzální Kristickou sílu (Kristus, Krišna, Avalókitéšvara, atd.), aby nabila chléb a symbolické víno mocnou energií na posílení vědomí. Bez cudnosti není možné, aby kněz přitáhl potřebné síly.

Na zastoupení symbolického mužského elementu, budete potřebovat obilí, jako je pšenice, ječmen, kukuřice nebo rýže. Snadnou volbou je nekvašený chléb (to znamená bez kvasnic). Získejte nejkvalitnější přísady jaké je možné, jako jsou organické, celozrnné apod. Pokud si můžete upéct svůj vlastní chléb, to je ještě lepší. Zde je základní recept, který funguje skvěle:

Eucharistie: recept na chleba

SLOŽENÍ

• ½ šálku horké vody
• 1 lžíce medu
• 1½ lžíce olivového oleje
• 1 šálek celozrnné mouky + nechte si ¼ šálku navíc na poprášení a upravení cesta
• ½ lžičky soli
• 1 polévková lžíce oleje (kokosový nebo olivový) (na pečení)

INSTRUKCE

Uvařte vodu.

V misce smíchejte med s teplou vodou, aby se rozpustil.

Pak do této medové vody přidejte jeden šálek mouky, sůl a olivový olej.

Pracovní plochu posypeme moukou a toto těsto pak mísíme po dobu několika minut, pokud nám nezůstane hladké - hodně hnětení to nepotřebuje. Pokud je těsto příliš lepkavé, přidejte více mouky.

V rukou toto těsto zformujte do plochého disku zhruba 6mm tloušťky.

Na pánvi na středním až mírném ohni (nebo dokonce i na nižším, pokud máte pánev se zesíleným dnem) zahřejte ½ lžíce olivového oleje.

Tento plochý chleba vložte na pánev, a pečte po dobu asi 5 minut s krytem na pánvi. Pak ho obraťte a pečte z druhé strany asi 3 minuty.

Na zastoupení symbolického ženského elementu, použijte hroznovou šťávu. Nepoužívejte alkohol. Pokud je to možné, udělejte si svou vlastní šťávu z organických hroznů, které mají semena (komerční hrozny bez pecek mají malou vitalitu). Jednoduše je rozmixujte nebo rozdrťte a přeceďte.

Jako oltář vám úplně postačí malý stolek. Pokud je možné, je dobré, abyste na něm měli svíčku (nebo tři), pentagram, a kopii gnostické Bible: Odhalená Pistis Sofia, a možná i sošky nebo obrázky božství, modlitební knížku, vodu, květiny, atd. Více se dozvíte na konci tohoto článku.

Jak provést eucharistii doma

Umístěte malý kousek chleba a symbolické víno na čistý, parfémovaný ubrus.

Pokleknete a modlete se pokorně o pomoc božství. Konkrétně poproste o duchovní atomy velmi vysokého napětí, aby sestoupili do chleba a symbolického vína. Nejsilnější modlitba k tomuto účelu je "Otče náš":

"Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jakož i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen. "

V řeckokatolické církve se na závěr modlitby před "Amen." Ještě přidává: "Neboť tvé je království a moc i sláva, Otce i Syna i Ducha svatého, nyní i vždycky a na věky věků."

Modlete se každé slovo pečlivě, vědomě, rozjímajíc nad významem. Samozřejmě, že se také můžete modlit jednoduše ze svého srdce.

Po ukončení modlitby, požehnejte chléb a víno tím, že nad nimi uděláte znak kříže. Dejte si levou ruku na solární plexus, zvedněte pravou ruku s prvními třemi prsty nataženými a posledními dvěma složenými, a udělejte znamení kříže, a pak kolem tohoto kříže udělejte kruh. (To, kterým směrem uděláte kruh je nepodstatné).

Po požehnání konzumujte chléb a víno s velkou pozorností, zbožností a pokorou, přičemž si představujete, jak vás nabité prvky naplňují pomocí, kterou potřebujete.

Každodenní provádění tohoto obřadu posiluje srdce a vědomí velmi silnými energiemi.

eucharistie

Domácí oltář

V gnostické tradici studujeme všechna náboženství a filozofie, a žádné pravé symboly božství nám nejsou cizí. A proto gnostický oltář jako takový, i když skromný a jednoduchý, také zobrazuje úžasnou panorama obrazů a symbolů božstev, které nás vedou ke světlu.

Každý člověk si může sám vybrat, jak si svůj oltář zařídí, aby vyhovoval jeho charakteru, náboženskému smýšlení a rozpočtu. Mezi studenty a instruktory je tak velká rozmanitost oltářů kolik je jich samých. Nicméně existují určité základní prvky, které by neměly chybět na žádném oltáři, aby si člověk skutečně zmagnetoval své prostředí.

Základní prvky gnostického oltáře

• Stolek nebo nějaký typ stojanu, zakrytý jemnou dečkou (obvykle bílou); někteří na zakrytí dokonce používají i sklo.
• Kopie gnostické bible, Odhalená Pistis Sofia
• Zastoupení čtyř prvků:

o Věčné světlo představující oheň, které neustále osvětluje. Tradičně by se použila svíčka nebo olejová lampa, ale v dnešní moderní době (kvůli bezpečnosti), můžete použít i malou lampičku nebo noční světélko.
o misku nebo sklenici vody
o pírko (vzduch)
o květiny, kámen, nebo něco, coby představovalo zem

• pentagram

Tyto základy si můžete samozřejmě k vlastní inspiraci rozšířit:

• Obrázky nebo sošky božstev, jako Ježíš, Buddha, Božská Matka, ap.
• Ostatní posvátné knihy, takové jako bible, jako jsou například sútry, Korán, ap.
• Ostatní posvátné symboly, jakými jsou kříž, sedmiramenný / devítiramenný židovský svícen, ap.
• Symbolická čepel, meč nebo nůž představující psychologickou práci prořezáváním se přes iluze