slovnik

Gnostické tajemství kříže

Pojďme se pohroužit do alchymistického a kabalistického významu kříže, který je velmi starým symbolem spojeným s mnoha náboženstvími. Navzdory tomuto faktu, v dnešní době ho lidé spojují pouze s křesťanstvím.

Kristus-emblem

Abychom porozuměli tajemstvím kříže, musíme nejprve pochopit tajemství Krista, jehož znak řeckého slova je spojen s ohněm. V gnosticismu máme modlitbu, která říká:

Věřím v Syna, kosmického Krista, mocného astrálního zprostředkovatele, který spojuje naši fyzickou osobnost s nejvyšší eminencí slunečního Otce.

Takže v Gnózi je Kristus univerzální, kosmický. V Kabale se tato kosmická síla týká Ain Soph Aur, což je část abstraktního absolutního prostoru bezprostředně za Keter, první sefirou stromu života. Takže, jak vysvětlujeme v jiných přednáškách, Ain Soph Aur - což je světlo nepoznatelného boha - plus tři aspekty koruny, které jsou v Kabale sefiry Keter, Chokma a Bina, tvoří čtyři aspekty toho, co v řečtině nazýváme Tetragrammaton, který je svatým jménem Boha, Jod, Hej, Vav, Hej, co je světlo a oheň. V latinském jazyce je tento oheň Pána symbolem mantry napsané nahoře na kříži, INRI, Ignis Natura Renovatur Integra, což znamená "oheň neustále obnovuje přírodu". Ten oheň je solárním ohněm; je to kosmický Krestos, který, aby mohl pracovat, projevit svou moc, dělá to přes kříž.

jezis na krizi

Je to tedy něco, co musíme analyzovat a pochopit, protože kříž je tvořen dvěma paprsky, jeden je vertikální a druhý horizontální. Vertikální paprsek představuje mužskou, pozitivní, sluneční sílu, která vychází z abstraktního absolutního prostoru, Ain Soph Aur a proniká do vesmíru při oplodňování hmoty, což je ta druhá látka, která se v sanskrtu nazývá Akáša. Jinými slovy to, co v sanskrtu nazýváme Prána, je Kristus, pozitivní energie a Akáša, pasivní energie, ze stejného zdroje. Spojení obou vytváří vesmír. Takže z tohoto pohledu musíme pochopit, že Kristus je univerzální a původce všeho, co existuje, v jakékoliv galaxii hmoty nebo antihmoty.

Tyto síly, Prána a Akáša, pozitivní a negativní, jsou prvními projevy kříže, jejichž význam dešifrujeme. Takže křížením nebo spojením těchto dvou sil se objevuje to, co nazýváme vesmír. Záměrem toho, že se tato energie objevila ve vesmíru je, aby si uvědomila svou vlastní entitu ve svých různých aspektech.

Když se toto abstraktní světlo projeví - v prvním trojúhelníku Stromu Života - nazývá se Projevený Krestos. První trojúhelník je v křesťanství známý jako Otec, Syn a Duch svatý, v hinduismu jako Brahma, Višnu a Šiva a v Kabale jako Sefira Keter, Chokma a Bina. Takže tyto tři aspekty koruny tvoří Projeveného Krista, který se v Kabale nazývá Adam Kadmon. Tento Adam Kadmon je nekonečný a vztahuje se k světu Atzilut na Stromu života, který, jak víme, je tvořen deseti sefirami.

Kabala-tela-na-strome-zivota-cz

První trojúhelník Stromu života (Sefira Keter, Chokma a Bina) je ovládán korunou, Keter, související s naší hlavou, konkrétně se dvěma hemisférami našeho mozku a s epifýzou. První trojúhelník je řízen Otcem. Pak přichází druhý trojúhelník Stromu života, tvořený sefirou Chesed, Gebura a Tiferet; tento trojúhelník je řízen Chokmou, druhou sefirou koruny. Proto říkáme, že království Otce je v hlavě, ale království Syna je v srdci, protože tento druhý trojúhelník je spojen s plícemi a srdcem. Plíce přijímají ducha, dech, vzduch atmosféry; plíce souvisejí se sefirou Chesed a Gebura, Duchem a duchovní duší, zatímco srdce se vztahuje na Tiferet. Tiferet je lidská duše a je také nazývána synem člověka (Beni Adam) a Chokma se týká lidské duše. Takto to musíte vidět ve své tělesnosti.

strom_zivota_trojuholniky

Poté, pod druhým trojúhelníkem, najdeme třetí trojúhelník tvořený sefirou Necah, Hod a Jesod. Toto se nazývá trojúhelník kněžství nebo trojúhelník magie (význam je stejný). Těžiště tohoto trojúhelníku je v Jesod, které se vztahuje na pohlavní orgány a je ovládáno sefirou Bina, Duchem svatým. Takže království Ducha, Bina, je v pohlavních orgánech. V našem organismu sexuální potence souvisí s ledvinami; Sefira Necah a Hod souvisejí s ledvinami. Takto se na tyto sefiry třeba dívat - alchymisticky, abychom pochopili význam kříže. Naše fyzické tělo je samo o sobě na samém spodku stromu života, to je Malkut, království.

"Hospodin Bůh (Bina) dal vyrůst ze země (Malkut) všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého."
- Genesis 2: 9

Pokud tedy budeme alchymisticky pozorovat naše fyzické tělo, uvidíme, že je to strom příjemný pro zrak, království, splynutí těchto sefirických sil. Na základě toho rozumíme, že máme v našem těle dva stromy. Strom života v našem centrálním kanálu, kterým je mícha, vedle Stromu Života máme dva kanály připojené ke každé straně centrálního kanálu, to jsou kanály dobra a zla, slunce a měsíce, pozitivní a negativní, Pingalá a Idá, Adam a Eva, které také souvisí s křížem. A tak, Adam a Eva, pozitivní a negativní, Slunce a Měsíc souvisejí se stromem dobra a zla, Stromem poznání. Strom života a strom poznání mají společný kořen v pohlavních orgánech.

Obd-Aur-Od-hady_na_strome_zivota

Takže když vidíme tyto prvky v sobě, rozumíme tomu, že pokud chceme mít přístup k Stromu Života, kterým je mícha, abychom vstoupili do neutrální síly uprostřed kanálu stabilizujícího levý a pravý, dva kanály dobra a zla, musíme překřížit ty dva kanály, ty dvě síly na samém spodku, aby se probudila třetí síla spojená s vědomím!

Dvě síly, vpravo a vlevo, jsou v sanskrtu nazývané Pingalá a Idá a v taoismu Yin a Yang. Sušumná je uprostřed a je tou, ke které se chceme přiblížit, protože uprostřed kříže se objeví ukřižován. V křesťanství se ukřižován nazývá Ježíš, který je Slovem s hebrejským původem; "Ješua", což znamená spasitel. Tento spasitel Ješua je oheň, který vyvstává ze spojení dvou polarit kříže v jakékoli části vesmíru. Přitom, přistupujeme k naší tělesnosti alchymisticky, abychom pochopili, co je Kristus a kříž v nás, protože člověk ukřižován na kříži je nejdůležitějším symbolem gnosticismu.

Když přistupujeme ke kříži alchymistickým způsobem, tak nepřistupujeme k nástroji mučení, jak si většina křesťanů myslí, že kříž byl jen nástroj, na kterém byl ukřižován Mistr Aberamento, Ježíš Nazaretský. Ano, zemřel na kříži, ale přišel sem, aby znázornil ty tajemství, které vám vysvětlujeme; tyto Kristické tajemství nás učí způsob, jakým přitahujeme kosmického Krista k sobě, aby Kristus seberealizovat naše vlastní Bytí.

Když uvidíme ukřižovaného člověka na kříži, kosmicky to představuje vesmír, ale v nás to představuje INRI, oheň, který musíme probudit. Tento oheň, toto světlo, se vztahuje k životu. Světlo, oheň, život navzájem souvisejí.

Děti kříže

Ve fyzickém organismu jsme rozděleni na dvě pohlaví, dvě sexuality. Když řekneme sex, poukazujeme na pohlavní orgány, protože díky tomu můžeme odlišovat rozdíly mezi muži a ženami. Stejně jako v tomto fyzickém světě, aby se jakýkoliv druh rozmnožil, musí provést křížení svých dvou sexuálních polarit; stejně jako muž, který vniká do ženy, jeho falus se stává vertikálním paprskem, který protíná vodorovný paprsek, kterým je vagina, jóni ženy. V důsledku toho jsme všichni dětmi kříže.

Spermie, která vychází z pohlavních orgánů muže, oplodňuje vajíčko, které vychází z vaječníků v děloze ženy. Jak vidíte, příroda potřebuje lůno, aby přitáhla všechny nezbytné prvky pro vybudování fyzického těla. Když pozorujeme vývoj spermie v klíně ženy, uvědomujeme si, že první věcí, která se tvoří, je mozek a mícha. Následně se zbytek, všechny končetiny, kosti atd., celá složitost fyzického těla, utváří jakoby zázrakem, v lůně ženy. To, kde jsme fyzicky zplození, se nazývá v latině matrix (matrice, děloha).

Nicméně když si přiblížíme kosmického Krista, přiblížíme si lůno ženy. V ezoterizmu, v alchymii, když řekneme žena, mluvíme o fyzickém těle, Malkut, zda jsme mužského nebo ženského pohlaví. Pro každého z nás je sefira Malkut ženská.

V naší tělesnosti máme další lůno a tím lůnem je mícha. Oplodnění míchy znamená vstup do gnostických tajemství kříže, které souvisejí se Stromem života a Stromem poznání dobra a zla.

V dnešní době každý muž ví, jak oplodnit ženské lůno, aby přivedl děti na Zem, avšak v dávných dobách znalost jak oplodnit míchu, aby byl stvořen vnitřní Boží Syn, posvátné poznání alchymie; bylo nutné, tj. vědět, jak zkřížit dvě sexuální polarity, protože "pokud se někdo nenarodí znovu, neuvidí Boží království" a tvořit může jen sexuální síla. Nyní se blížíme k tajemství, jak se znovu narodit.

"Amen, amen, pravím ti, pokud se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vstoupit do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo; a co se narodilo z Ducha, je duch." - Jan 3: 5, 6

Z těla se narodíme sexuálním aktem. Podobně, abychom se narodili z Ducha, také používáme sexuální energii. Neexistuje jiný způsob. Nepodlehněme absurditě myšlení, že znovuzrození je věcí víry v něco, protože žádná žena v tomto fyzickém světě nemusí v něco věřit, aby měla dítě, vše co potřebuje udělat, je provést sexuální akt se svým manželem a otěhotnět.

Jak dole, tak i nahoře, jak nahoře, tak i dole; abychom se znovu narodili, platí tentýž zákon, ale postup je jiný. Pokud se narodíme fyzicky přes kříž, pak se duchovně narodíme také přes kříž; avšak děloha, kterou musíme oplodnit, je mícha.

Mícha se nazývá děloha Marie, Božské Matky. Božská Matka je stočená tři a půl krát v čakře Múládhára, čakře mezi konečníkem a pohlavními orgány, zatímco Otec jako Duch se nachází v epifýze. Oheň Ducha oplodňuje Marii, Božskou Matku v čakře Múládhára, aby se zrodil INRI, syn. Ale aby to udělali, musí být obě síly, mužská a ženská, zkřížené. Nikdo neprobudí tuto kristickú sílu pouze tím, že v ní bude věřit.

