slovnik

Tři základy cesty

Dnešní přednáška je založena na jedné větě, kterou Samael Aun Weor napsal v knize Velké záhady (The major Mysteries). Pokud jste studovali knihy Samael Aun Weora, pak jste zjistili, že v jeho spisech se objevují věty nebo fráze, které se mohou jevit zcela záhadné, které nevysvětluje. Platí to zejména pro jeho knihy související s psychologií. Píše tímto způsobem, aby nás povzbuzoval, abychom dospěli k vlastnímu chápání. Samael Aun Weor "nekrmí vědomí lžičkou". On nám podává moudrost, která je velmi hluboká. Abychom pochopili jeho textům, abychom z nich dokázali těžit, musíme je strávit vědomě. Musíme se naučit, jak aplikovat to, co čteme ve vlastním životě, a tak začneme extrahovat ukryté významy a hlubokou moudrost. Začátek této práce spočívá v meditaci nad tím, co čteme, zamyšlením se o tom, co čteme, a praktickým hlubokým uvažováním.

V knize Velké záhady (The Major Mysteries), Samael Aun Weor napsal:

Tři klíče utrpení jsou Měsíc, smilná Eva a zakalené vody.

To je vše, co o tom řekl. Nevysvětlil, co to znamená. Bohužel, většina čtenářů proletí přes takové pasáže a neuvažuje. Takže v dnešní přednášce budeme zkoumat tyto tři klíče a jak nám pochopení těchto tří klíčů ukazuje, že my sami máme klíč k našemu vlastnímu utrpení. Doufáme, že vás to povzbudí, abyste jeho texty pozorněji četli.

Máme nástroj, kterým musíme odemknout klec našeho utrpení. Ve skutečnosti, v první řadě jsme to my sami, kteří jsme si tuto klec vytvořili.

Měsíc

Prvním klíčem, který vzpomíná, je Měsíc. V této tradici, když čteme různé posvátné knihy, musíme se podívat na osobní smysl, smysl ve vztahu k naší psychice, k naší duši. Nebudeme ztrácet čas doslovným významem, protože to je nejpovrchnější úroveň, a pokud zůstaneme na pouze povrchní úrovni, nebudeme schopni dělat v životě skutečné změny. Pochopme tedy, že se nejedná o fyzický Měsíc.

Měsíc jako klíč k utrpení se týká naší psychiky. Potřebujeme porozumět našemu psychologickému Měsíci. Přirozeně, náš psychický Měsíc úzce souvisí s fyzickým Měsícem, který vidíme na obloze, tedy Měsícem, který vidíme pouhým okem. Pokud pozorujeme vliv fyzického Měsíce na fyzickou Zemi, můžeme pochopit psychologický význam Měsíce jako symbol.

Když se podíváme na Strom života, vidíme, že malkut (desátá sféra, v dolní části) je spojena s fyzickým světem, pokud jde o vnější přírodu, ale ve vztahu k vnitřní podstatě, naší vlastní přirozenosti, malkut symbolizuje naše vlastní fyzické tělo, je to naše vlastní Země. Měsíc této Země je ve vztahu s Jesodem a Hod, dvěma sférami nad malkutem. Ve fyzickém světě má Měsíc na Zemi hluboký vliv. Víme to prostě ze studia materialistické vědy a vidíme, že Měsíc je za všemi fenomény přírody. Pohyb vod, počasí, početí, porod, roční období, všechny tyto věci jsou hluboce ovlivněny přítomností Měsíce a jeho silami působící na tuto planetu. Stejně máme svůj vlastní Měsíc, který má podobný vliv na naši psychiku, naši psychologii.

Když studujeme tento vnitřní, psychologický Měsíc ve vztahu k vnějšímu, fyzickému Měsíci, můžeme pochopit, že Jesod a Hod tyto dvě sféry, se vztahují k vodě a početí, stejně jako fyzický Měsíc se vztahuje k těmto silám ve fyzické přírodě.

daath-telo-raj

Legenda:

Daath / The Upper Eden - Horní ráj

Yesod / The Lower Edem - Spodní ráj

Jesod se nachází těsně nad malkutem. Jesod je devátá sféra a je spojena s éterickou rovinou. Také souvisí s pohlavními orgány. Pokud překryjeme Strom Života s lidským tělem, Jesod je přímo nad pohlavními orgány. Jesod je místo, kde najdeme sexuální vody, ze kterých vychází život. Tato síla stvoření je ovlivněna Měsícem, což můžeme vidět v přírodě: procesy početí, těhotenství a narození jsou ovlivněny Měsícem.

V tomto kontextu, když se díváme na přírodu kolem nás, můžeme vidět, jak tato planeta Země je opravdu jeden velký organismus, který tvoří čtyři primární království. Minerální království je největší, sestávající ze všech minerálů na planetě, které v této úrovni přírody slouží jako transformátory energie.

Dalším obrovským královstvím je rostlinné království, které je zastoupeno miliony a miliony různých forem života. Všechny tyto formy se narodí, určitou dobu požijí a potom zemřou a během průběhu života transformují energii ve prospěch přírody pod vlivem Měsíce.

Pak je tu zvířecí království se svými miliony různorodých tvorů. Všechny žijí a umírají, aby transformovaly energii ve prospěch přírody.

Pak samozřejmě existuje humanoidní království, které navzdory našim teoriím a přesvědčením existuje se stejnou základní funkcí: transformovat energie ve prospěch přírody.

V každém z těchto čtyř přírodních království vidíme velké vlny organismů, které se rodí, po nějaký čas jsou udržovány naživu a nakonec končí smrtí.

Když se dáme do pozice vědců, kteří pozorují tento svět, můžeme vidět, že tyto vlny, stáda nebo skupiny tvorů se pohybují na základě impulsů, které jim dává Měsíc, jehož vliv se projevuje v těle prostřednictvím instinktu a pohání všechny organismy, které žijí na této planetě, aby se množily, plodili potomky, aby zachovaly existenci konkrétní úrovně přírody, do které patří. V životě každého organismu, kdy začne probíhat proces množení, rodiče se postupně pominou a děti převezmou tento proces, a tento cyklus se neustále opakuje. Vznikají nové organismy, rostou, stávají se rodiči, mají potomky a potom zemřou. Tento cyklus je cyklus života, cyklus od narození až po smrt, který existuje ve všech čtyřech královstvích přírody a tento cyklus povstávajících a padajících, žijících a umírajících organismů, je celý řízen vlivem Měsíce, který se točí kolem této planety a řídí celý mechanismus.

