slovnik

Rozpuštění ega

Ctihodní přátelé, vážené dámy.

Dnes, 9. prosince, v desátém roku Vodnáře, se opět setkáváme s touhou hluboce studovat téma rozpuštění psychologického "já".

Nejprve je však nutno provést pečlivou analýzu tohoto předmětu ega, protože řada pseudo-esoterických, pseudo-okultistických škol je toho názoru, že existují dvě "já". Prvnímu říkají vyšší "já" a druhému nižší "já". Nicméně my říkáme, že vyšší a nižší "já" jsou dvě části stejné věci.

V těchto školách se hodně mluví o druhém já, o takzvaném "alter egu", a nejen to, oni ho dokonce chválí nebo až zbožňují, považují ho za božské. Nicméně ve jménu pravdy je nutné konstatovat, že vyšší "já" i nižší "já" jsou dva aspekty stejného ega. Proto je naprosto nemístní chválit vyšší "já" nebo naopak, abychom znevažovali nižší "já".

Přímím zaměřením se na tohle téma, a tím, že začneme vidět ego tak, jaké skutečně je samo o sobě, bez jakéhokoli svévolného rozdělování na vyšší nebo nižší, pak je jasné, že můžeme správně začít rozlišovat mezi tím, co je "já," a tím, co je Bytí.

Mohli bychom však tvrdit, že takové rozlišování není nic jiného, než další koncept vyvinutý intelektem. Ano, ti, kdo toto nyní čtou, se budou vykrucovat a tvrdit, že jeden nebo více filozofických pojmů je něco, co nemá nejmenší význam. Někteří lidé si sice dají tu snahu přečíst tyto tvrzení, no okamžitě na to je zapomenou, protože se zaměří na něco jiného, co považují za mnohem důležitější.

Ano, lidé se spícím vědomím často ignorují takové tvrzení, protože už jsou unaveni z tolika teorií. Takže tito lidé si řeknou: Co záleží na jedné nebo více teorií navíc?

Proto musíme hovořit s úplnou otevřeností a skutečnostmi založenými na přímých zkušenostech a nikoliv na základě jednoduchých subjektivních názorů. A proto moji přátelé vám řeknu, co jsem zažil na vlastní kůži. Pokud mé tvrzení přijmete, dobře. Pokud je odmítnete, je to vaše věc, protože každý může přijmout nebo odmítnout, co se mu líbí, nebo si interpretovat učení jak mu vyhovuje.

Tedy poslouchejte: Na začátku mé současné reinkarnace jsem stejně jako mnozí z vás, četl několik pseudo-esoterických a pseudo-okultistických knih. Stejně jako vy, jsem hledal a procházel různými školami a znám mnoho teorií. Je tedy zřejmé, že kvůli toliké četbě a opakování čtení toho, co jsem již přečetl, jsem také uvěřil v existenci dvou "já", jmenovitě vyššího "já" a nižšího "já". Pak mně různí instruktoři učili, že člověk musí dominovat nižší "já" pomocí vyššího "já", aby jednoho dne mohl dosáhnout mistrovství. Upřímně a otevřeně se přiznám, že jsem byl tedy plně přesvědčen o existenci tzv. dvou "já", až kým se mi naštěstí nepřihodila transcendentální mystická událost, která se mnou intenzivně zatřásla až do morku kostí.

Takže jedné noci, když jsem byl vědomě mimo těla, přišlo ke mně moje pravé vnitřní Bytí, Nejvnitřnější. Usmál se a řekl: "Musíš umřít." Tato slova, řečena mým Nejvnitřnějším, mě skutečně zmátla, ohromila, a celkově vyvedla z míry.

Proto jsem se ho trochu rozpačitě zeptal: "Proč musím umřít? Nech mě žít déle, pracuji pro lidstvo…”

Stále si vzpomínám na okamžik, kdy mi Nejvnitřnější podruhé s úsměvem zopakoval: "Musíš zemřít."