V dávných dobách, když někdo nastoupil na cestu gnóze (poznání), bylo od mužů žádoucí, aby se stali mnichy a ženy jeptiškami, protože na začátku je třeba naučit se ovládat sexuální sílu, aby se pokročilo k zasvěcení a probuzení vědomí, protože ten, kdo se znovu narodí, je vědomí. Ten, kdo se znovu narodí, není ego, a není to ani nové přesvědčení/domněnka v mysli.

"Boží děti jsou ti, co se nenarodili ani z krve (potomstvo) ani z tělesné žádosti (orgasmus), ani z vůle člověka (přikázání/zákon), ale z Boha."  - Jan 1: 13

Spřízněné duše

Při vstupu nebo zasvěcení každý chápal, že cílem lidské duše je sňatek s duchovní duší. V muži je duchovní duše ženská, zatímco lidská duše je mužská. V ženě je lidská duše, i když souvisí s vůlí, ženská a její duchovní duše je mužská. Duchovní duše se může polarizovat buď jako mužská nebo jako ženská, v závislosti na vůli Ducha, Boha, uvnitř. To je důvod, proč lidská duše v ženském bojovníkovi byla nazývána Amazonkou, zatímco v muži bojovník Rytířem, oba bojují o dobytí jejich duchovní duše. Duchovní duše byla vždy střežena drakem. Aby se zasnoubil s božskou duší, bojovník musel draka porazit, a tedy obrněný velkou odvahou, vůlí, bez strachu, musel porazit draka a pak se oddat s božskou duší.

Lidské a božské duše se správně nazývají spřízněné duše. Každý zná termín "duševní kamarádi", ale mylně se domnívají, že najdou svou duši ve fyzické rovině; tento způsob myšlení je nesprávný. Zasnoubení těchto duší je cesta, na kterou se vydáváme uvnitř, ne venku, ale je realizována využitím sil vnějšího světa nazývaného Malkut.

Dobýt draka

Kdo je drak? Drak je Lucifer, nositel světla. Ale Lucifer není osoba. Lucifer je energie, je to síla, která poskytuje pohlavní impuls, sílu, muži erekci a ženě vlhkost, aby mohli vykonávat sexuální alchymistickou práci. Lucifer (luce-fer) znamená "nositel ohně". Že drak vydechuje z úst oheň? Ano, vydechuje! To je důvod, proč je sefira Gebura duchovní duše, vždy zastoupena ženou, protože její jóni, ženský orgán jako sopka v Malkute vydechuje krev, oheň Gebury, takže pouze muž s jeho kopím, jeho falem, může probodnout draka a porazit Lucifera. Smutné je, že většina rytířů, kteří vstupují do ženy, jsou poraženi ohněm draka, protože nerozumí tomu, že ženská jóni je aspekt, který představuje dračí ústa. Proto drak, ve formě hada, promluvil k Evě v Rajské zahradě - עדן znamená smyslnost, blaženost - to je to, co zažíváme v sexuálním aktu.

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had (drak מרשעת). Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ - Genesis 3: 1-5

Vskutku strom sexu, poznání dobra a zla, nám dá poznání, moudrost, pokud porazíme draka. Ale Adam neporazil Evina draka. Adam padl k nohám Evina draka.

Svévolníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže (Idá) bude přeražena. - Job 38: 15

To je něco, co musíme pochopit, abychom pochopili naši sexuální povahu. Musíme porazit mužova draka a ženina draka, protože takto vstupujeme do Vyšších zasvěcení.

dva_draci_svaty_gral

Když muž a žena pokropí svou sexuální sílu v sexuálním aktu, když dosáhnou orgasmu, jsou poraženi jejich draky. Proto všichni na tomto světě jsou obětí draka. Je vzácné najít mocných rytířů a amazonky, kteří ovládají svých draků, jinými slovy, jejich sexuální oheň, který je naší zvířecí silou, kterou musíme transformovat.

Na začátku se zasvěcenec naučí, jak pracovat se dvěma polaritami, které má ve svém vlastním těle; tyto polarity jsou pozitivní a negativní, Pingalá a Idá. U muže souvisejí s jeho dvěma varlaty a u ženy s dvěma vaječníky. Takže, když zkříží své dvě síly, mnich nebo jeptiška učí své tělo, jak se vyrovnat s dvěma silami draka, a tak se připravují na vstup do větších tajemství. Taková příprava zahrnuje devět zasvěcení menších tajemství, v nichž se duše učí ve fyzickém těle, jak zacházet s těmito dvěma polaritami, jak probudit jejich vědomí a jak porazit děti draka, jmenovitě touhu, pýchu, hněv, lenost, žravost, chamtivost a všechny chyby, které nosíme uvnitř.

V dávných dobách, kdy celibátní mniši nebo jeptišky pokročily a překonali sami sebe, probudili své vědomí, protože jejich sexuální síla jim umožnila přístup k devíti zasvěcením menších tajemství. Poté, když se jejich vědomí probudilo, vstoupili do tajemství Pána.

Nyní, aby Pán mohl vstoupit jako Spasitel, jako Ješua, do fyzického těla jakéhokoli zasvěcence, tento zasvěcenec se musí znovu zrodit a právě v tom spočívá problém. Protože abychom v sobě stvořili Božího Syna, který se v křesťanství nazývá Ježíš, který se ve starověkém Egyptě nazýval Horus a který se ve starověkém Mexiku nazýval Quetzalcoatl, aby se tento Mesiáš, pomazaný, objevil uvnitř v nás, dva jednotlivci, muž a žena, potřebují zkřížit své dvě dračí síly v sexuálním aktu.

Z fyzického hlediska máme Otce v hlavě, Syna v srdci a Ducha svatého v sexuální síle. Takže toto jsou gravitační centra Trojice, a to jak u muže, tak u ženy. Je zřejmé, že sexuální tvořivá síla Ducha je rozdělena, oddělená ve dvou polaritách, protože Duch Svatý, Binah, musí být rozdělen v Daat, aby tvořil uvnitř v nás. Proto mnich a jeptiška, kteří již byli připraveni a ve svém Vědomi probuzení, dostávali učení, poznání sexuálního aktu, aby si mohli oplodnit svou vlastní míchu, své vlastní duchovní lůno. Jelikož byly v celibátu, už věděli ovládat své sexuální síly. Takže, když vstupovali do deváté sféry, Jesod, aby se sexuálně sjednotily, věděli, co dělat, takže dělali stejnou sexuální transmutaci, ale byly sexuální sjednocení; oba věděli, že tam bude jejich drak. Drak, který chrlí oheň z úst. Takže porazit toho draka nebylo snadné.

Takže tito novici, když vstupovali do tohoto procesu, kdy ve svých tělech pokřižovali tři hlavní síly: Kether, Chokmah a Binah nebo Otec, Syn a Duch svatý, nebo Brahma, Višnu a Šiva, jejich sexuálním aktem, ve spojení těchto sil, pracovali a probouzeli blesk, nebo to, co nazýváme v severských runách, Runa Sig. Sig je oheň, který vystupuje z oblaku plného vody. Když blesky vycházejí z oblaku, je to proto, že dvě polarity, nebe a země jsou překřížené a na základě toho se objeví blesk, kterým je Runa Sig.

Z toho Sigu, z toho blesku vyšlehnutí z oblaku, přichází to, co se v ezoterice nazývá Siegfried, Sig-fried nebo Sig-Fired, takový je esoterický význam Siegfrieda. Má stejný význam hebrejského Ježíše; proto je napsáno, že Ježíš, Ješua je syn Panny Marie a Ducha svatého. Když řekneme Ješua, oslovujeme Krista, INRI, blesk, který se objeví přesně při jejich sexuálním styku.

Tento Siegfried, Ježíš, blesk vyšlehnutí z čakry Muladhara, vystupuje z kostrče a po troše stoupá po celé páteřní míše.

Za předpokladu, že se tato sexuální transmutace uskutečňuje mezi manžely, mužem a ženou, oheň stoupá po 33 obratlích páteře. Hle, posvátný věk Ježíše, 33 let. Hle, i 33 stupňů zednictví, což jsou stupně, které získáme, když vznítíme oheň. Když se tento oheň poprvé probudí ve fyzickém organismu, jedinec pozná tajemství Spasitele, Pána, na velmi nízké úrovni. Takže tato energie stoupá, a když se dostane do středu obočí, uvádí se, že Izák, syn Abrahama a Sáry, se narodí uvnitř. Duchovní duše, naše božská duše, Geburah, bere všechen ten transmutovaný oheň a stane se mistrem; Monád: Átman-Buddha se objeví jako mistr ve vesmíru, protože všechen tento oheň poskytuje mistrovství. Jak vidíte, tito Monádové jsou to, co Janovo evangelium nazvalo děti Boží; protože je to Boží dítě, které se narodilo v Gebure, nejvyšším Vědomi Bytí.

Tím však, co ho přijali (v Gebure) a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi; ti, co se nenarodili ani z krve, ani z tělesné žádosti, ani z vůle muže, ale z Boha.  - Jan 1: 12,13

Tělo osvobození

Mezitím, zde v Malkut, v tomto fyzickém světě, se děje něco kouzelné, vystoupením toho ohně přes páteř, když tento oheň postupně stoupá přes míchu. Stejně jako v děloze ženy, fyzicky řečeno, se objeví plod, což je ta oplodněna buňka, jejíž trvá devět měsíců, než se vyvine, a když toto dítě vyjde z dělohy, je to dítě, které potřebuje růst mimo dělohy, aby se stalo dospělým fyzickým tělem, což je tělo, které máme všichni zde. Podobně, když kundaliní ve fyzickém těle stoupá přes míchu, je vytvořeno nadřazené fyzické tělo, což je to, co Mistr Samael nazývá "tělem osvobození". Toto tělo je prvním výsledkem spojení dvou sexuálních sil, mužské a ženské.

Hle, Krišna a Radha znázorňují tuto přednášku. Radha představuje duchovní duši, zatímco Krišna je lidská duše, která vykonává práci. To nám ukazuje, že nejen v křesťanství máme tyto dvě polarity, ale jsou zobrazeny v různých náboženstvích. To ukazuje, že duchovní duše je vždy čistá, ale je v našem Monádovi. Krišna představuje kristickú energii, která sestupuje z Chokmy a mísí se s lidskou duší; Krišna je černý, protože Krišna znamená "černý" nebo "tmavý". Krišna symbolizuje kristickú sílu v každém z nás, kteří začínáme na této cestě. Jsme černí, psychologicky řečeno, protože máme chyby a zlozvyky. Ale toužíme si vzít Radhu, duchovní duši.

Krishna_Radha

Samael Aun Weor vysvětluje, že v sanskrtu se duchovní duše nazývá Buddhi, naše vyšší vědomí.