Jinými slovy, Měsíc udržuje život prostřednictvím mechanických funkcí přírody. Díky němu máme atmosféru. Životní cyklus všech organismů a tvorů na této planetě takto funguje právě díky Měsíci. Samotný život této planety je vázán k existenci Měsíce a totéž platí i v naší psychologii.

Náš psychologický Měsíc souvisí s naším instinktem, naší živočišnou přirozeností, která se ve své podstatě snaží jen udržovat a zachovávat přírodu.

Všichni, kteří existujeme v humanoidních tělech, si v krevním oběhu neseme dědictví času, který jsme strávili vyvíjením se nahoru přes nižší království. Toto dědictví času je naše minerální, rostlinné a zvířecí dědictví, které je psychologické. Toto psychologické dědictví je instinktivním impulsem, který v nás vyvolává příroda prostřednictvím našeho vnitřního psychologického Měsíce.

Externí, fyzický Měsíc ovlivňuje náš vnitřní psychologický Měsíc, abychom udrželi přírodu v chodu. Co znamená narodit se, vyrůst, stát se rodičem, mít děti a pak zemřít. Co se týče přírody, to je vše na čem jí záleží. Příroda se nestará o naše umění, naše filmy, naši televizi, naše myšlenky, naši politiku, zda jsme muž nebo žena, jakou barvu má naše pleť, zda věříme nebo nevěříme v Boha. Příroda se o nás osobně nezajímá. Vše co příroda chce, je udržet samu sebe, zachovat život. Toto je mechanický zákon. Je to mechanická funkce a my všichni máme toto dědictví v našem krevním oběhu, které se projevuje ve všech našich činech.

Naše instinktivně impulzy jsou obzvláště viditelné, když se dostaneme do puberty, kdy příroda prostřednictvím svého vlivu prostřednictvím Měsíce, vyvíjí tlak na vodu (sexuální energie) našeho pohlaví (Jesod) za účelem rozmnožování se, najít si bytost opačného pohlaví, pářit se a mít děti. Tento nápor, tento sexuální instinkt, je hnán Měsícem. Ale jak?

Pokud pozorujeme tuto filozofickou Zemi, která je naším fyzickým tělem, vidíme, že je to velmi složitý organismus právě tak jako fyzická Země. Naše tělo je mikrokosmos makrokosmické Země. Naše fyzické tělo má uvnitř i sérii království a mnoho orgánů, mnoho částí, které spolupracují velmi sofistikovaným způsobem. Ale centrální, nejvlivnější, nejsilnější síla je sexuální instinkt.

Nezáleží na tom, jaká je vaše etika, vaše náboženství, vaše politika, váš postoj k životu. Pokud vás váš sexuální instinkt tlačí, může to způsobit, že jdete proti své morálce, vaší etice, vašemu náboženství, vaší politice. Váš sexuální instinkt vás může tlačit k porušení manželského slibu. Může vás tlačit proti všem vašim etickým, morálním nebo náboženským zákonem. Vidíme, že se to děje kolem nás stále. Ať už věříme v ohromný ideál, nebo nějaké doktríně nebo teorii, náš sexuální instinkt je nejsilnější silou, která řídí funkci naší psychiky. Málokdo má sílu ovládat svůj sexuální instinkt. Většina stvoření - 99,999% - je otrokem svého sexuálního pudu.

Jak jsem již zmínil, pohlavní orgány se vztahují k sefiře jesod na Stromu života. Sexuální funkce, sexuální pud se projevuje prostřednictvím naší filozofické země, fyzického těla, ale je poháněn a posílen přes vitální tělo, přes éterické tělo, které je v kabale reprezentováno sefirou jesod. Takže opakuji: Malkut je fyzické tělo. Jesod je éterické nebo vitální tělo, tj. tělo a kořen sexuální energie.

Éterické nebo vitální tělo má čtyři ethery, čtyři stupně nebo vibrace energie. Jde o čtyři energetické aspekty nebo úrovně. Jeden z těchto čtyř souvisí s početím; nazývá se "éter života". Je to energetický aspekt toho jemného těla nebo těla "chi", který nás pohání a tlačí k rozmnožování.

Tato energická síla, která ovlivňuje plodnost, souvisí s Biblí. V Genesis čteme příběh Adama a Evy. Tento příběh má mnoho významů v makrokosmu a mikrokosmu. Ve vztahu ke třem klíčem utrpení, se podíváme na symboly související s naší vlastní duší. Adam v této úrovni souvisí s mozkem. Eva souvisí s pohlavními orgány.

adam-a-eva

Eva

Eva je pokoušen hadem jíst ze stromu poznání. Strom poznání je gnóze (řecký poznání), Daat (hebrejsky poznání). Daat je skrytá sféra na stromě života, což je znalost tantry nebo sexuality. Když Eva - jinými slovy, naše vnitřní sexuální síla - je pokoušena, je pokoušena ovocem pohlaví. To má významové roviny, ale ve vztahu ke třem klíčům utrpení, vidíme, že příroda - Měsíc ovlivňující Hod a Jesod - tlačí Evu, sílu stvoření a početí k rozmnožování a mít děti.

Adam a Eva mohou také symbolizovat dva energetické kanály nebo "hady", které stoupají podél páteře, nazývané v Indii "idá" a "pingalá". Adam souvisí s pingalou, solární nebo mužskou silou. Eva, Heve, souvisí s idou, ženskou nebo negativní silou. Eva souvisí se silou, která se snaží o početí, mít děti.

Když příroda - had, síla Měsíce - ovlivňuje naši psychiku, aby se pudově rozmnožovala, aby podpořila mechanismus přírody, je to pokušení. Pokušení je následovat tento instinkt, krmit přírodu, následovat živočišný pud. Je zřejmé, že v tomto kontextu nemluvíme o původním pádu. Nemluvíme o historickém významu. To, o čem mluvíme, se odehrává nyní, v naší psychice, síla Evy související s Měsícem.

Když reagujeme na tento živočišný instinkt, na Měsíc, který nás nutí udržet mechanickou přirozenost, vidíme, že všechny lidské bytosti, jinými slovy všechny intelektuální zvířata, jsou řízena výlučně tímto instinktem na udržení přírody podle těchto mechanických zákonů. Výsledkem čehož je pak utrpení. Je to proto, že početí v těchto časech není řízeno vyšším zákonem, ale mechanickým zákonem.