Potom mi v astrálu ukázal to, co musí ve mně zemřít. To, co jsem viděl, byly mnohočetná "já", tvořena několika temnými entitami. Byla to skutečný shluk zvrácených tvorů, různé druhy psychických agregátů, žijící démoni zosobňující chyby. Takhle tedy moji přátelé, jsem se na vlastní kůži mohl přesvědčit, že "já" není něco individuálního, ale že se jedná o hromadu psychických agregátů, hromadu hašteřivých a hlučných "já". Některé představovali hněv, chamtivost, chtíč, jiné zase závist, pýchu, lenost, obžerství, a každé jedné ego se skládalo z nekonečného množství odnoží. Takže vskutku, pokud jde o ego, neviděl jsem nic, co by bylo hodné uctívání, ani jakékoli božství nebo něčeho podobného.

Někteří naši čtenáři by teď mohli namítat, že: "Ale není možné, že jste viděl jen vaše nižší "já", tj. součet psychických agregátů [skandhas], jak je kategorizuje orientální buddhismus? Avšak jak odlišný by býval váš názor, kdybyste viděli vaše vyšší "já" v celé své kráse." Ano, moji přátelé, velmi dobře znám vaše různé formy intelektualizace, vaší vyhýbavost, vaše individuální ospravedlnění, vaše reakce, váš odpor, touhu vždy dělat všechno, co má příchuť ega, aby vyniklo. Je zřejmé, že ego nechce umřít, a když ho omrzí nadále existovat v husté a hrubé podobě, poté prostě se na sebe převezme nějakou krásnou jemnou podobu. Je zřejmé, že nikdo nechce vidět své milované "já", jako je zredukováno na kosmický prach, jen proto, že to nějaký chlápek řekl v posluchárně. Je tedy zcela normální, že ego nechce umřít a snaží se najít komfortní filozofie, které mu zajistí místo na nebi, místo na oltářních v kostelech, nebo místo plné nekonečného štěstí tam, na druhé straně.

Bohužel, ačkoli opravdu nechceme vzít nadšení nebo víru od lidí v takových nebo podobných myšlenkách, ale vzhledem k tomuto konkrétnímu problému s vyššími a nižšími já nemáme jinou možnost, než mluvit otevřeně a upřímně. Vzhledem k tomu, že my gnostici rádi mluvíme na základě konkrétních, jasných a definitivních skutečností, nyní vám řeknu další neobvyklou událost, abych dokázal, že vyšší "já" neexistuje.

Jednou, v hluboké meditaci, dodržujíc všechna pravidla uvedené v Džňána józe, jsem se ponořil do stavu známého jako nirvikalpasamádhi. V tomhle stavu jsem opustil všechna svá nadsmyslová těla (astrální, duševní atd.), a takhle přeměněný na Draka moudrosti (Kosmický Kristus), jsem pronikl do světa Solárního Logu.

V tomto světě, který je mimo tělo, emoce a mysl, jsem chtěl něco vědět o životě velikého Kabíra Ježíše. Právě v tom okamžiku jsem byl svědkem toho, jak jsem se sám stal Ježíšem z Nazaretu, kde jsem dělal zázraky a divy ve svaté zemi. Stále si vzpomínám na okamžik, kdy jsem byl pokřtěn Janem Křtitelem v řece Jordán. Viděl jsem se, jak stojím uvnitř chrámu stojícího na břehu této řeky. Ján měl na sobě krásnou róbu, a když jsem se k němu blížil, podíval se na mě a zvolal: "Ježíši, odlož si plášť, protože tě budu křtít." Tak jsem šel směrem dovnitř svatyně. Poté mi na hlavu začal lít olej pomazání s trochou vody, přičemž předříkal modlitbu. Následně jsem se cítil úplně přeměněn. Co následovalo, bylo úžasné. Když jsem si tak seděl v předsíni, uviděl jsem tři božské slunce. První bylo modré, což odpovídá Otci. Druhé bylo žluté, což odpovídá Synovi. A třetí bylo červené, což odpovídá Duchu Svatému. Hle, tři Logové: Brahmá, Višnu a Šiva.