"Buddhi, naše vyšší vědomí bylo iniciované našim božským Bohem v temných vodách vesmíru. Atman-Buddhi tvoří Vnitřního Mistra… Nadřízená Manas (lidská duše) musí být povýšena až do Atman-Buddhi, aby se s ním spojila. Říkám svým Arhatům:

"Když se lidská vůle spojí s Vnitřním Mistrem, stává se všemocným, to znamená, když se nadřazená Manas spojuje s Atman-Buddhi, naplní se všemi nevýslovnými mocnostmi Nejvnitřnějšího a stává se všemocná. Takže páté zasvěcení Větších tajemství je prvním nirvanickým zasvěcením. Proto, když počítáme shora, počínaje Átmanem (Chesed nebo Gedulah) a konče Sthulou Sarirou (Malkut, fyzické tělo), pátý had je třetím hadem…

"Prostřednictvím sexuálního styku uzavíráme sňatek s Buddhi. Veškerá tato sexuální práce je prací sexuální alchymie. Sexuální magie přeměňuje našeho Nejvnitřnějšího na Boha. Nejvnitřnější je synem vnitřního Krista. Vnitřní Kristus je Glorian každé lidské bytosti. Náš Glorian je jiskra oddělena od Centrálního slunce. Centrální slunce je Velký dech. Velký dech je armádou hlasu. Armáda hlasu je hromada božských bytostí. Hromada božských bytostí tvoří Kosmického Krista, sluneční Logos, Slovo." - Samael Aun Weor

Radha a Krišna jsou oba krásní, protože každý jeden symbolizuje sefiru Tiferet (hebrejsky, "krása"). Pokud jste žena pracující na sobě, nakonec se oddáte s vaší duchovní duší, která je mužská, ale pro muže to bude opačně. Pochopte, že bytost může materializovat nebo projevit každou ze dvou polarit, protože Duch je oboupohlavní. Většinou si myslíme, že mužství lidské duše souvisí s Jesod, pohlavními orgány, ale skutečností je, že se vztahuje na Tiferet, srdce, k mužské síle, která se vztahuje k vůli. Tedy Tiferet, vůle, je mužská, ale Tiferet jako vůle, jako lidská duše může být inkarnovaná v ženském těle jako "Amazonka". Je zřejmé, že tato Amazonka bude hledat svou duchovní duši, která bude mužská. Takže znovu, síly bytosti se tedy mohou polarizovat oběma způsoby. Musíme přemýšlet alchymistickým způsobem.

Následně, co je to tělo, které se začíná krystalizovat z přebytku vodíku lidského organismu? Mahábhárata to nazývá Yudhisthira, narozený stát se králem nebo Malachim. Yudhisthira se vztahuje na vědomí, Bodhichittu. Když začnete pracovat alchymisticky s vaší sexuální energií, tato energie je Bodhichitta. To je Yudhisthira vyvinuta jako vaše vědomí, vaše Bodhichitta. Takže Yudhisthira je prvním archetypem, který se objevuje, který se rodí králem, pokud pokračujete na cestě.

Druhým králem podle Mahábháraty je Bhima, silné stvoření, které symbolizuje extrakt, který zasvěcenec získává z fyzického těla. Mistr Samael nazývá tento extrakt "tělo osvobození". Tělo osvobození je extraktem fyzického těla. Přečtěme si, co mistr Samael napsal ve své knize Kristova vůle:

Bódhisattva

Boddhisattva_panduovci

"Říkám svým Arhatům, že v každém Buddhovi je sedm Buddhů. Říkám svým Arhatům, že když hledají své Já, když si uvědomí své vnitřní Já, naše Boží, věčná Trojice je otec, matka, děti, manželka, sourozenci.

"Říkám svým Arhatům, že každý Buddha má svého bódhisattvu. Říkám svým Arhatům, že Bódhisattva je lidská duše s psychickými extrakty ze čtyř těl hříchu.

Říkám svým Arhatům, že tělo osvobození je extrahované z fyzického těla.

Říkám svým Arhatům, že zlaté tělo (Soma Psychikon) je extrahované z éterického těla.

Říkám svým Arhatům, že Duše-Kristus je extrahovaný z astrálního těla: Vnitřní Kristus je Glorian, zářivý drak moudrosti.

Říkám svým Arhatům, že Kristická mysl je extrahována z Mentálního těla.

"Takže, takto přichází nižší čtveřice posílit naši božskou, věčnou Trojici. Oženili jsme se s krásnou Helenou prostřednictvím sexuálního styku.

"Veškerá tato sexuální práce je prací sexuální alchymie. Sexuální magie přeměňuje našeho Nejvnitřnějšího na Boha. Nejvnitřnější je syn vnitřního Krista. Vnitřní Kristus je Glorian každé lidské bytosti. Náš Glorian je jiskra oddělena od Centrálního slunce. Centrální slunce je Velký dech. Velký dech je armádou hlasu. Armáda hlasu je hromada božských bytostí. Hromada božských bytostí tvoří Kosmického Krista, sluneční Logos, Slovo."

Takže, tělo osvobození se extrahuje z fyzického těla. Tělo osvobození se vytváří ve čtvrté dimenzi a je tělem, které bude používat Atman-Buddhi, Monád. Co bychom jako ego udělali s tělem osvobození, které je nesmrtelné? Mistr Samael řekl v Kristově vůli:

"První ohnivý had je zvednutý prvním zasvěcením do Velkých tajemství. Druhý s druhým zasvěcením, třetí s třetím zasvěcením, čtvrtý se čtvrtým zasvěcením, pátý s pátým zasvěcením, šestý se šestým zasvěcením a sedmý se sedmým zasvěcením.

"Každé jedno z našich těl hříchu musí být nahrazeno tělem krásy (Tiferet).

"Prostřednictvím ohnivého hada fyzického těla vybudujeme tělo osvobození, vyrobené z nejčistšího pižma. Pomocí ohnivého hada Éterického těla vybudujeme Soma Psychikon nebo zlaté tělo. Prostřednictvím ohnivého hada astrálního těla tvoříme Kristické Já. Prostřednictvím ohnivého hada Mentálního těla tvoříme Kristickú mysl.

"Proto tělo osvobození, Soma Psuchikon, Já-Kristus a mysl-Kristus nahrazují fyzické, vitální, astrální a duševní těla.

"Proto oheň obnovuje všechny věci a Nebeský člověk nahradí pozemského člověka.

"Sedm ohnivých hadů se zvedne a upne na tyči, když manželé - kněz a kněžka - praktikují sexuální magii. Musí tam být sexuální spojení, ale aniž by se vylila co jen jedna kapka semene. Ovládnutí touha způsobí, že chi z naší semenné tekutiny stoupá vzhůru směrem k hlavě. Takto je naše Bytí transformováno na všemocné bohy vesmíru. Takto tedy zvedneme našich sedm ohnivých hadů a upneme je na tyč, jak to udělal Mojžíš na poušti.

"Svobodní muži a ženy přetransformují svou sexuální energii hudbou, oddaností, modlitbou a milováním Boha a své bližní. Silou obětavosti, svobodní muži a ženy zvednou chi každého z jejich sedmi ohnivých hadů. Sexuální zdrženlivost je obrovská oběť. Jen cesta cudnosti a posvátnosti nás může přivést k velkým realizacím. Jen cesta dokonalosti a nestranné služby ve prospěch zoufalého a trpícího lidstva nás může přivést k nepopsatelné blaženosti Nirvány." - Samael Aun Weor.

Tělo osvobození se nadále zdokonaluje prostřednictvím všech zasvěcení. Takže, co budujeme, když se znovu narodíme v prvním zasvěcení velkých tajemství? Budeme vytvářet tělo osvobození s přebytkem energie, protože Kristický oheň je přijat Duchem. Přebytek sexuálního vodíku, o kterém mluvíme, buduje tělo osvobození stejným způsobem, jak žena buduje fyzické tělo ve svém lůně; tedy, podobně, z vnitřku míchy, která je duchovním lůnem, tělo osvobození expanduje, vytváří se, kousek po kousku. Ne jak si lidé myslí, že se najednou objeví pomocí magie. Ano, objeví se pomocí magie, ale sexuální magie! Když se plod rozvíjí v děloze, rovněž jeho vývoj je velmi pomalý alchymický proces.

Pak, když vstoupíme do druhého zasvěcení Velkých tajemství, když vstoupíme do ohňů Jesod, který je vitálním tělem, pak mistr Samael říká, že tvoříme zlaté tělo, které se nazývá Soma Psychikon (v řečtině, "tělo se substancí duše"), které se extrahuje z éterického těla. Sjednocení Soma Psychikon a těla osvobození se projeví ve čtvrté dimenzi, což také nazýváme Eden. Je to tělo, které se formuje zároveň s vědomím. Rozvíjí se uvnitř zasvěcence. Toto je první krok k opětovnému zrození. Mistr Samael vysvětluje:

"Bódhičitta se objevuje v aspirantu, který se obětuje pro své bližní, dávno předtím, než jsou vytvořeny Merkurova těla." - Gnostická Bible: Odhalená Pistis Sofia

"Extrahujeme tělo osvobození z fyzického těla. Toto tělo je z masa, ale z masa, které nepochází od Adama. Je to tělo naplněné tisíciletími zdokonalování. Je sestaveno z nejvyspělejších atomů našeho fyzického těla.

"Zlaté tělo (Soma Psychikon), které prostupuje tělo osvobození, se extrahuje z éterického těla." - Rozprava o sexuální alchymii Treatise of Sexual Alchemy

Takže Soma Psychikon nebo bódhičitta a tělo osvobození jsou vytvořeny před vznikem Merkurových těl, a sice, Hod, Necach a Tiferet, které jsou nad Jesod. Nedělejte tu chybu, že uvěříte, že Soma Psychikon a tělo osvobození se vztahuje k astrálnímu tělu. Astrální tělo je něco jiného. Mistr Samael vysvětluje, že astrální tělo je Kristická duše, která se získává z přízraku nebo fantomu astrálního lunárního těla. Pojďme číst:

"Třetí had stoupá míšních kanálkem astrálního přízraku. Třetí had musí dosáhnout magnetického pole u kořene nosu, a odtud pak sestoupí do srdce, přes tajný průchod uvnitř, kde existuje sedm svatých komor. Když třetí had dosáhne srdce, narodí se nejkrásnější dítě, astrální Kristus. Výsledkem toho všeho je zasvěcení. Novic/zasvěcenec musí přežít ve svém astrálním těle celou drama Umučení Krista. Musí být ukřižován, zemřít a být pohřben. Pak se musí vzkřísit a musí i sestoupit do Propasti a zůstat tam čtyřicet dní před nanebevstoupením." - Dokonalé manželství, napsal: Samael Aun Weor

Takže třetí had stoupá v přízračném astrálním těle, protože máme astrální přízrak, my nemáme solární astrální tělo, a ten fantom se nazývá Kama Rupa, "tělo touhy" (sanskrt). Takže tím, že se naučíme transformovat touhu na vůli, had v tom Fantómovi, v tom lunárním těle, je na vzestupu. Pak se astrální solární tělo vyvíjí v míše, protože mícha je děloha. Ale to se formuje krůček po krůčku.

Když oheň kundaliní stoupá do hlavy a dosáhne srdce, pak se narodí miminko, uvnitř nás! To je to, co křesťané volají Ježíšek a v hinduismu malý Krišna, a v judaismu dítě Mojžíš. Narodí se velmi malý, a vyvíjí se kousek po kousku, velmi pomalu. To znamená, že astrální tělo je tvořeno v lůně lunárního těla, které máme.