V dávných dobách lidstvo dostávalo pokyny o tom, kdy je vhodný čas na početí. Lidstvo dostalo vedení od kněží, od andělů, od probuzených bytostí, které řídili skupinu organismů zvaných lidstvo. Tvory v nižších královstvích také dostávají takové pokyny a poslouchají pokyny, které dostávají, i dnes.

Kolektivní mysl, která je přirozeností mysli ve všech nižších královstvích přírody, se řídí těmi, co se nazývají archoni, vládci nebo čelní představitelé. Toto jsou prvotní inteligence, které můžete nazvat i devámi, bohy nebo anděly. Tyto inteligence poskytují poradenství svým příslušným královstvím. V každém království se mění sexualita v souladu s každou úrovní.

V království minerálů, prvotní planetární inteligence vedou elementály, vědomí, síly v těchto minerálech, aby spolupracovaly v harmonii s přírodou: tj. šířit se, množit se a růst. Minerály se reprodukují sexuálně, ale ne jako rostliny nebo zvířata.

Existují inteligence, které řídí jiskry života, které se vyvíjejí v rostlinném království. Sexuální reprodukce a rozmnožování bez semene se vyskytuje v rostlinné říši pod vedením božských inteligencí. Rostliny se množí různými způsoby, které jsou nadřazenější než ty u minerálů, ale ne tak rozvinuté jako u zvířat.

Podobně v živočišné říši se sexuální metodologie posouvá. Sexuální reprodukce má jinou formu. Prostřednictvím svého instinktu získávají zvířata vedení od božských inteligencí. Mezi zvířaty v přírodě, jejichž život není dotčen lidmi, se zvířata reprodukují pouze tehdy, když mají říji nebo sezónně. Měsíc vede těchto archonů nebo vládců, kteří vedou každou skupinu, aby se reprodukovali ve správný čas a pouze na udržení přírody. Jen aby propagovaly mechanické fungování planety. Zvířata se řídí pokyny, které jim tito vládci dávají.

Ale když se podíváme na humanoidní království, věci jsou jiné. Nejen, že už víc nerespektujeme přirozené fungování naší úrovně přírody, ale zneužíváme ji a dychtivě se ženeme k sebedestrukci. Naše zvířecí psychika se tak infikovala degenerací, chtíčem, hněvem, hrdostí, závistí, chamtivostí, a všemi těmito prvky, že už víc neposloucháme vedení archonů naší úrovně. Už neposloucháme probuzené inteligence, které nás mohou vést. Posloucháme jen ty zbytkové živočišné prvky v naší krvi, symbolizované Esau v Bibli, které nás posouvají přes naši nečistou krev, přes chtíč, přes zvířecí instinkt, který se zbláznil, aby se stále rozmnožoval, posedle a každodenně.

Někteří lidé mají sex nebo masturbují několikrát denně, protože jejich sexuální instinkt je zcela mimo kontrolu. Jsou tak zotročení touhou po sexuálním vzrušení, že vyčerpávají veškerou tvůrčí sílu. Výsledkem je, že lidstvo jako celek, lidská rasa, to tělo, ten orgán na planetě velmi, velmi onemocněl. Výsledky jsou viditelné všude: nemoci a nemoci, a to nejen fyzické, ale i emocionální, mentální, sexuální. Naše planeta se chvěje utrpením kvůli nám a naší sexuální šílenosti.

To vše je zakořeněné v lidské psychice, která byla hypnotizovaná smilnou Evou, která, jak si vzpomínáte, je druhým ze tří klíčů utrpení. První je Měsíc, druhý je smilná Eva a třetím jsou zakalené vody.

Zakalené vody

Výsledek naší psychické závislosti na sexu, na pocitech, ať už fyzických či psychologických, spočívá v tom, že naše sexuální vody se staly nečistými.

Vody jsou velmi hlubokým symbolem, který je univerzální pro všechna náboženství. Stvoření vždy pochází z vod.

Spodní vody, nebo "Mayim" v hebrejštině, souvisí se sefirou Jesod, jedná se o sexuální vody. To jsou vody, které tečou ve všech různých úrovních naší sexuální vitality: fyzicky, étericky, astrálně (emocionálně), duševně všechny spolu souvisejí.

Základem našeho života je sexuální energie. Samotná pointa našeho života je sexuální energie.

Sex je v centru života. Bez sexu není žádný život.

Život je takový, jaký je v našem životě sex. Pokud je náš život plný utrpení, je to proto, že naše sexualita není vyvážená.

Sex je těžištěm celé činnosti, a proto je kořen našeho psychologického problému sexuální.

Smilná Eva tím, že vytvořila tak velkou nerovnováhu ve funkci přírody, způsobila na této planetě zmatek. Každý problém, kterému čelíme jako lidstvo, je kvůli nám. Pokud by naše mysl nebyla taková, jaká je nyní, tato planeta by byla v klidu, byl by to Eden, bylo by to místo harmonie a krásy. Ale kvůli naší mysli jsme poškodili nejen naši mysl, ale celý organismus. Proto Matka Příroda nyní pracuje na vyhlazování této choroby.

Matka Příroda reaguje tím, že produkuje kataklizmy, aby si ochránila tělo před nemocí. Nemoc je naše mysl. Vše, co se děje s lidstvem, je nyní kvůli příčině a následku, také známé jako "karma".

Prostřednictvím závislosti na sexu naše vnitřní smilná Eva vyvolala velkou nerovnováhu v naší sexuální energii, takže nyní naše sexuální energie nefunguje tak, jak kdysi. Naše sexuální vody jsou zakalené, chaotické, zmatené a bahnité.

V současné době chceme udržet Boha mimo našeho sexuálního života. Nechceme mít žádný náboženský vliv v našem sexuálním životě. Chceme být schopni dělat cokoliv, co se nám zachce a pokračovat v přesvědčení, že neexistuje žádný důsledek. Že neexistuje žádný důsledek, ani z fyzických sexuálních návyků, které máme, ani z emocionálních sexuálních návyků a ani z intelektuálních sexuálních návyků.