Ten zmatek, který jsem pocítil, když jsem vyšel z tohoto Logoickýho extatického stavu a vrátil se do těla, byl nesnesitelný. "Co…? Já jsem Ježíš Nazaretský, já jsem Kristus?" No to mně podrž! Jak je proboha možné, že já, ubohý slimák z bahna Země, já který nejsem ani hoden odepínaní sandál pána Ježíše Nazaretského, jsem byl jenom tak transformován na něj?

Jelikož kvůli této zkušenosti jsem byl naprosto pohlcen v myšlenkách, rozhodl jsem se vrátit do meditace, a tuto mystickou zkušenost zopakovat. Ale teď s tím, že tentokrát jsem nechtěl nic znát z Ježíšova života, ale ze života Jana, zvláště jako pokřtil Ježíše.

To znamená, že ve mně rozpoutal stejný mystický stav. Znovu jsem opustil všechny svá nadsmyslová těla, a znovu jsem se ocitl v Logoickém stavu. V tomto stavu jsem se ještě více soustředil na Jana Křtitele. A poté hleďme, byl jsem svědkem, jak jsem se přeměnil na Jána, a jak jsem křtil Ježíše. Když jsem se znovu vrátil do těla, pochopil jsem, že ve světě Logu, ve světě Krista, neexistuje žádný typ vyššího "já", ani nižšího "já". Proto je naléhavé, abychom si všichni uvědomili, že v Kristu jsou všechny bytosti jednou. A tedy kacířství oddělenosti je nejhorší kacířství.

Takže, moji přátelé, všechno v tomto světě, ve kterém žijeme, je pomíjivé: myšlenky, lidé, věci. Jediná věc, která je stabilní a trvalá, je Bytí. A důvod existence Bytí je opět Ono samo.

Takže se naučte rozdělovat mezi základními charakteristikami "já", a základní povahou Bytí.

Otázka: Mistr, z jaké látky jsou vyrobeny psychické agregáty?

Samael Aun Weor: Dámy a pánové, je nezbytné, abyste pochopili, co je mysl, a jak funguje.

Inteligentní zvíře, mylně nazývané člověkem, stále nemá žádnou individuální mysl, protože ji dosud nevytvořil, ještě ji nevybudoval. Mentální tělo může být vytvořeno pouze sexuálníma transmutacemi. Chci, abyste pochopili, že sexuální vodík Si-12 se nachází v posvátných spermiích. Takže pak bezpochyby v organizmu ezoterického člověka, který nepřelévá Hermův pohár (který nevypouští semeno), ve skutečnosti dochází k nesmírným transmutacím libida, kterého výsledkem je vytvoření individuálního mentálního těla. Manas, mentální látka, v pravém slova smyslu, se nachází uvnitř každého jedince, avšak této mentální látce chybí individualita. Manas má různé formy, které najdeme ve formě agregátů [skandhas]. Tato skutečnost je známá pro esoterický buddhismus již odpradávna.

Všechny ti, hádavé, hlučné "já", které ve svém celku tvoří nás samých, tj. "já" s vlastní vůlí, jsou víceméně tvořeny zhuštěnou duševní látkou. Nyní si můžete vysvětlit, proč každý člověk neustále mění svůj názor. Například: Člověk má zájem o koupi domu, a proto zorganizuje schůzku s prodejcem nemovitostí. Ten ho přesvědčí, že ten a ten konkrétní dům se doopravdy vyplatí koupit. Náš zákazník je nyní nadšený a vehementně tvrdí, že tento dům určitě koupí, a že ho od této koupi nic neodradí. Bohužel, po několika hodinách je všechno jinak. Názor zákazníka, který mněl před několika hodinami už není stejný, protože jiné mentální "já" nyní řídí mozek, a nadšené "já", které bylo před několika hodinami uneseno kupováním nemovitosti, je nyní vytlačeno novým "já", které nemá nic společného s uzavřenou dohodou, nebo daným slovem. Takhle se tedy řítí kartový domek a sklíčený agent se cítí podveden.

"Já," které přísahá věčnou lásku ženě, je odsunuto jiným "já", které s danou přísahou nemá nic společného. Muž tedy nakonec odejde a žena zůstává sklíčená.