Poté, co zažijeme to zrození, musí být vytvořeno další tělo, tělo, které patří do páté dimenze. K tomu potřebujeme vstup do čtvrtého zasvěcení; v něm je Kristická mysl extrahována z mentálního těla. Jakého mentálního těla? Lunárního mentálního těla, které máme. Zde se musíme naučit, jak ovládat mysl; to je velmi těžké zasvěcení, protože naše mysl je doupě vad a zlozvyků, ale přitom, budujeme další tělo zvané Kristická mysl. Toto tělo je solární mysl. Mistr Samael vysvětluje, že takto nižší čtveřice, což jsou Sefira Malkuth, Jesod, Hod a Necach, přichází posílit naši božskou věčnou Trojici, Sefira Chesed, Gebura a Tiferet.

Sefira Tiferet je Bódhisattva. Když dosáhneme této úrovně, když jsme vytvořili tyto čtyři těla, pak vstoupíme do tajemství pátého zasvěcení, které se vztahuje k Tiferet, lidské duši. Vidíte stupnici, znovu se narodit znamená, využívat kříž ve fyzickém těle, vitálním těle, astrálním těle, mentálním těle a nakonec v příčinném těle. Tak to je tajemství kříže; narodit se znovu; nebo jako Mistr Ježíš říká v evangeliu, narodit se znovu z vody a ducha. Voda je sexuální energie v našich pohlavních orgánech, a duch je oheň, oheň draka, kterého ovládáme. To je alchymistický proces vytváření lidské bytosti uvnitř nás.

Když dosáhneme této úrovně bódhisattvy nebo Tiferet, pak máme právo nazývat se lidé. Před tím, nemůžeme. Jsme jen zárodky v procesu stávání se lidskými bytostmi.

To vše se provádí skrze kříž, který je vytvořen sexuálním spojením mezi mužem a ženou; To je důvod, proč je napsáno v přikázání "Cti otce svého i matku svou", protože matka je voda a otec je duch, kteří se spojují v kříži.

Vzpomínám si, jak jsem jednou kráčel po ulici a narazil na svědků Jehovových. Jak víte, někdy na ně narazíte, a oni se vás snaží přesvědčit, že se musíte stát jedním z nich, abyste mohli být spaseni, atd. Tak jsem s nimi začal konverzaci:

"Souhlasím se vším, co říkáte, že abych mohl být spasen, musím se stát Jehovův svědek, ale poslouchejte, Jehova Elohim je svaté jméno Boha v Binah, jehož království je v Jesod, sexu. To znamená, že dva svědci Jehovovi jsou varlata (testicles). To je důvod, proč 'varle', v latině 'testis' znamená svědectví."

Tehdy se na mě velmi naštvali.

"Nemůžete mě učit, co ve skutečnosti znamená být Jehovův svědek. Ne, ne, ne," řekl ten člověk, "Známe tajemství kříže, a že je hříšný. Kříž je symbolem sexuálního aktu."

"Takže, vy o tom víte, co?" řekl jsem.

"Ano," člověk odpověděl: "to je důvod, proč neuctíváme kříž."

"No ano", řekl jsem, "ale provádíte křížení, ne? Máte děti?"

"Ano."

"Ale říkali jste, že neuctíváte kříž? Ale ve skutečnosti velmi uctíváte kříž", řekl jsem, "ale nesprávným způsobem. Protože jste dítě kříže, a všechny vaše děti jsou děti kříže. Nikdo na tomto světě se nenarodí bez kříže."

"Ne," odpověděl, "Myslel jsem katolický kříž."

"S tím také souhlasím", řekl jsem, "protože katolíci nepracují s křížem; počínaje mnichy. Jelikož jsou celibátní, tak neuctívají kříž. Jen povídají o kříži."

Takže znát tajemství kříže je vědět, jak se znovu narodit, to není jen mít kříž na svém oltáři. Pokud jste mnich, pracujete pouze s vertikálním paprskem, a pokud jste jeptiška, pouze s horizontálním paprskem. Ačkoliv ve středověku, mniši a jeptišky se brali, aby se sexuálně spojovaly v tajnosti, aby pracovali s alchymistickým křížem. Ale teď, jen mluví o kříži, věří v kříž, ale v okamžiku, kdy mají provádět kříž, nedělají to.

Tito svědci Jehovovi byli mým vyprávěním ochromeni. Řekl jsem: "No, taková je pravda. Takže, neříkejte mi, že nemáte rádi kříž, neříkejte mi, že nenávidíte kříž, protože pokud to je argument, pak se staňte jeptiškou a váš manžel mnichem. Pak budete nepřátelé kříže." Takže existuje mnoho lidí, kteří uctívají kříž, ale nevykonávají kříž. A v případě, že ho provádějí, dělají to nesprávným způsobem. Takže to je hlavní pointa této přednášky. Pojďme nyní vstoupit hlouběji do těchto tajemství kříže.

Sedm výroků na kříži

Sedm vyroku na krizi

"Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí" - Lukáš 23: 34

Když ho ukřižovali, rozdělili losem si jeho roucho: ať se splní, co řekl prorok, "Oni rozdělili si mé roucho mezi sebou a na můj oděv metali los." - Matouš 27: 35

Zjistili jsme, že toto první tajemství kříže se týká oděvu Ježíše. Jeho oděv je popsán v následujících kapitolách z Pistis Sofie:

V kapitolách 15 - 17 jsou uvedeny popisy vstupů Ježíše do první a druhé sféry, kdy prochází nebeskými branami. Je oděn světlem a všichni tady na něj zpívají chvalozpěvy. Všechny vazby první sféry se uvolnily, její vládci se rozrušily a pak Ježíš vstupuje do druhé sféry, jejíž vstupní brána je Osudem. Brány se zatřásly a otevřely a Ježíš vstoupil do domu Osudu, kde se opět vazby uvolnily a vládci společně zpívali chvalozpěvy na Ježíše.

"A všichni vládci a všichni ti, kteří vládnou domu Osudu se rozechvěly a popadaly na sebe a prožívali obrovský strach při pohledu na velké světlo, které bylo kolem mě. A oni hleděli na můj oděv světla a viděli tajemství svého jména na mém oděvu a rozechvěly se ještě více; s velkým strachem slovy; ,Jak to, že pan vesmíru prošel mezi nás, aniž bychom o tom věděli? 'A všechny vazby jejich sfér a zákonů a jejich domovů se uvolnily; přišli všichni najednou, zbožně přede mnou padli, všichni společně zpívali chvály vnitřnímu vnitřních chvějící se ohromným strachem" - Pistis Sophia

Někdo se zeptal, "Souvisí to roucho světla s pěti slovy: Zama Zama Ozza Rachama Ozai, o kterých Mistr Samael řekl:" Toto jsou slova jazyka Světla? "Řeknu, že tato slova se vztahují k pěti solárním tělům bódhisattvy, jmenovitě fyzického (tělo osvobození), vitálního (Soma Psychikon, bódhičitta), astrálního (Kristická duše), mentálního (Kristická mysl) a příčinného (Bódhisattva), aby vtělený Kristus přijal svůj oděv, světlo Chokmy (hebrejsky, "moudrost"), potřebuje někoho, kdo by dosáhl úrovně lidské bytosti, protože jen v lidské bytosti, jen v Bódhisattvovi, může inkarnovaný Pan rozvíjet své světlo a nesmírně zářit. Tak i toto souvisí s Přeměnou Pána. Mistr Samael řekl:

Jezis_kaze_na_kopci

"Přeměna Pána nastane výukou lidu, když On interpretuje Mojžíšův zákon s totální inteligencí a předestře ve svých dílech celé úžasné zanícení Eliáše." - Samael Aun Weor

Eliáš a Mojžíš se objeví při přeměně, kde oděv Ježíše svítí jako blesk. Takové světlo je umístěno v pohlavních orgánech. Takže nikdo nemůže zářit jako Ježíš, pokud není v cudnosti, jestliže netransmutuje a nepracuje s křížem. Práce Ježíše je prací mezi ním (Tiferet) a Marií Magdalénou (Malkut). Neboť jak může být sedm rohů nebo mích nebo duchovních lůn oplodněných a jak může sedm očí nebo sedm čaker zářit ve všech sedmi tělech, pokud Beránek není ukřižován? Bez kříže je to nemožné.

"Každý ví, že ve slově je síla. Nikdo ho nevyslovil; nikdo ho nevysloví, s výjimkou toho, kdo Slovo inkarnoval. Podstata Slova je moc, je všemocnost." - Huiracocha

Jak uvádí mistr Samael, vývoj Božího Slova se vztahuje k Mojžíšovi (tělo vůle) a Eliášovi (solární mysl). Mojžíš napsal prvních pět knih Bible na základě velmi mystické Kabaly. Takže mluvit o tajemství alchymie a kabaly, znamená vyjevit lidem Mojžíšova tajemství, který symbolizuje Tiferet. To je důvod, proč velcí mistři, kteří již dosáhli úrovně bódhisattvy, září vzhledem k jejich vlastnímu paprsku. Mojžíš září ve svém oděvu, kterým je jeho moudrost, napsaná v Pentateuchu, kde káže Boží Slovo, které je světlem jeho oděvu, uvedené v knihách, které napsal. Světlo Ježíše Nazaretského, Mistra Aberamenta, Božího Slova je zobrazeno v jeho knize Pistis Sofia, kterou Mistr Samael odhalil pomocí Kabaly a alchymii, abychom to pochopili. Podobně jako u Mohameda, světlo jeho oděvu, Slovo Boží, je uvedeno v Koránu. Tam je napsána veškerá Kristova moudrost, protože světlo Kristovo, Boží slovo, se projevuje přes různé úrovně, prostřednictvím různých bytostí nebo "nádob".

"Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh." - Jan 1: 1

Kristus, Boží Slovo, je univerzální, ovšem, aby se Kristus stal člověkem, musíme se my stát člověkem. Ale pokud nemáme vnitřní astrální, mentální a příčinná těla, pokud jsme nevybudovali bódhičittu a tělo osvobození, pak nejsme lidé. Jak se má Kristus vtělit do nás, pokud nejsme lidé?

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (lidé) a my (bódhisattvové) jsme viděli jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." - Jan 1: 14

V této chvíli mi přichází na um Ardžuna, který v Mahábháratě zastupuje Tiferet. S příčinným tělem, Ardžuna chodí a povídá si s Krišnou. Nicméně, jsou tam znázornění i čtyři bratři Krišny-Ardžunu, Bódhisattvu. Těchto pět Pánduovců tvoří pět těl bódhisattvy, a to, Nakula a Sahadeva (Hod a Necach) jsou dvojčata, Bhima a Judhišthira (Malkut a Jesod). Je jich pět bratrů s Ardžunom (Tiferet), ve kterém Krišna, zastupující Višnua, vtěleného Krista, tvoří bódhisattvu v nich. To znamená, že celá Mahábhárata se odvíjí ve spojitosti s těmito pěti Pánduovcami a Krišnou. Obdobně k Ardžunovi a Krišnovi je Ježíš a Kristus stejná symbolika. Takže, Krišna, Ježíš Kristus, Mohamed, Buddha, atd., jsou různé názvy, které představují stejný archetyp.