Musíme si uvědomit, že Ježíš jasně řekl:

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. - Matouš 5: 27-28

To výslovně uvádí, že sexuální energie je úzce spojena s funkcí mysli. To je důvod, proč víme, že vody jsou také symbolem mysli. V buddhismu vidíme tento symbol krásně zastoupen. V procesu svého osvícení, překonávajíc svou vlastní smilnou Evu, Buddha Šákjamuni čelil velké povodni, stejně jako Noah, stejně jako Deukalión od Řeků.

buddha-naga

Univerzální záplava představuje karmické následky sexuální degenerace, když se tyto vody naší vlastní psychiky staly nečistými. Proto musí božské síly očistit přírodu, jinak se příroda zcela vymaní z kontroly, utrpení se stane příliš velkým, karma se stane příliš velkou. Jde o automatickou funkci přírody: pokud je nečistota příliš silná, příroda ji zničí. Je to přirozená funkce. Když onemocnění v těle příliš roste, tělo zemře. Totéž platí pro lidský organismus. Proto psychologické vody, které jsme znečistily přes sex, jsou vody naší mysli, které musí být očištěny přírodou, nebo námi.

V příběhu o Buddhovi přišli povodňové vody a ohrožovaly jeho vývoj, přesto byl chráněn velkým hadem jménem Mucalinda. Ten had představuje sílu Božské Matky, též zvané kundaliní, sílu Durgy nebo vzpřímené Kali nebo Tummy nebo Maya nebo Maia, nebo Marie. Ony všechny symbolizují stejnou sílu: ten posvátný svatodušní oheň Ducha svatého, který chránil Buddhu a zvedl ho na vodě tak, že se vznášel nad vodou, stejně jako Ježíš kráčel po vodě a Noe se plavil na Arše, arkánu tajemství, tajných znalostech.

Když se učíme tu svatou vědu, je to kombinace učení, jak pracovat se sexuální energií správným způsobem, v souladu s přírodními a božskými silami a také s myslí. Tyto dvě jdou ruku v ruce. Musí se s nimi pracovat společně, jinak se utrpení bude pouze zvyšovat.

V syntéze, chápat tyto tři klíče utrpení, náš vlastní vnitřní Měsíc je ve vztahu s egem, dědictvím příčiny a následku našich špatných kroků, symbolizovanými agregáty nebo červenými démony Setha, jak se nazývají v egyptské mytologii. Ego, nebo psychologické "já", příliš věří samo v sebe a velmi lpí na svých touhách. Ego nebo já se chce propagovat. Ego se chce šířit, chce se vidět všude. To je důvod, proč ego znamená "já". To "já" nemá nic společného s Bohem, to "já" je legie tužeb.

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy i řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho zkrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením. Když spatřil zdálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!“ Ježíš mu totiž řekl: „Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“ A zeptal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Odpověděl: „Mé jméno je ‚Legie‘, poněvadž je nás mnoho.“ - Marek 5: 1-9

Byl posedlý celou rozmanitostí psychologických prvků, které se nazývají pýcha, chtíč, závist, hněv, žravost, žárlivost, ale všechny jsou zakořeněny v sexu.

Ego je tři, protože funguje v našich třech mozcích: intelekt, emoce a sex. Ego je tři, protože jsou to tři zrádci: Jidáš, Kaifáš a Pilát. Jsou to titíž tři zrádci Osirise, titíž tři zrádci Joba, titíž tři zrádci v každé tradici.

tri mozgy alebo pet center

Naše tři mozky jsou ovlivněny Měsícem následovat mechaničnost přírody. Měsíc je příčinou utrpení, protože Měsíc se stará jen o udržení mechanické povahy. A jak to Měsíc ovlivňuje a prosazuje? Prostřednictvím kolektivního myšlení: následovat stádo, napodobovat ostatních. Měsíc od nás chce, abychom se zapojili, dělali to, co dělají všichni ostatní: narodit se, dostat se do puberty, dostat se pod vliv tohoto sexuálního instinktu, rozmnožovat se a pak zemřít a to je všechno. Na této cestě, není odměny pro vědomí, není tam žádná odměna pro duši. To je důvod, proč lidstvo opakuje stejné cykly znovu a znovu a znovu, protože mechanická příroda je jen cyklus, který začíná v nejjednodušších formách prvků v přírodě a dosahuje svého vrcholu v intelektuálním zvířecím království, v němž se momentálně nacházíme.

Abychom překročili humanoidní úroveň a vstoupili do lidského království (skutečné lidské bytosti, nazývané také Buddha nebo anděl), musíme se vzbouřit proti přírodě, mít psychologickou a duchovní revoluci: podmanit si přírodu, být "králem nebo královnou Přírody", jak nás vybízí Bible. To jest následovat rád Melchisedecha: zvrátit vliv Měsíce a dostat se pod vliv Slunce. To je důvod, proč všechny velké náboženství mají vždy slunečního Hrdiny, Slunečního boha: Ra, Apolón, Herakles, Jupiter, Kristus, Avalókitéšvara, Čenrezig, Quetzalcoatl. Všichni tito hrdinové jsou slunečními bohové. Představují vliv Krista, Ein Sof Ór (Ain Soph Aur), Sluneční světlo, Absolutno, Pradžná, Prázdnota, Šúnjatá, Nicota.

Toto je daleko za mechanickou povahou. Tato síla je za "já", za egem. Je to za individualitou. Je to Supra-individualita, úroveň Boha, a za Bohem.

Když se učíme vědu Daath nebo Nejvyšší jóga tantru, učíme se vědu inkarnovat tuto sílu nejvyššího. Abychom se mohli stát plavidlem, vozidlem Krista, Jupiteru, člověk musí být čistý. Tato síla, která se snaží radikálně odstranit všechny nečistoty a vytvořit perfektní vozidlo, je Bódhisattva, Diamantová Duše, která je dokonale čistá. Proto Ježíš řekl:

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. - Matouš 5:48

To je jediný způsob, jak vstoupit do nebe.

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení, ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. A to jste někteří byli. Dali jste se však obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. - 1 Korintským 9-11

Žádný modloslužebník, žádný smilník, žádný cizoložník, žádný zloděj, žádný vrah nemůže vstoupit do nebe a my máme všechny tyto prvky ve své mysli. Tyto prvky nemohou vstoupit do Schamayim, Nebe, vyšších vod. Proto tyto prvky musíme od sebe oddělit, abychom vstoupili do Nebeského království.