"Já," které přísahá věrnost gnostickému hnutí, je zítra vytlačeno jiným "já", které nemá s touto přísahou nic společného. Takže takový člověk nakonec hnutí opustí, a všichni bratři a sestry hnutí jsou zmateni a ohromeni jeho rozhodnutím.

Přesvědčte se sami milí přátelé, jaké jsou nekonečné formy mysli, jak řídí hlavní centra mozku, a jak se hrají s lidským strojem.

Otázka: Mistře, já si myslím, že na této planetě, na níž žijeme, toto "já", dělá náš život snesitelnějším. Protože je snadné pochopit, že pokud bychom ho rozpustili, tak bychom od všeho, co se týče našich tužeb upustili, a náš život by se stal strašně smutný a nudný. Není to tak?

Samael Aun Weor: Úctyhodné dámy a pánové, autentické štěstí je radikálně založeno na přehodnocení Bytí. Je nesporné, že Bytí zažívá autentické štěstí pokaždé, když prochází intimním přehodnocením.

Bohužel lidé této doby zaměňují radost za štěstí. Bestiálně se oddávají smilstvu, cizoložství, alkoholu, drogám, penězům, hazardům atd., neuvědomujíc si, že na konci potěšení přichází bolest. Proto se každý druh zvířecího potěšení přemění na hořkost.

Je zřejmé, že eliminace ega přehodnocuje Bytí, čehož výsledkem je štěstí. Bohužel, vědomí uvnitř ega, nerozumí potřebě vnitřního přehodnocení a upřednostňuje zvířecí rozkoš, protože je přesvědčeno, že to je štěstí.

Rozpusťte mnohočetné "já", abyste mohli zažít radost přehodnocení Bytí.

Otázka: Mistr, z toho všeho, co jste dosud řekl, vyplývá, alespoň se tak domnívám, že potřeba vybudovat mentální tělo, abychom v sobě neměli mnoho různých myslí je něco zcela jasné a neodkladné. Rozuměl jsem tomu správně?

Samael Aun Weor: Jak jsme již v této přednášce řekli, intelektuální zvíře mylně nazývané člověkem, nemá individuální mysl, ale místo jedné mysli má mnoho myslí, což je rozdíl. To, co zde říkám, se nemusí líbit mnoha pseudo-ezoterikům a pseudo-okultistům, kteří jsou plně přesvědčeni na základě teorií, které si přečetly, že racionální homunkulus má mentální tělo.

Dovolte mi vyjádřit nesouhlas s tímto prohlášením. Pokud by intelektuální zvíře mělo individuální mysl, pokud by nemělo různé psychické agregáty, které jej charakterizují, muselo by tedy mít kontinuitu účelu. Tím pádem by každý držel dané slovo. Nikdo by dnes netvrdil něco, co by zítra popřel. Ten kupující z našeho předchozího příběhu, by následující den co dal své slovo, přišel s hotovostí v ruce. Kdyby se lidé chovali takhle, Země by byla rájem.

Proto, pokud chceme autentické přehodnocení vnitřního Bytí, je nutné vytvořit mentální tělo a rozpustit mnohočetné "já". Pouze tyto posvátné přehodnocení nám mohou přinést skutečné štěstí.

Otázka: Ctihodný mistr, je možné, aby člověk, který přispívá do kostela, který čte Bibli, který chodí na zpověď, který v různých institucích provádí skutky milosrdenství, který šíří evangelium, který má pouze jednu ženu a další ctnosti, mohl mít také " já? "

Samael Aun Weor: Úctyhodné dámy a pánové, dovolte mi, abych vás informoval, že "já" se dokáže maskovat jako světec, jako mučedník, jako apoštol, jako dobrý/á manžel/ka, jako mystik, jako kajícník, jako poustevník, jako dobrý občan, který přispívá k charitě, jako úctyhodný občan atd.