Takže, tito mistři pracovali a přinesly stejné poznatky. Přesto lidé, kteří ignorují pravou nauku, začali zneužívat jejich poznatky. A to je důvod, proč první slova, které přednesl Ježíš na kříži, byly: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Tato slova znamenají, že oni nevědí, co dělat s jeho moudrostí. Následně je napsáno:

"Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho svrchní šaty a rozdělili ho na čtyři části, každému vojákovi jednu. Vzali i jeho spodní oděv, který však byl beze švů, ale odshora dolů vcelku utkaný. 24 Proto si mezi sebou řekli: Netrhejme ho, ale žrebujme o něj, čí bude! Tím se naplnilo Písmo: Rozdělili si mé roucho ao můj oděv metali los. 'Tyto věci tedy vojáci učinili" - Jan 19: 23, 24

Ať se naplní, co řekl prorok David:

"Psi mě obklíčili, sevřela mě tlupa zlosynů, probodli mi ruce a nohy. Mohu si spočítat všechny kosti. Oni se přihlížejí, oči si pasou na mně. Delia si mé roucho, o můj oděv losují" - Žalm 22: 17-19

Rozeberme si tyto citace, kde vojáci házejí kostkou, aby viděli, kdo získá Ježíšův oděv. Když uděláme analýzu v křesťanství, můžeme vidět, co leckteří představení kterékoliv křesťanské organizace vždy říkají: "My skutečně známe Ježíše Krista: Následujte nás!" Například máme papeže v Římě, který zastupuje katolickou církev, a představených mnoha jiných sekt křesťanství, kteří tvrdí, že jen oni mají pravé poznání Krista. Stejně tak můžeme analyzovat leckteré náboženství a budeme vidět, že oni říkají totéž. Všichni stoupenci těchto zasvěcenců vždy interpretují písma jak jim chutná a losují, hrají kostky, aby zjistili, kdo získá oděv světla, Kristickú moudrost.

V dnešní době, Mistr Samael Aun Weor, který dosáhl seberealizaci svého bytí, napsal více než sedmdesát knih. Je to smutné, ale teď, ve fyzickém světě, Malkut, je boj mezi Gnostickými skupinami. Každá skupina tvrdí: "My máme práva. Ostatní skupiny se mýlí, my máme pravdu." Takže, oni říkají, že aby měl každý z nás pravdu, musíme následovat jejich organizaci.

Jiné skupiny házejí kostkou, aby se rozhodlo, kdo bude vést jejich organizaci. Stejně jako každá jiná politická strana, se mění. Jednou za čas hlasují o tom, kdo se stane prezidentem organizace. Takže máme presbyteriánů, mormonů, svědků Jehovových, katolíků, atd., kteří se pro své vůdcovství spoléhají na hod kostkou.

Co se týče tohoto gnostického poznání, které zde prezentujeme v této skupině, také máme ega, jakož i mnoho jiných skupin. Takže, snažíme se nedostat do stejného omylu a tvrdit, že "My jsme ti jediní, kterých musíte následovat". My říkáme: Následujte Pána, Krista, který je ve vás.

Většina Hasnamussů tvrdí, že oni jsou ti jediní, a tedy, takto se dostanou do stejného omylu házení kostkou poza kříž. To je to, co Pán každého kristifikovaného adepta ve vnitřních světech vidí. Mohamed vidí, jak muslimové bojují. Mojžíš vidí, jak všechny sekty judaismu bojují. Ježíš vidí, jak všechny sekty křesťanství bojují. Samael vidí, jak moderní sekty gnóze bojují. Nechápou, že spí, a dělají z doktríny něčeho fanatického. To je důvod, proč Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." V současné době existují miliony gnostiků rozličných kategorii, kteří se nesmí dostat do omylu, zaplést se s politikou a myslet si, že ta či tamta jiná skupina je "ta pravá". Písemná nauka Samaela je to, co je správné, protože Slovo Samaela je v jeho doktríně, ne venku.

Takže tolik v souvislosti s prvním výrokem, který Pán vyhlásil na kříži.

Druhý výrok

Maria_Magdalena_u_krize

Druhý výrok, který Ježíš vyhlásil na kříži, byl: "Žízním" Tento druhý výrok se vztahuje na to, co řekl Ježíš v Judsku:

svadba_kana

Poslední velký den svátků Ježíš vstal a zvolal: Pokud je někdo žízní, ať přijde ke mně a ať se napije ten, kdo věří ve mne. Jak říká Písmo: Proudy živé vody budou téct z jeho nitra." - Jan 7: 37, 38

Pokud si pozorně přečteme předešlý citát, pak pochopíme, že se jedná o alchymistický výrok ohledně typu vody, kterou Ježíš potřebuje. Abychom to pochopili lépe, přečtěme si následující výrok z Pistis Sofie:

"A proto řekl jsem vám:" Já jsem přišel vrhnout plameny na zem ", - - to jest: Já jsem přišel, abych očistil hříchy světa ohněm.

A proto řekl jsem Samaritánce: Kdybys věděla o Božím daru a kdo je ten, co ti říká: Dej mi napít!, ty bys požádala jeho a on by ti dal živou vodu.
A voda, kterou ti dám, stane se v tobě pramenem vody tryskající do věčného života.

Potom vzal kalich, vzdal díky, dal jim a všichni z něj pili. A řekl jim: Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za odpuštění vašich hříchů.

A jeden z vojáků mu probodl kopím bok, odkud hned vyšla krev a voda. "A to jsou tajemství Světla, které odpouštějí hříchy, to znamená, že se jedná o názvy a pojmenování Světla." - Pistis Sofia

Musíme si uvědomit, že výrok "Žízním" je sexuální alchymistické prohlášení, neboť Pán vždy pracuje v Tiferet, v srdci zasvěcence, snažíc se vyvinout ho. Takže pro svou práci potřebuje Merkurovou vodu. Kristus říká, ze sefiry Tiferet, "Žízním" a v sefiře Jesod ukřižována s Pánem na kříži, na samém spodku, v sefiře Malkut je Marie Magdaléna. Kristus, Pán, světlo, symbolizuje ducha, který je ve spojení s lidskou duší. To znamená, že lidská duše, která chce rozvíjet Krista uvnitř, potřebuje pít vodu života, která vychází z našeho vlastního břicha v sefiře Malkut. Takže je nutné provést křížení, abychom se narodili z vody a z Ducha.

Sedm výroků, které Pán pronesl na kříži, se týkají sexuální magie. Jsou to tajemství, které rozvíjíme, tajemství, které jsou přiměřené tomu, jak provádíme tuto alchymistickou cestu.

Třetí výrok

bafomet

Pojďme se nyní pohroužit do tohoto hrozného symbolu, kterého se mnozí obávají. Je to opravdu symbol cherubínů, jak uvádí kniha Genesis:

"Odehnal člověka a na východ od zahrady Eden postavil cherubíny a blýskavý plamenný meč, aby střežili cestu ke stromu života." - Mojžíš 3: 24.

Strom života je mícha, děloha, kde se vyvíjíme jako duše uvnitř. Jako mistr Samael Aun Weor uvedl:

"Nesporně, nanebevzetí vnitřního Krista v každém z nás může být dosaženo pomocí patnáctého tajemství, tajemství Tiphon Bafometa, který je řešen v šestém tajemství; to víte…

"Lucifer-Bafomet nám dává sexuální impuls, jehož prostřednictvím je možná realizace Velkého Díla.

"Když smrtelně zraníme Bafometa Longinovým kopím, proměníme olovo na zlato. Sexuální transmutace je pro kristifikaci zásadní. Toto je tajemství Bafometa, bez pochyby, pokud budeme vylévat hermetický pohár, pak transmutace kovů bude absolutně nemožná.

"Ti, kteří se učí, jak využívat sexuální nutkání inteligentně, mohou provádět Velké Dílo. Nanebevzetí vnitřního Krista v nás je zcela možné, až když jsme pochopili patnácté tajemství, což je stejné tajemství Lucifer-Bafometa.

"Strážci (cherubíni) bran věků chtějí udělit zasvěcenci právo projít, ale když ho vidí velmi čilého, uvědomují si, že ještě není připraven.

"Sofia se nachází v sexuálním chaosu, v brutálním Azothu. Musíme vysvobodit Sofii zevnitř temnoty chaosu. To je možné transmutací posvátného semene v tvůrčí energii.

"Existují dva Chaosy, jeden z makrokosmu a jeden z mikrokosmu. Chaos v mikrokosmu se nachází v našich pohlavních orgánech…” - Samael Aun Weor

ukrizovany_jezis

"Byly tři hodiny, když ho ukřižovali. Jeho vinu označili nápisem: Král Židů ("INRI").

"O šesté hodině nastala tma po celé zemi až do deváté hodiny. O deváté Ježíš zvolal mocným hlasem: Eloi, Eloi - lema sabachthani? Co v překladu znamená: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to někteří z okolostojících slyšeli, řekli: Podívejte, volá Eliáše." - Marek 15: 25, 26, 33, 34

Třetí výrok souvisí s třetí hodinou, když je Pán ukřižován. Zapamatujte si, že když vstoupíme do zasvěcení, první sefira je Malkut, druhá je Jesod, a třetí je Hod, protože stoupáme na vrch Boží.

Je psané:

"Byly tři hodiny, když ho ukřižovali. Jeho vinu označili nápisem: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum."

To znamená "Ježíš Nazaretský, král židovský." Když se zabýváme židy, nemluvíme o Židech, Hebrejcích, Izraelcích, kteří žijí na Středním východě nebo v jakékoli části světa, ne. V kabale, Žid se píše Iod Hei, Vav. "Yew" se také čte IAO. Tedy, Židé jsou ti, kteří pracují na sobě s IAO, třemi primárními kristickými silami, které jsou Prána, Iod, Hei a Vav od "Yew" Juda, solární síla v našich třech mozcích. To znamená, že každý Mistr, který se objeví na tomto světě je Syn Krista, který v Tiferet je Král-Slunce u každého zasvěcence. Samozřejmě, že zde vysvětlujeme IAO v souvislosti s hebrejskými písmeny.

Takže Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum tituluje těch zasvěcenců, kteří pracují na sobě s INRI; neadresuje lidí nějaké konkrétní rasy. Vždy je třeba číst evangelia duchovními očima, abychom je pochopili. Proto se uvádí, že Židé ukřižovali Ježíše. Neboť pokud my, Židé, lvi z Judska, Tiferet, nepracujeme s alchymistickým křížem, jak má Pán zachránit naši Pistis Sofii? Zachrání nás kříž.