Měsíc je původcem utrpení, protože zůstáváme hypnotizování kolektivní psychikou, kolektivní myslí. Jen imitujeme; Proto, když se poprvé setkáme s tímto poznáním, jsme nazýváni Imitatus, "ten, kdo napodobuje / imituje." Musíme se stát adeptem, což znamená stát se produktem vlastní práce, vlastních rukou. Tuto práci za nás nikdo jiný neudělá. Musíme ji udělat sami.

Nikdo nás nemůže zachránit. Pokud budeme nadále jednat, jak jednáme, tak nás ani Buddha, ani Ježíš nemohou zachránit. Musíme na sobě pracovat a pak nám může pomoci Kristus (Světlo, Avalókitéšvara, Jupiter atd.), Ale musíme udělat svou roli.

Když jen napodobujeme, následujíc prostřednictvím našich třech mozků zbytek lidstva, budeme nadále následovat ten mechanický cyklus, který jen skončí smrtí. A všechno, co děláme na své cestě, je komplikace naší karmy. Každý malý čin, kterého se dopustíme fyzicky, emocionálně, duševně, přináší výsledky. Pokud jsou tyto činy tvořeny naším egem, naší pýchou, naším chtíčem, naší závistí, výsledkem bude bolest a utrpení. Protože jak sejeme, tak budeme sklízet.

Toto je velmi vážný problém. Nejedná se o žádnou hru nebo teorii.

Gnóze je praktická. Tyto tři klíče utrpení musíme neustále aplikovat do svého života, tedy každý okamžik. Musíme se naučit, jak odemknout klec, kterou jsme si sami vyrobili. Tato klec je naší vlastní myslí.

Nestačí jen věřit v náboženství, nauku, učení nebo myšlenku: musíme to žít a toto žití, je okamžik k okamžiku, pracovat s tím, co je v nás čisté a tuto čistotu posilovat.

Přestože máme mnoho problémů, mnoho nejistoty, hodně bolesti, mnoho pochybností, potenciálně dveře na únik z utrpení máme stále k dispozici. Tímto únikem, těmito symbolickými dveřmi není žádné náboženství, žádná církev, žádný chrám, ani žádná kniha. Tímto únikem z utrpení je naše vlastní vědomí.

Klíče

V Gnózi nazýváme vědomí "podstata". Je to jiskra čistého vědomí, embryo, jako dítě. V buddhismu to nazývají tathagatagarbha nebo buddhatadatu. V angličtině je to Buddha Nature. Je to potenciál stát se Buddhou, ale není to Buddha. Je to semeno, ze kterého může růst Strom Života. Je to jiskra, která může roznítit velký plamen.

Pokud bychom se v naší existenci z okamžiku na okamžik naučili používat tuto jiskru, aktivovat ji, jak probudit naše vědomí, být pozorní, uvědomovat si všechny smysly, začneme stimulovat růst tohoto embrya. To je důvod, proč všechny starověké školy mystérií požadovali od studentů, aby probudili své vědomí před tím, než mohli dostat toto tajemství. To byl požadavek. Věci se nyní změnily. Už není čas na tento požadavek. Pravidlo se změnilo v minulém století, protože čas se krátí.

Musíme se naučit probudit vědomí teď. Už nemůžeme jít s proudem mechanického života.

Nestačí jen poslouchat přednášky, číst Písma a texty, a říci: "Ano, to zní dobře, to dává smysl," pokud to nechcete používat, pokud to nechcete dělat. Musíte to cvičit, nepřetržitě, neustále vynakládat značné úsilí vaším vědomím.

Esence, vědomí, buddhovská podstata, je jiskra, která pochází ze sefiry Tiferet, která symbolizuje vyšší dimenzi v přírodě. Tiferet je v sanskrtu manas a souvisí s lidskou duší. Esence je jiskra té lidské duše, kterou můžeme rozvíjet. Jak říká Ježíš: "Pokud budeme trpěliví, získáme svou duši." Ta jiskra může být vyvinuta, pokud chápeme tři základy cesty a víme používat tyto tři klíče k odemčení dveří utrpení.

Aby se nám to podařilo, musíme přestat napodobovat ostatních. Jen patřící do skupiny nás nezachrání. Nazývat se gnostiky nebo Hebrejci, židy nebo buddhisty, je jen nálepka. Zatím jsme stále předmětem mechanických zákonů přírody, abychom však mohli vstoupit do dalšího království, vědomého království lidstva, budeme muset těmto mechanickým zákonem uniknout.

K tomu musíme zvládnout naše vody. Musíme napodobovat příklad Ježíše a chodit po našich vodách. Musíme napodobovat příklad Buddhy a vyzdvihnout hada sedmkrát, abychom byli chráněni, abychom mohli stoupat po vodě, a být chráněni před deštěm, karmou, a tím se probudit. Tímto způsobem můžeme najít cestu ven.

V Gnózi, tento první klíč nebo první cestu ven z utrpení, vztahujeme k psychologické práci. Začíná to v naší psychologii. Musíme změnit naši psychologii. Neexistuje žádný jiný způsob. Viera nic nemění, ani teorie.

Gnóze je praktická věda. Chceme zažít pravdu, ne jen si ji představit, ale zažít ji.

Gnóze je jako když se poprvé popálíte plamenem. Je to šokující moment. Tento šok je právě tím, co je Gnóze, pokud ji používáme. Protože zkušenost pravdy šokuje vědomí a mysl. Když odhalíme pravdu o sobě a pravdu o přírodě, je to šok, ale potřebujeme to, potřebujeme to světlo, aby proniklo temnotou našeho nitra.

Tři Základy Cesty

V buddhismu se říká, že základ cesty má tři aspekty.

1. Odříkání

První z nich je odříkání. Toto nemá nic společného se vzdáváním se materiálních věcí, nebo skrýváním se před společností a životem v lesích nebo v horách. To není odříkání, to je jen obyčejná záměna fyzických okolností. Skutečné odříkání je v mysli, v srdci, v duši; to je skutečné odříkání. To má málo co do činění s okolnostmi nebo věcmi.

V této souvislosti bychom mohli říci, že skutečné odříkání je zříci se mechanického vlivu Měsíce a být ochoten plavat proti proudu života. K tomu budete muset být hrdina, bojovník. Musíte být silní a stateční.