Zločin se také ukrývá za jemnou intonací verše. Zločin se ukrývá ve vůni, která prochází vnitřním prostorem chrámu. Cizoložství a smilstvo jsou páchány ve stínu kříže a nejpodlejší zločinci předstírají zbožné pózy a tváří se jako mučedníci. Je dobré vědět, že mnoho ctnostných lidí má v sobě velmi silné psychické agregáty. Nezapomínejte, že tak jako můžeme najít mnoho ctností u podlého muže, stejně tak nalezneme mnoho zla v spravedlivém člověku.

V propasti, v Danteho Alighieriho kruzích, je mnoho mystiků, darebáků, kajícníků, kteří věří, že si počínají velmi dobře. Proto se nenechte překvapit, že v propasti existují i ​​ukázkoví kněží, kteří jsou následovaní svými oddanými.

Otázka: Mistr, jaká je duchovní hodnota dobrých úmyslů upřímného člověka, který žije v omylu?

Samael Aun Weor: Uvědomte si, že cesta, která vede do propasti je dlážděná dobrými úmysly. "Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." - Matouš 22:14

Darebáci každého věku měli dobré úmysly. Hitler, plný nádherných záměrů, pošlapal mnoho národů, a kvůli němu milióny lidí zemřelo v plynových komorách, koncentračních táborech, u popravčích zdí nebo špinavých kobkách. Nepochybně toto monstrum chtělo triumf pro ohromné Německo, a proto nešetřil úsilím na dosažení tohoto cíle.

Nero, v touze osvobodit svůj lid od "křesťanství", které on považoval za epidemii nebo katastrofu, házel křesťany do římského amfiteátru. Kat, který vykonává nespravedlivý příkaz, má při popravě svého bližního nádherné úmysly. Během francouzské revoluce padly pod Gilotinou milióny hlav, a kati pracovali s velkolepými úmysly, protože chtěli triumf lidí. Robespierre, plný velkolepých záměrů, přivedl k popravě mnoho nevinných lidí.

A nezapomínejme na Svatou inkvizici. Inkvizitoři s nádhernými úmysly odsoudili mnoho chudáků, kteří zemřeli buď ohněm, mučením nebo jinými technikami barbarského mučednictví.

Takže chci, abyste pochopili, že to, co je důležité, jsou dobré skutky, a ne dobré úmysly, které mohou být více či méně mylné.

Soudci karmy v tribunálech objektivní spravedlnosti soudí duše na základě skutků, na základě jasných a definitivních konkrétních činů, a nikoliv na základě dobrých úmyslů.

Výsledky jsou to, co se počítá. Není tedy nutné mít dobré úmysly, pokud jsou výsledky našich činů katastrofální.

Otázka: Mistře, jaký je postup, abychom se osvobodili od psychických defektů, které trýzní naši mysl?

Samael Aun Weor: Ctihodné publikum, pokud se skutečně chceme vyhnout sestupu do pekelných světů, v tom případě je naléhavé a neodkladné, abychom zlikvidovali ego, abychom ho rozdrtili na prach vědomým způsobem.

Chci, abyste věděli, že při styku s lidmi, při kontaktu s našimi spolupracovníky, při společném bydlení s našimi příbuznými atakdále, naše skryté chyby spontánně vyplují na povrch, a jestliže jsme ve stavu pozorné bdělosti, tak je můžeme vidět také, jaké doopravdy jsou.

Jakýkoli zjištěný defekt musí být uvážlivě předložen k analýze pomocí hluboké meditace, za účelem jeho úplného pochopení.

Defekt nestačí jenom pochopit. Člověk se musí ponořit ještě hlouběji. Je nesmírně důležité, abychom se do sebe zcela ponořili a prozkoumali se, abychom našli intimní kořeny defektu, který jsme pochopili. To znamená, dokud plně neporozumíme jeho hlubokému významu.

Jakákoli jiskřička vědomí nás může okamžitě osvítit a v milióntině vteřiny skutečně pochopit hluboký význam daného pochopeného defektu.

Odstranění je ale jiné. Někdo může pochopit nějakou psychologickou chybu, nebo dokonce plně pochopit její hluboký význam, a přesto pokračovat s tímto "já" (chyba, vada) v různých odděleních mysli. Protože bez odstranění této chyby není možné, abychom se této chyby zbavili.