"Pan dokonalosti musí prožívat celou vesmírnou drama v našich nejniternějších hloubkách. Jeden je ohromen, když si promítá všechny muka, které Pán dokonalosti snáší v příčinném světě. V příčinném světě utajený Kristus podstupuje všechnu nepopsatelnou hořkost své Křížové cesty. Není pochyb o tom, že Pilát (naše mysl) si myje ruce a vymlouvá se, ale nakonec odsoudí Milovaného k smrti na kříži. Pro jasnovidného zasvěcence je výstup na Kalvárii mimořádný. Nepochybně, (Tiferet) solární Vědomí spojené s nejvnitřnějším Kristem ukřižovaným na majestátním kříži Kalvárie, pronese strašně silné fráze, které obyčejní lidé nemohou pochopit." - Velká vzpoura - Samael Aun Weor

Ukřižovaný Pán nám určitě může odstranit vnitřní příčiny našich přestupků, špatnou karmu, kterou máme. Tedy, aby nás Pán zachránil, potřebuje, aby byl ukřižován uvnitř v nás. Lidé to nechápou. Když si přečtou, co je napsáno v evangeliích, překroutí to a začnou obviňovat ty lidi, kteří žili na Středním východě z toho, že zabili Ježíše Nazaretského. Stále je viní. Kdo ví, co se stalo před 2000 lety? Nicméně, zde hovoříme alchymisticky a kabalisticky. Že Židé zabili Ježíše? Ano, protože pokud Kristus nezemře v nás, jedinec jako duše se nevzkřísí s ním. Smrt je dílo Páně, a dělá to uvnitř s ohněm, což je to, co se nazývá INRI

To je důvod, proč pokaždé, když provádíte pohlavní akt jako alchymista, Ježíš je ukřižován ve vás, protože On je světlo nebo oheň, který se vynoří z pozitivních a negativních sil, které jsou spojeny v sexuálním aktu.

Je psané:

"O šesté hodině nastala tma po celé zemi až do deváté hodiny. O deváté zvolal Ježíš mocným hlasem:" Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?"

To je tajemství, kterému říkáme temná noc duše.

Co najdeme mezi šestou a devátou hodinou, lépe řečeno, mezi šestou sefirou Tiferet a devátou sefirou Jesod? Vidíme, že temnota se kabalisticky týká levého sloupce stromu života a ve sloupci vlevo je Hod mezi těmito uvedenými sefirami. Tak vzhledem k zasvěcení, Hod je třetí hodina.

Strom života (Kabala) - sedem rovin kosmickeho vedomi

Sedm rovin kosmického vědomí

Třetí hodina Apollóna: "Hadi, psi a oheň (Sexuální Magie, práce s kundaliní)."

V sefiře Hod máme Kama Rupa, tělo touhy. Takže, když zasvěcenec dosáhne této úrovně se svým křížem, tam nahoře v nebi ho zkoumají následovně: má všechny solární těla, je dvakrát narozený, ale můj bože, má v sobě ještě hodně ega pýchy, ega chtíče, ega hněvu atd. Takže dav v jeho nitru křičí "Crucifixia, Crucifixia, Crucifixia!"

Potom zkoušející říkají: "Nemůžeme ho tady nahoře ještě přijmout, protože je špinavý! Musí jít dolů a pracovat s křížem a zranit draka tím, že zničí ego. Musí být sjednocený se svou Marií Magdalénou." To je důvod, proč má Pán pocit, že je opuštěný, protože v tomto fyzickém světě najde jen degeneraci, nic ho netěší. Mluvíme o zasvěcenci, který je spojen s Kristem. Ať jdeme kamkoliv na této planetě, do jakékoliv země, najdeme spoustu degenerace, mnoho hlouposti. Takže zasvěcenec nechce být tady, chce vstoupit do království nebeského, jak mu jeho vnitřní Ježíš řekl: "Když se znovu narodíš, vstoupíš do království nebeského." Ale Mistři, kteří vládnou v království nebeském říkají: "Proč bychom šli přijmout Barabáše, démona, jehož nosí uvnitř, k nám do nebe? Má solární těla, je dvakrát narozený, to ano, ale podívejte kolik vad a neřesti má! Ne, ať nejprve zemře na kříži! " A pak jeho vnitřní Pán říká: "No, teď jsme ve tmě." Tehdy zasvěcenec říká: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?" A tak vstoupí do své noci duše. Mistr Samael vysvětluje v jedné ze svých knih, že Beethoven trpěl svojí nocí duše, bojoval téměř celý svůj život, snažíc se dostat z ní ven; byl velmi popudlivý, podrážděný, hodně se zlobil. Takže nebyl snadno přijat, ačkoli získával informace a tvrdě pracoval, aby se ze své duchovní noci dostal.

Třetí hodina se odehrává v životě každého zasvěcence.

Na začátku vám Bohové, Elohim udělí světlo, zkušenosti, aby vám ukázali, že cesta, na kterou jste se zavázali je reálná, pravdivá. Od té doby, kdy začnete pracovat na sobě, si uvědomíte, že vás tam nahoře v nebi nebudou akceptovat snadno, a zde v tomto fyzickém světě nenajdete nic, co by vám poskytlo uspokojení nebo štěstí. A takto vstoupíte do své noci duše, která je od šesté hodiny do deváté, což znamená, že musíte pracovat ve svém Hod, v Kama Rupa, vašem těle tužeb, s cílem zničit všechny touhy. Pak, když zničíte Kama Rupa v sobě, pak vás příjmu do jejich království. Ale s Hod, s Kama Rupa, velmi činnou tělesnou touhou uvnitř, si uvědomují, že jako jednotlivec jste Hasnamuss; tak řeknou, "Ať nejprve zemře, pokud chce vejít do království nebeského." Takže jak vidíte, kříž se vztahuje na smrt, narození, a oběť.

Pojďme nyní vstoupit do dalšího tajemství kříže. Mistr Ježíš prohlásil sedm výroků na kříži a každý výrok je nauka související s alchymistickým křížem.

Čtvrtý výrok

ctvrty_vyrok_na_krizi

Byl ukřižován mezi dvěma zloději, jedním na levé a druhým na pravé straně. Jedná se o alchymistický symbol.

Zloděj, který je ukřižován na levé straně, symbolizuje ty lidi, kteří mají Krista jako ikonu, a kteří uctívají kříž, ale v tajnosti nenásledují Pána. V ezoterice se vztahují ke Gestasovi, což je špatný zloděj, který krade sexuální energii pro své zvířecí uspokojení, sice vyprávějí o Kristu a evangeliích, ale když provádějí pohlavní akt, neuctívají Pána. Jsou smilníci.

Na pravé straně Krista je dobrý zloděj. Dobrý zloděj je dobrý Gnostik, který zná všechny tyto záhady a během sexuálního aktu říká: "Jsem zloděj a nyní je čas ukrást energii pro mého Pána."

"Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal a říkal: Nejsi ty Mesiáš? Zachraň sebe i nás!" - Lukáš 23:38.

Toto v dnešní době říká každý. Pokud Kristus je Kristus, má zachránit prostitutky, homosexuály, lesbičky a poslat je do nebe!

"No druhý ho okřikl: Ani ty se nebojíš Boha, přestože si rovněž odsouzen? Jenže my spravedlivě dostáváme zasloužený trest, ale on neudělal nic špatného." - Lukáš 23:39.

"Říkám to na vaše zahanbení. Snad není mezi vámi ani jednoho rozumného, který by věděl rozřešit spor mezi svými bratry? Ale bratr se soudí s bratrem, a k tomu ještě před nevěřícími!

Vždyť už to je vaše prohra, že máte mezi sebou soudní spory. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Ba naopak: Vy křivdíte a škodíte bratrem!

Nevíte snad, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani Prostitute mužů ani jejich souložníci ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani rouhači, ani vyděrači nebudou dědici Božího království. A takovými jste někteří byli. No byli jste omytým, ba posvěceni ai ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista av Duchu našeho Boha.

Všechno smím, ale ne všechno mi prospívá. Všechno smím, ale já se ničím nedám zotročit. Pokrmy jsou pro žaludek a žaludek pro pokrmy! Bůh však obrátí i jedno, i druhé vniveč.
No tělo není pro smilstvo - je pro Pána a Pán pro tělo. Bůh však vzkřísil Pána ai nás vzkřísí svou mocí. Nevíte snad, že vaše těla jsou Kristovými údy? Mám tedy z Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Nebo zda nevíte, že kdo se oddává nevěstce, je s ní jedno tělo? Vždyť se také říká: Budou dva jedno tělo.

Kdo se však oddává Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Každý hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. A snad nevíte, že nepatříte sobě, ale že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jehož máte od Boha? Byli jste draze vykoupeni. Oslavujte tedy Boha ve svém těle. "
- 1 Korintským 6: 5-20

Potom řekl (dobrý zloděj):

"Ježíš, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji." - Lukáš 23:40.

Ježíš řekl: Dnes! Ne zítra! Zloděj na pravé straně se vztahuje k mysli. Když si pamatujete sebe a žijete v každém okamžiku, kradete vjemy, světlo, síly svého organismu, aby živili vašeho vnitřního Pána. Pokud zapomenete na sebe, pak nastoupí váš špatný zloděj, který se vztahuje na chamtivost, pýchu a obžerství a krade energii pro uspokojení své touhy, ega. Takže zasvěcenec jako duše je vždy ukřižován uprostřed s Pánem; tedy na kříži. Musí držet rovnováhu tím, že umístí svou pravou nohu na levou, to znamená, když jedná s kozami z levé strany, musí vědět, jak se neztotožňovat s jejich zlem. Když jedná s ovcemi z pravé strany, také musí vědět, jak se s nimi vypořádat a neztotožňovat se s jejich fanatismem; protože ovce na pravé straně říkají: "nemusíte to dělat, prostě věřte v Ježíše, a to stačí," toto říkají.

Slyšte, jeden musí být dobrý zloděj, co znamená, vědět jak vytáhnout Vědomí z ega. Proto Ježíš říká: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji." To znamená, že dobrý zloděj již dosáhl bódhičitta, a proto bude s ním ve čtvrté dimenzi, v ráji. Není to, jak si lidé myslí, že když věřím v Ježíše, půjdu do nebe, když zemřu. Pán říká, dobrému zloději "Dnes", tedy pokud budete dnes pracovat ve svém vědomí, ne zítra, ne včera, ale dnes, budete s Kristem v ráji. "Dnes" je ten zážitek, který vždy spojujeme se Samádhi, extází, dnes, právě teď, ne zítra, ne včera. Koho zajímá, jestli získáváme nebo ztrácíme včera? A kdo ví, co získáme v budoucnu? Den Páně je dnes. Mistr Samael Aun Weor napsal:

"Takže, filozoficky řečeno, můžeme konstatovat, že pokud zločinecká duše ztratí své tělo, je uvržena do Černé Luny (Lilith), za předpokladu, že nic není mimo nás, vše máme v sobě; exteriér je odrazem interiéru. Takže, když duše opustí tělo, neudělá nic jiného, než se ponoří do sebe, tady a teď.

"Když chemie slunečních paprsků učiní éter atmosféry viditelným, duše mrtvých budou viditelné a hmatatelné pro všechny, a v důsledku toho podnikavci, kteří profitují a dělají byznys "ze záhrobí neboli onoho světa", vyjdou z módy.

"Když Kristus na Golgotě řekl dobrému zloději "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji", nezohledňoval pojetí času zavedené člověkem. Abychom pochopili tuto odpověď danou Kristem dobrému zloději, prostudujme si verše 15, 16 a 17 v kapitole 11 Zjevení:

"Sedmý anděl zatroubil. A v nebi zazněly mocné hlasy: Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše a bude kralovat na věky věků. Tehdy čtyřiadvacet čtyři starší, kteří seděli před Bohem na svých trůnech, padli na tvář, klaněli se Bohu a volali: Děkujeme ti, Pane, Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses ujal své velké moci a začal si kralovat."