Tiferet, naše vědomí, je vždy symbolizováno bojovníkem, a když se podíváte na Strom života, vidíte, že Tiferet je ovlivněno Sluncem a Venuší, protože bojovník vždy bojuje za svého krále (Slunce) a jeho lásku (Venuši).

Rytíř miluje svou paní, symbol duše, Božského vědomí, Guenivere, Buddha, Eurydika, Geburah na Stromu života. Toto je znázorněno v Homérově eposu jako Helena. Helena je žena, o kterou Řekové bojovali, protože její krása byla tak velká. Ta krásná duše je naše božské vědomí, božská duše, duchovní duše, o které Šalomoun zpívá v "Písni písní."

Božská duše je v sanskrtu "Buddha". Je to krásné zrcadlo, které dokáže odrážet obsah vesmíru. Toto zrcadlo je v našich vodách. Když očistíme naše vody přes odříkání, začneme nabývat schopnost vidět v tom zrcadle, magickém zrcadle duše.

Čistit vody prostřednictvím odříkání znamená bojovat proti našemu instinktu, našemu zvířecímu dědictví v naší krvi, " nefeš," zvířecí duši, Ezau z Bible, který prodává své prvorozenství za talíř fazolí. To je to, co děláme. Chceme jen "jíst."

Naše sexuální touha chce jíst, naše chamtivost chce jíst, náš strach, který chce pocit bezpečí, cítit se chráněný, chce pocit bezpečí, pocit jistoty, cítit se jako jeden ze skupiny, cítit se vítaný, být přijat, chválen ostatními. Chceme tu bezpečnost, chceme to v našem duchovním životě, chceme patřit ke skupině, kde máme ze sebe dobrý pocit, kde máme pocit, že patříme, že jsme v bezpečí. Nyní jsme v nějaké duchovní skupině a řekneme si, že všechno bude v pořádku, že "Zbavím se utrpení, protože tato skupina je ta pravá." Naše obavy se chtějí cítit v bezpečí.

Nebo některé naše ega chtějí, aby nás naše rodina přijala; nechtějí jít proti přáním naší rodiny, abychom měli děti a pak vnoučata, abychom zbohatli, měli loď, pěkný dům, následovaly průběh staletí, který vede přímo do hrobu. Některé naše ega nechtějí jít proti tomu všemu. Ega strachu to nechtějí, ego chce někam patřit.

Abychom šli proti tomuto dědictví, které máme uvnitř, musíme být bojovník, bojovat proti našemu psychologickému Měsíci, a vytvořit nový Měsíc uvnitř. Musíme stvořit nový Měsíc, který může odrážet obsah Slunce (Krista). Ten nový Měsíc je Duše, solární těla, které odrážejí obsah vesmíru.

Na boj proti Měsíci a naší vlastní vnitřní Evě, tomu instinktu jíst ze stromu, musíme nejprve transformovat tu sexuální sílu, změnit Evu, transformovat Evu, ať se může vrátit zpět do Edenu. Jediný způsob, jak Adam a Eva, náš mozek a náš sex, mohou vstoupit zpět do Edenu, je přes stejné dveře, přes které odešly, co je sex, tím, že respektují Strom poznání, daath, gnóze. Jedná se o vyšší vody, " Schamayim," Mayim co má v sobě Shin, oheň.

Prostřednictvím tantry, sexuální magie, sexuální transmutace, využíváme tu božskou sílu Ducha svatého, která sídlí v sexuálních vodách. Vracíme tu energii zpět Bohu, očištěnou, bez jakéhokoliv zvířecího chtíče, bez touhy, čistou. To se stává vyčištěným vínem rituálu manželství. Když Kristus mění vodu na víno, to víno světla je základem, po kterém se vyšplháme až k nebi. Víno, které opájí duši božskými věcmi, které vytváří extázi nebo Samádhi.

Nyní vidíte krásný vztah mezi těmito dvěma aspekty odříkání. První z nich je transmutace sexuální vody, odstraňování nečistot z našich sexuálních vod prostřednictvím transmutace, ale samotná transmutace sama o sobě nestačí. Víme, že je mnoho mnichů, jeptišek a kněží, kteří zadržují svou sexuální energii, aniž by ji transmutovali, protože se neučí tu vědu. Někteří se to naučí, ale ani to nestačí.

Transmutace sama o sobě ovládá sexuální energii, ale ta energie musí být řízena, musí být vedena, aby mohla být použita. Proto druhá část transmutace je meditace. Transmutace a meditace musí postupovat ruku v ruce, spojené. Pokud transmutujete svoji sexuální energii, je lepší být v meditaci a využívat tuto energii správným způsobem, jinak bude vaši energii ovládat vaše ego. Prostřednictvím procesu meditace se vám prohlubuje všímavost, bdělost vědomí, které rozvíjíte v průběhu celého dne.

Tato kombinace úsilí začíná tišit vody, aby vody našeho sexu a mysli se začaly uklidňovat. Právě teď jsou chaotické. Většina z nás nemůže přestat přemýšlet ani na okamžik. Nemůžeme kontrolovat naše myšlenky. Nemůžeme mít klid v mysli, ani na okamžik.

Je za tím jedna příčina, a ta příčina má dva aspekty. Ta jedna příčina je ego, touha. Ty dva aspekty jsou vjemy, které stále přicházejí ze života, které vědomě netransformuje, nepřijímáme je s Vědomím; přijímáme je mechanicky. Potom smilníme, a podporujeme a burcujeme všechny touhy v mysli, a znečišťujeme vody prostřednictvím těchto dvou věcí. To je důvod, proč, když se snažíme meditovat, je to tak těžké, je to bolestivé, protože naše mysl je plná bolesti.

Když pozorujeme tu mysl neustále, transformujeme tuto energii, a to jak duševní tak sexuální energii, a meditujeme, mysl se začne uklidňovat.

Nemůžete odstranit žádný z těchto kousků skládačky, a tyto kousky jsou univerzální pro každé náboženství, pro každou praktiku. Pokud máte jen meditovat, budete mít divokou mysl po celou dobu. Pokud nezaměřují pozornost na sebe v každém okamžiku, vaše mysl bude vždy mimo kontrolu. Mohli byste být schopni vynaložit nejvyšší úsilí a jít na dlouhý pobyt do ústraní na tři, pět, sedm nebo deset dní, a možná i trochu zakusit chuť stabilní mysli Šamatha, ale jakmile opustíte to prostředí, vaše mysl se vrátí k bytí v chaosu, protože stále děláte stejné mechanické věci, v každém okamžiku.