Proto, pokud chceme psychicky zemřít v každém daném okamžiku, v každém okamžiku našeho života, odstranění se stává naší absolutně životně důležitou úlohou.

Nicméně, s vlastní myslí, není možné odstranit naše chyby. Poslouchejte mě pozorně: Podle našeho chápání můžeme své různé psychické chyby jenom označit, dávat jim různá jména, přemístit je z jedné úrovně podvědomí do druhé, skrýt je před sebou samým, soudit je, ospravedlnit je atd. No zásadním způsobem je změnit nebo odstranit je nemožné.

Takže pokud doopravdy chceme odstranit chyby, a zemřít v sobě tady a teď, pak je nutné povolat moc, která daleko přesahuje mysl. Musíme se dovolávat transcendentální síly. Naštěstí je tato síla latentně skrytá ve všech lidských bytostech. Je to kundaliní, ohnivý had našich magických sil.

Při sexuálním styku, v chemické kopulaci, můžeme požádat naši osobitou Božskou Matku o odstranění naší psychologické chyby, kterou jsme nejen pochopili, ale také plně pochopili její hluboký význam. Můžete si být jisti, že naše specifická kosmická matka držící Erosův oštěp, zničí psychický agregát zosobňující chybu, kterou musíme odstranit. Tato posvátná kopie, tento úžasný symbol kreativní energie, je právě zbraní, kterou Déví Kundaliní z nás odstraní vadu, kterou chceme v danou chvíli zničit.

kalima a tantra

Je zřejmé, že odstraňování těchto agregátů probíhá postupně, protože mnoho z nich se nachází v 49 úrovních podvědomí. To znamená, že jakýkoli psychický defekt je zastoupen tisícími psychických agregátů, které se v těchto 49 úrovních podvědomí vytvářejí a rozvíjejí.

Může se stát, že někdo není smilníkem na intelektuální úrovni mysli, a přesto může být smilníkem na hlubších podvědomých úrovních. Ano, mnozí mystici, kteří byli extrémně cudní pouze na rozumové úrovni, dokonce i na dvacáté nebo třinácté podvědomé úrovni, selhali, když byli podrobeni esoterickým zkouškám v hlubších úrovních podvědomí. Někdo nemusí být zlodějem na intelektuální úrovni, ani v čtyřicáté osmé podvědomé úrovni, a přesto být zlodějem v čtyřicáté deváté úrovni.

Jak vidíte, defekty jsou mnohotvárné, a proto někteří velmi svatí jedinci, mohou být děsivě zvrácení v nejhlubších úrovních svého podvědomí. Právě prostřednictvím ezoterických testů, může zasvěcenec v sobě objevit různé psychické agregáty. Selhání v těchto testech poukazuje na rozmanité, klamlivé psychické agregáty, které ještě pořád máme v sobě.

Otázka: Ctihodný mistře, můžete nám říct, jak mají tuto práci dělat lidé, kteří nemají partnera?

Samael Aun Weor: Úctyhodné dámy a pánové, naše vlastní osobitá božská matka Déví kundaliní, ví vždy jak zacházet se svatou Erosovou kopií. Rozdíl je v tom, že u lidí, kteří praktikují posvátnou sexuální magii, má tato elektrická síla mnohem větší moc a kapacitu. Takže u svobodných lidí má tato kopie stále nádhernou sílu, jenom ne tak mocnou jako v případě, když se s ní zachází během erotického spojení páru.

Lidé, kteří nemají partnera, mohou pořád jít dopředu, i když v tomto případě bude jejich práce o něco pomalejší. Nicméně když si najdou partnera, jejich práce se rapidně zesilní a bude mít mnohem větší efekt.

Slobodní jedinci mohou dospět pouze do určité úrovně, která je jasně definována přírodou. Za touto úrovní není možné dosáhnout dalšího pokroku bez sexuální magie.

Vyňato z knihy Peklo, Ďábel a Karma napsané Samaelom Aun Weorom