Abychom pochopili význam proseb ze strany dobrého zloděje, prostudujme si verš 42, Lukáš 23: "Potom řekl: Ježíš, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."

Dobrý zloděj řekl: “… přijdeš do svého království." Neřekl když "půjdeš" do svého království, ale když "přijdeš" do svého království. Které království měl tedy dobrý zloděj na mysli? Království Zjevení 11 ".

"Řekl: Království tohoto světa se stane královstvím našeho Pána a jeho Krista…. Děkujeme ti, Pane, Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl a přijdeš, že ses ujal své velké moci a začal si kralovat."

Těmito biblickými verši dáváme přesně v úvahu slova dobrého zloděje: "Pane, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království", a chytrou odpověď Mistra: "Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji."

Tento výrok "dobrého zloděje" dokazuje, že ví o reinkarnaci, a že neignoroval, že mistr se vrátí v éterickém těle do svého království, éterické Země budoucnosti.

Přechod z jednoho do jiného stavu vědomí je to, co nazýváme "čas". No stavy vědomí následují po sobě ve věčném nyní. Dobrý zloděj věděl o reinkarnaci světla, a věděl, že Kristus se musel vrátit do "svého království", "éterické Země", "nového Jeruzaléma", a proto požádal o pomoc Mistra. Pokud si shrneme pojem čas, "samotná skutečnost, že se staneme plně kající" znamená být "dnes v ráji." Tedy můžeme přijít "Do ráje právě teď." - Samael Aun Weor

Musíme si uvědomit, že toto odkazuje na něco, co se alchymisticky dělá dnes, když začneme rozvíjet vnitřního Buddhu, protože když vstoupíme do království mysli, vstoupíme do království Buddhy. Každý, kdo dosáhne čtvrté zasvěcení se stane Buddhou, osvíceným, který ovládá mysl.

Jezis a dve zeny

"Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: Žena, hle, tvůj syn! Potom řekl učedníkovi: Hle, tvá matka! A od té hodiny ji učedník vzal k sobě. - Ján 19: 26.

Jméno učedníka je Jan, Ἰωάννης Iōannēs což je název zvuku, který musí být rozdělen do sedmi esoterických samohlásek a to následujícím způsobem: IOUAMES. Iōannēs je Slovo; Iōannēs je syn, který se rodí vždy z lůna ženy. Co chceme říci s předešlým prohlášením je, že pouze praktikováním sexuální magie můžeme inkarnovat Krista v sobě. Venušino Zasvěcení dosáhneme jen tím, že pracujeme s arkánem A.Z.F. Slovo, Kristus, se vždy rodí z Neposkvrněného početí Panny Marie. Syn člověka je vždy synem Madony Matky. - Poselství Vodnáře - Samael Aun Weor

Pátý výrok

Takže pojďme studovat tento další výrok, který souvisí s Tiferet. Vycházíme ze sefiry Necach a jdeme do sefiry Tiferet.

Tiferet je sefira uprostřed Stromu života, kde najdeme Syna člověka, Jana, který v řečtině je Iōannēs, IOUAMES. V Iōannēs se skrývá IOUAMES, sedm esoterických samohlásek. Ježíš zde oslovuje svou matku. Pochopte, že Ješuova matka není fyzická matka, protože nemluvíme o mistru Ježíši z Nazaretu, který přišel přibližně před 2000 lety. Oslovujeme Matku Kristovu, oheň, který stoupá do míchy, což je lůno Božské Matky, které je Akáša. Akáša je ženský aspekt solární síly, polarizované pasivním způsobem. Když se Akáša spojí s Duchem svatým, který je Prána, pak se Pán, třetí síla, uprostřed Stromu života, v míše, a v srdci, narodí. Kristus říká: "Žena, hle, tvůj Syn!", Což znamená, matka, hle, lidská duše, která je tvůj syn, kterou rozvíjím pro tebe. A pak říká: "Synu, hle tvá matka!" Lidská duše musí cítit to, co nazýváme synovskou láskou, cítit, že jeden je Božím dítětem. Božská Matka je ta, která nás vyvíjí v míše, v té duchovní děloze. Ona je ta, která vytváří všechny naše vnitřní těla. Ona stoupá z čakry múládhára do mozku a vytváří všechny solární těla, jedno po druhém. Nevděčný syn nepokročí na této cestě. A to je to, co nás zde Ježíš učí, "Žena, hle, tvůj Syn! Synu, hle, tvá matka!" Je tam splynutí sil.

Napadlo mě, jako mistr Samael vyprávěl o Gurdjieffovi; řekl: "Gurdjieff byl velký mistr, ale nedosáhl seberealizaci, protože zapomněl na svou matku. Navíc vyslovil se proti své matce tým, že zaměňoval kundaliní za kundabuffer. A to je důvod, proč se mu nepodařilo dosáhnout realizaci svého Já, protože syn, který zapomene na svou matku, nepostoupí na této cestě. " Mistr Samael řekl: "skoro jsem udělal stejnou chybu".

Mistr Samael řekl: "Našel jsem ve vnitřních světech strážce chrámu, který mě zastavil, když jsem vstupoval do chrámu, gnostického kostela, řekl mi: "Ty ze všech zasvěcenců na Zemi, kteří se sem dostavili, byl si ten nejpokročilejší v tomto chrámu, ale nyní stagnuješ. "Samael se zeptal, proč? Strážce odpověděl: "Protože si zapomněl na svou matku. "A pak mistr Samael řekl: "ale já nevím, kde je", vzhledem k tomu, že myslel svou fyzickou matku. A strážce řekl: "Cože? Jak to, že syn neví, kde je jeho matka? Říkám ti to pro tvé vlastní dobro. "A pak se mistr Samael vrátil do fyzické roviny, kde začal hledat jeho fyzickou matku. Zemřela, a on se snažil pochopit, jak by mohl najít svou matku. Dny míjely a najednou, žárovka v jeho mozku se rozsvítila a řekl: "Ach, strážce měl na mysli mou Božskou Matku! Ne mou fyzickou matku. "A vzpomněl si," Cti otce i matku svou. "Tak začal meditovat nad svou Božskou Matkou a ona se mu zjevila a začala mu pomáhat s ničením ega. V té době měl probuzených nějakých 60-70% vědomí, ale začal stagnovat, protože ego bylo živé, a jediná, která by mohla rozpustit to ego, byla Božská Matka.

Co se stalo Gurdjieffovi, který byl velmi probuzen, bylo to, že se vyslovil proti Božské Matce, a to je důvod, proč zůstal stagnující. Takže, toto je dobré vědět a mít na paměti.

Logos, Kristus, je vždy spojen s lidskou duší v srdci, v Tiferet. A tam je místo, kde pracujeme. Chokma spojená s Janem, který je Iōannēs, IOUAMES, slovo, spolupráce s Božskou Matkou. Oni tři pracují s křížem. Nezapomeňte, že při sexuálním aktu se musíte modlit ke své Božské Matce, protože ona je ta, kdo vám dává narození a očišťuje vás. Stejně jako v tomto fyzickém světě, když jsi byl dítě a pokakal ses ve své postýlce, tvá matka tě vzala a očistila ti zadek. A pak tě nakrmila z prsu. Je to stejné v duchovním světě. Naše Božská Matka nás musí očistit, takže nesmíme na ni zapomenout. To je důvod, proč Mistr Ježíš prohlásil ten výrok, toto učení na kříži sexuality.

To je důvod, proč Iōannēs je symbolem rybáře. Když řeknu rybář, přijde mi na um Mojžíš. On se také narodil ve vodách Jesod, ale se stal krokodýlem v Tiferet; v stejném symbolu, který se vztahuje k srdci. Zasvěcenec v Tiferet, který je sjednocen s Pánem a pracuje s křížem v Jesodu. Cesta kříže je cesta alchymie, Sexuální Alchymie.

"A stalo se, když Jan domluvil tato Ježíšova slova uprostřed svých učedníků, že on mu řekl: Dobře řečeno, Jan, Neposkvrněný, který budeš vládnout v království Světla"
- Pistis Sophia

"Ján, Neposkvrněný, Sloveso, vládne v království světla. I-E-O-U-A-N, Ieouan, Jan je (IOUAMES Ἰωάννης Iōannēs) Slovo, Armáda Hlasu, kolektivní Vojsko Stvořitelů Elohim.

"Na počátku bylo Slovo (Sloveso), a to Slovo (Sloveso) bylo u Boha, a to Slovo (Sloveso) byl Bůh." (Jan: 1: 1)

"Armáda Stvořitelů Elohim, Logos, sloveso, tvoří silou Slova.

"Jím vzniklo všechno a bez něho nevzniklo nic z toho, co existuje." (Jan 1: 3).

"Logos zní; to je psáno. Elohim stvořili vesmír na základě Slovesa, a se slovesem. Armáda Hlasu silou (Nun, ryba) světelné a spermatické vůle Prvního Okamžiku, stvořila vesmír.

"Světelná a spermatická Vůle prvního Okamžiku (Nun, ryba) dala život všemu, co je, bylo a bude." - Samael Aun Weor

Šestý výrok

Jezis krmen octem

"Tak přišli na místo zvané Golgota (synonymum pro smrt) - to znamená místo Lebky, a dali mu pít ocet smíchaný se žlučí. Ale když to okusil, nechtěl pít.

Jeden z nich hned odběhl a vzal houbu, naplnil ji octem, nasadil na třtinu a dával mu pít. Ale ostatní říkali: Nech to, ať vidíme, jestli ho Eliáš přijde vysvobodit. - Matouš 27: 33, 34, 48, 49

Když Ježíš okusil ocet, řekl: Je dokonáno! Naklonil hlavu a odevzdal ducha. - Ján 19:30

Podívejme se na další výrok, který je Consumatum Est (Je dokonáno)…

Někdo se mě zeptal: "Je ta třtina tatáž Longinovo kopí? Řekl jsem ne, tu třtinu držel jiný římský voják. Jak jsme četli:

“… jeden z nich odběhl a vzal houbu, naplnil ji octem, nasadil na třtinu…”

Takže voják drží v ruce houbu, z níž vyčnívá dlouhá tyč, která je jako třtina; když ždímá houbu, ocet stoupá přes třtinu, a jde nahoru do Ježíšových úst. Jinými slovy, dává ocet Ježíši, který říká v latině: "Consumatum Est", v češtině to znamená "dokonáno." Toto se vztahuje k sefiře Gebura, protože Gebura se týká posvátné práce s drakem. Pamatujte si, Gebura je Neshamah, ženská duše.

"Marie Magdaléna mimořádně milovala božského rabína Galilejského, a tak, když stála, opřená o stěnu a slyšela strašné slovo" Tibo, Tibo, Tibo! ", Které odsoudilo Krista projít událostí v Golgotě, byla naplněna nepopsatelnou hrůzou. Určité tajné a nádherné pasáže byly záměrně vyňaty z původních textů (Bible) písaři a doktory práva. Jistě, je to politováníhodné, že hebrejská Bible byla tak krutě zmrzačená, zfalšována a zdeformovaná. - Samael Aun Weor

Plameny sefiry Geburah, jsou plameny draka v sefiře Malkut, které stoupají k Tiferet. Takže když rozpustíme totalitu ega, trpká práce s drakem je dokončena. Ve fyzické rovině drak jako pokušitel had v Edenu, skrývá uvnitř Máří Magdalény, naší duše, sedm hlavních hříchů.