Stejně tak můžete transmutovat svoji sexuální energii, ale pokud nebudete meditovat, vaše mysl bude vždy chaos, ale pak se vaše situace ještě zhorší, protože ego začne brát všechnu tu sexuální energii a používat ji, aby se uživilo. To se stává skutečným problémem.

Stejně tak byste mohli meditovat, můžete transmutovat svoji sexuální energii, ale pokud nebudete pozorovat sami sebe a pracovat s vědomím během dne, budete frustrováni, protože ta mysl bude i nadále mimo kontrolu, protože neprosazujete svou vědomou vůli v každém okamžiku, takže mysl se neusadí.

Aplikováním všech těchto aspektů odříkání, mysl se začne pozvolna sama ustalovat. Není třeba ji nutit.

Nutit mysl může být skutečný problém. Někteří lidé se učí meditovat a snaží se přimět mysl, aby byla ticho. To nefunguje. To se nestane.

Správným cvičením, mysl se ustálí sama a stane se klidná a vyrovnaná. To je krok číslo jedna, první klíč, nebo první aspekt základů cesty.

2. Bódhičitta

Sanskrtské slovo bódhičitta má různé významové roviny. Běžný, povrchní význam se vztahuje k soucitné aspiraci sloužit druhým, typu mysli, která chce sloužit druhým. Toto je běžný výklad bódhičitty. Sanskrtský doslovný překlad je "moudrost mysli," nebo "probouzející se mysl", ale v tantře je význam mnohem hlubší.

Bódhičitta v tantrismu znamená sexuální energie, takže pokud jste studovali himalájskou tantru, tibetskou tantru, některou ze škol tantry ze severu, budete to vědět. Skryté v tomto termínu vidíte, že mysl a sex jsou od sebe neoddělitelné. Nemůžete pracovat s myslí, pokud nebudete pracovat se sexem; musíte pracovat s oběma. Pokud je bódhičitta chápána tímto způsobem, pak můžeme vidět, proč je druhým základem cesty.

Bódhičitta má mnoho aspektů a úrovní, ale má dvě základní vlastnosti, které musíme pochopit. Skutečná bódhičitta (ať už relativní nebo absolutní bódhičitta) je vždy kombinace dvou aspektů.

Prvním aspektem je vědoma láska. To není slepá láska, a není to láska s připoutáním, je to Kristova láska, Kristická láska, jinými slovy: Čenrezig, Kristus. Když se podíváte na horní oblasti Stromu života, je tam jen jeden zákon, a ten zákon je láska, ale to je čisté světlo Kristovo, Ein Sof Ór. Jedná se o druh lásky, která nemá "já", nemá touhu, a je to láska, jejíž příklady vidíme v skutcích všech největších učitelů lidstva, jako Buddha, Ježíš, Krišna, Guru Rinpočhe, Quetzalcoatl, Mojžíš. Všichni tito učitelé ilustrují tuto hlubokou nezištnou lásku, ale je velmi vědoma, velmi inteligentní, není hloupá nebo slepá. Ta láska je první aspekt bódhičitty. Když budete studovat mahájána školu výuky, školu středního rozsahu, budete studovat, jak kultivovat bódhičittu; tam se začíná s tímto aspektem: soucit, a tak studenti těchto tradic se učí techniky, které pomáhají rozvíjet více lásky a soucitu.

Druhým aspektem bódhičitta je pochopení pradžná, což znamená prázdnota, bezobsažnost. Pradžná znamená "moudrost onoho světa." Pradžná je moudrost Krista, znalost, inteligence; a v těchto dvou oblastech na Stromu Života, Binah a Chokmah jsou hebrejská slova pro inteligenci a moudrost. To je Pradžná. Toto je daleko za mechanickým charakterem, daleko nad rámec jakéhokoli "já", a je bez touhy. Pradžná je dokonalá, je čistá. V gnostických evangeliích to je nazýváno "nepodplatitelné/nezkazitelné." Říkáme tomu "Kristus." Můžete to volat Avalókitéšvara, Kukulkán, libovolný počet jmen se vztahuje na tuto sílu, toto světlo.

Ten, kdo pracuje s prvním aspektem základu cesty (odříkání), musí pak začít pracovat s druhým základem cesty, který je bódhičitta. Bódhičitta začíná rozvíjením soucitu k ostatním. Jinými slovy, v prvním stupni odříkání se začneme zříkat mechanického Měsíce v nás, instinktů sebezáchovy, sobeckosti, žádostivosti, závisti, chamtivosti, strachu, pýchy a všech těch věcí, které dělají ze života peklo. Jdeme proti nim přes odříkání, a v bódhičitte začneme uvažovat o tom, co je nejlepší pro ostatní. Takto začneme skutečně transformovat mysl. Přes to začneme rozvíjet pochopení toho, co je Kristus (Pradžná), a to se stane třetím ze tří základů cesty, prázdnoty, nicoty, Absolutna.

3. Prázdnota

Absolutno je zastoupeno v horní části stromu života. V hebrejštině to je " Ain," "Ain Soph" a "Ain Soph Aur". Jedná se o neomezené světlo, které vystupuje z nicoty, které je něco, ale není to něco, co si můžeme představit.

Prázdnota (Šúnjatá) je bezobsažná a nepopsatelná. Dá se zažít jen s vědomím, které je bez ega. Touha v jakékoliv formě, ať už je to touha, která se projevuje jako pokora, pýcha, chtíč, svatost, nebo jako jakékoli duchovní ego, křesťanské ego, buddhistické ego, atd., žádná z těchto věcí nemůže přijít kdekoli do blízkosti Absolutna. Pouze zcela nedotčené Vědomí, čisté, absolutně bez co i jen pocitu sebe, může vidět absolutno a okusit ho a je to děsivé, protože v této zkušenosti uvidíte, že "vy" neexistujete. "Vy", v které věříte, které uctíváte, které krmíte a šatíte a oblékáte a chráníte každý den, není reálné. To "já" je lež, kterou jste vytvořili, abyste skryli vaši vlastní zranitelnost, vaši bolest, vaše pochybnosti, váš strach, vaši slabost, váš chtíč, vaši vinu. Zážitek prázdnoty radikálně rozbije každou iluzi já. Toto je třetí základ cesty.