Takže, pokrytečtí farizeové odstranili z evangelií tajemství sefiry Geburah související s Ježíšem a sefirou Tiferet. Je tedy velmi vzácné najít Ježíše ukazovat jeho alchymistickou práci, sexuální alchymii s Marií Magdalénou.

Marie (hebrejsky מרים Miriam, což znamená "zvýšit") je královna Malkah, Malkuth. Magdaléna je Mag-Dalene, Mag, Magician (mág), pochází ze sanskrtského slova Mag, magi (různé jazyky) "kněz" nebo "kněžka", to jest král nebo královna v království Malkuth, který jako fyzické tělo je vozidlo duše, která praktikuje sexuální magii; Mag-dale-Na, Magdal (hebrejsky מגדל znamená "věž") Duše-Mág, která pozdvihuje sexuální oheň do Binah, horní části věže (epifýza).

yab-yum-sexualna_magie

Fanatici nemají rádi práci se sexuální magií. Myslí si, že mohou realizovat Pána v celibátu. Ale to není možné. Alchymistická práce je možná jen na kříži, jak to Mistr Ježíš ukázal svým ukřižováním. To je důvod, proč je psané:

"Tak přišli na místo zvané Golgota (synonymum pro smrt) - to znamená místo Lebky, a dali mu pít ocet smíchaný se žlučí. Ale když to okusil, nechtěl pít…”

Je to velmi jednoduchá symbolika. Při práci s alchymistickým křížem, budete muset projít procesem hniloby. Co ocet symbolizuje, je hniloba. Proto, když Ježíš dokončil svou práci, sklonil hlavu a skonal.

Ocet jako přirozená fermentace symbolizuje alchymistickou fermentaci, která se skládá ze dvou postupných procesů, počínaje rozkladem, ve kterém se hmota nechá shnít a rozložit, a potom zkvasit nebo znovu ožít v duchu. Symbolizuje transmutaci částic vědomí fyzického těla na vozidlo duchovního vědomí. Jedná se o postupné oddělování vědomých prvků z fyzického těla do rajských vozidel pro duchovní vědomí. Tato očista je spojena se smrtí.

V jiných přednáškách jsme učili, že sefira Gebura souvisí se sefirou Malkut, že síla Gebury sestupuje do Malkut. Takže když pracujete s Malkut a extrahujete všechno vědomí ze své tělesnosti, to vědomí jde nahoru do Gebury, duchovní duše. Takto si uděláte líbánky se svou duchovní duší. Pokud se zeptáte: Když si rytíř vezme dámu a porazí draka, provedou pohlavní akt? Ano, provedou pohlavní akt. Ale tento akt je proces alchymie, transmutace, kde bereme všechno, co je čisté z naší tělesnosti a z naší psychiky, a posíláme to svému bytí. Tento proces je strukturován podle jednotlivých kroků. To je důvod, proč se tomu říká, "Consumatum est." Říci "Consumatum est" je zažít to, co tam zažil Ježíš. Takový postup je velmi trpký, protože ocet se smísil se žlučí. Už jste někdy ochutnali žluč? Je opravdu velmi hořká, a smíšená s octem…

Já osobně piji zředěný ocet každé ráno; je to dobré pro tělo. Ježíš také ví, že to musí pít od nás, ale nemá to rád, protože je to velmi hořké. To souvisí s karmou, neboť sefira Gebura souvisí s karmou. Týká se to toho, co musíme zničit, některých prvků ve fyzickém světě, které souvisejí s karmou. Zde zasvěcenec hodně trpí, cítí bolest a to je hořčejší než žluč.

Nicméně pokud jste si mysleli, že probuzení vědomí je něco velmi jednoduché, není to tak. Předtím, než zničíte jakékoli ego související s karmou, Páni karmy řeknou: "Před zničením toho ega, které pochopil, to ego souvisí s něčím, co dělal ve svých minulých životech, takže před jeho zánikem se musí nejprve zaplatit ta karma! Takže, pokud si to zaplatí, pak ho může zničit." To znamená, že ocet je smíšený se žlučí! Každý, kdo vstoupí na tuto cestu, cestu po nabroušeném ostří nože, cestu znovuzrození, si myslí, že ta cesta by měla být senzační. To je důvod, proč pokrytečtí fanatici ve středověku odstranili vše, co souviselo s Marií Magdalenou z obrazu, aby prokázaly, že pouze prací na sobě přes celibát, bez nutnosti pracovat s druhým pólem, v nás bude provedeno velké dílo; ignorujíc, že kříž, který uctívali je kříž muže a ženy v sexuálním aktu, posvátném manželství, které odepřeli sobě i ostatním.

Pojďme si přečíst, co Hermes Trismegistos učil o sexuální alchymii kříže, řekl:

"Slunce je jeho otcem, měsíc je jeho matkou, vítr nosil jej ve svých útrobách, země je jeho živitelkou. On je otcem univerzální dokonalosti celého světa. Jeho síla je celá, když je přeměněna v zemi."

Oddělíš zem od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře.

On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zem a přijímá sílu věcí horních i dolních.

Takto budeš mít slávu celého vesmíru, veškerá temnota před tebou uteče." - Hermes Trismegistos

Oddělit ducha Země od ohně, husté nebo hrubé od jemného, ​​opatrně a moudře, znamená nepřistupovat k pohlavnímu aktu jako zvíře. To, co člověk potřebuje, je jen erekce. To je všechno. Udržet ten kříž, vertikální paprsek aktivní v horizontálním, a potom transmutovat: jemné teplo. Nedělejte vatru, protože pak budete spálení. Uvádí se, oddělit ho s velkou pozorností.

"On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zem a přijímá sílu věcí horních i dolních." To má stejný význam toho, co se stalo potom, když Ježíš řekl, je dokonáno a zvolal opět mocným hlasem, vypustil duši:

"A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dospod, země se třásla a skály pukaly. Otevřely se hroby a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena. A když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, přišli do svatého města a ukázali se mnohým." - Matouš 27: 51-53 

Jak řekl Hermes ve velkém díle: "Takto budeš mít slávu celého vesmíru, veškerá temnota před tebou uteče." Podívejme se nyní na poslední výrok.

Sedmý výrok

siedmy_vyrok_na_krizi

"Tady zvolal Ježíš silným hlasem: Otče (Elohim), do tvých rukou odevzdávám svého ducha (Ruach). Když to řekl, naposledy vydechl (jeho Neshamah)." - Lukáš 23:46

Tento výrok se týká Chesed, ducha. Aby bylo možné pochopit tento výrok, je třeba si uvědomit, že centrální nervový systém je trůnem Ducha.

William_Blake_adam

"Hospodin Bůh ztvárnil Člověka, prach ze Země (Adamah) a vdechl mu do chřípí dech života -Neshamah Chaim (duše z Gebury na Stromu života) a Adam se stal živou duší (Nephesh Chaiah - božská Šekinah)." To znamená, Adam (jako prach) je trojí produkt života (Nephesh), duch (Ruach) a duše (Neshamah), jejichž smícháním a sjednocením se stal živým duchem, projevem Božství." - Zohar

"Muži řekl: Protože si (tvůj mozek) poslechl hlas (touhu) své ženy (tvé genitálie) a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst, ať je pro tebe prokletá půda (Adamah). S námahou se z ní budeš živit po všechny dny svého života. trní a bodláčí ti bude rodit a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země (Adamah), z níž jsi byl vzat, vždyť prach si a do prachu se vrátíš." - Genesis 3: 17-19

Prach je tvořen částicemi mnoha věcí (v hebrejštině דברים - Debarim). Takže Adam je prach (דברים DeBarim), což znamená obojí: "slova" a "věci". Debarim jako "slova" všechny archetypy, které se vrátili do země (Adamah) kvůli smilstvu. Takže, Debarim se musí vrátit; jak se vrátit nahoru? Vrátí se přes cudnost. Takže pojďme studovat tu větu, protože se jedná o alchymistickou větu, nad kterou musíme meditovat, abychom ji pochopili. To je důvod, proč Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče". Kterého otce oslovuje? Sefiru Kether, která je součástí Nejsvětější Trojice, protože Ježíš je Sefira Chokma. Říká: "Otče, do tvých rukou poroučím (Chesed) svého ducha; a když to řekl, dokonal."

Aby bylo možné lépe pochopit ten výrok, pojďme si přečíst, co napsal král Šalomoun:

"Prach se vrátí do země (Adamah), tak jak byl, a duch (Ruach) se vrátí k Bohu, který ho dal." - Kazatel 12: 7

Takže když Ježíš vyhlásil na kříži, "Otče do tvých rukou odevzdávám svého ducha", musíme porozumět, že se jedná o poslední proces. Vzhledem k tomu, že sestupuje, půjde do hrobu, a musí jít dolů do země (Klipoth, peklo), aby osvobodil všechny archetypy z prachu. Šalomoun říká: "Prach se vrátí do země", ale tam je hebrejské slovo על, což znamená "nahoru." Prach se vrátí do země. Jaké Země? Nemluví o tomto fyzickém světě, ale nebeském Jeruzalémě, tedy vstupuje skrze transmutaci-transformaci do Edenu, který je nad Malkut. To je על, nahoru. Návrat do horní země! Ne do této nečisté země. "A duch", což je Chesed, se vrátí k Bohu (Elohim). To znamená, že Duch, Chesed, se opět spojí s Binah Elohim. To je spojení Ducha, רוח Ruach lidské bytosti s Binah, protože všechen prach už se vrátil do Edenu, což je horní zem, nebeského Jeruzaléma. Tomu se říká vzkříšení.

Takže těchto sedm výroků se týká procesu kříže, ty nejsou prováděny jen tím, že věříme v Ježíše. To je důvod, proč Izaiáš říká:

"Takto říká Ha-El Iod-Havah - Bůh, Hospodin, který stvořil nebesa, rozvinul je a rozprostřel zem s jejím porostem, dává na ní dech (Neshamah) lidu a vzduch (Ruach) tím, co po ní chodí." - Izajáš 42: 5

Takže, dosáhnout úrovně sedmého výroku je práce s alchymií, práce s alchymistickým křížem. Podobně jako u každého jednotlivého výroku, který Mistr Ježíš řekl ukřižován na kříži, všechny tyto výroky jsou spojeny s prací alchymie, která se stane poté, co inkarnujete na Zemi Mesiáše, Spasitele uvnitř ve vás. To vše souvisí s Gnostickými tajemstvími kříže.

Ačkoliv se Kristus tisíckrát v Betlémě narodí, ale ne v tvém nitru, tvá duše bude ztracena. Ke kříži na Golgotě vzhledáš marně, pokud jej v sobě znovu nepostavíš.

Přeloženo z anglického originálu: Gnostic Mysteries of the Cross
Přednáška daná Gnostickými instruktory na gnosticteachings.org
Služba od vydavatelství Glorian