Doufám, že jste pochopili vše, protože teď půjdeme trochu hlouběji.

Tyto tři klíče utrpení, které jsme popsali - Měsíc, Eva, a kalné vody - jsou výsledky, karma. V této situaci jsme se ocitli díky mysli.

Mluvím o těch tří klíčů utrpení v sobě, ne v přírodě venku. Tyto zdroje utrpení jsme si vytvořili našimi činy, protože se ztotožňujeme s pocity, jsme připoutáni k pocitu Sebe, který máme. Silně věříme v jméno, které máme, v naší historii, v naši minulost, v zneužívání, které jsme utrpěli v rukou jiných. Nikdy si nepamatujeme, jak my zneužíváme jiných lidí, pouze jako jiní zneužívají nás. Jsme velmi připoutáni k našemu iPodu , k našemu počítači, k našemu oblečení, k naší hudbě, k našemu jazyku, k našemu náboženství, k našim přátelům, rodině, dětem, všem těmto věcem. Velmi lpíme na pomíjivosti, na věcech, které v podstatě nemohou existovat, pouze pokud dočasně. V podstatě neexistují, inherentně, samy o sobě, natrvalo. Jsou dočasné; a i tak investujeme veškerou energii a úsilí do nich, do myšlenky "já", která je tvořena celou touto sérií psychologických elementů, které nazýváme "já." To je důvod, proč Ježíš řekl:

Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez kazí, a kde zloději vnikají a kradou, ale shromažďujte si poklady v nebi, kde ani mol ani rez jejich nekazí, a kde zloději neporušovaly a nekradou, neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. - Matouš 6

Nebe je překlad "Schamayim" v hebrejštině, který doslovně znamená" horní vody. "V nedávné přednášce jsme popsali, jak Mayim, hebrejština pro "podřadné vody", související s Rájem, mohou být pozvednuté, aby se staly Schamayim," vyššími vodami nebes," kdy písmeno Shin se vloží do Mayim. Shin je hebrejské písmeno se třemi rameny, které symbolizuje tři síly, Logos, Kristus. Když ovládneme tu sílu, Kristickú sílu v naší sexuální energii, a zdokonalíme tu vodu, stane se Schamayim - nebeské vody, ohnivé vody, doslovně řečeno. Toto je způsob, jakým dáme naše poklady do nebe. Náš poklad je naše vědomí, je to to nejcennější, co máme, ta jiskra, nebo podstata, která sestoupila do hmoty a nyní trpí uvnitř v kleci "já".

Učením se této vědy přes základy cesty můžeme odemknout klíče utrpení, můžeme se radikálně změnit, ale to vyžaduje obrovský boj proti sobě. Myslíme si, že boj je proti společnosti, proti zavedenému náboženství, proti našim rodičům, nebo našim přátelům, nebo našim vysokým školám, ale to všechno je zanedbatelné.

Největším nepřítelem, kterému budeme čelit, je naše vlastní mysl. Naše vlastní mysl je podvodník, protivník ďábel Satan, Shaitan.

Naše vlastní mysl je ďábel, který nás hypnotizuje v každém okamžiku se svými mnohými tretkami a hračkami, kterými mává přesně nad obzorem našeho života. Myslíme si: "Když budu pracovat trochu déle, mohu ušetřit trochu více peněz, a pak mohu být šťastný. Pokud udělám toto, pak mohu mít tamto. Kdybych počkal o něco déle, po odchodu do důchodu začnu toto brát vážněji. Po vysoké škole, když už nejsem tak zaneprázdněn, pak vezmu gnózi vážně."

Máme spoustu výmluv. Je velmi smutné, jak klameme sami sebe, vyloučením nezbytnosti smrti a zůstávající v naprosté nevědomosti o tom, co se stane po smrti. Nemáme tušení, že je existence po smrti, a není to to, co si myslíme, že to je. Je to dáno karmou, příčinami, které si způsobujeme sami, proto závisí na nás vědět jak nastoupit na cestu.

Tři základy cesty jsou velmi odlišné od jakékoli jiné činnosti v životě jedinou skutečností: neprodukují utrpení. Toto je velmi hluboká věc, velmi hluboká, která unikne vaší okamžité analýze. Takže navrhuji, abyste o tom hluboce přemýšleli. Všechny ostatní činnosti života - takové ušlechtilé a krásné jako se mohou jevit smyslům - mohou vést k utrpení, a většinu času vedou, protože nemáme probuzené vědomí.

Nevíme, co úřaduje v našich třech mozcích a proč, protože jsme uspání. Spíme a nevíme, že spíme, ale pokud se probudíme, pak můžeme vědět.

Prostřednictvím tří základů, tří základních aspektů:

  1. Odříkání
  2. Bódhičitta
  3. Moudrost prázdnoty

… můžeme zcela uniknout utrpení. Není o tom pochyb, protože všechny kosmické inteligence, které unikly utrpení, unikly tímto způsobem. Mohli používat různá jména, různé způsoby organizace nebo prezentace nauky nebo učení, které studovali nebo ke kterému patřily, ale principy jsou věčné.

Jinými slovy, objasním to trochu blíže: Můžete se hlásit k nějakému náboženství, nějaké filozofii, nějaké mystické škole, a pokud se tam snažíte o získání pocitu bezpečí, pocitu, že někam patříte, pocitu sebe, získání schopností, získávat uznání, vděčnost jiných, nebo pozornost od ostatních, všechny tyto věci budou vytvářet utrpení. Můžete být nejsvatější vypadající člověk, nejsvatější působící člověk, ale budete vytvářet pouze utrpení sobě i ostatním, protože ego je ve vás stále naživu. Zatímco ego žije ve vašem srdci a mysli, příčina utrpení žije ve vás, a ta příčina je v nás, ne v někom jiném. Musíme se přestat dívat na problémy v jiných lidech, rozhlédnout se v naší vlastní mysli a změnit to.

Existuje mnoho lidí, kteří přicházejí do gnóze hledat tyto síly, schopnost jít do astrální roviny vědomě, či jiných dimenzí přírody, nebo chtějí zapůsobit na ostatní lidi s jejich vědomostmi, nebo chtějí patřit do skupiny, kde se cítí zachráněni, cítí se v bezpečí, budou mít pocit, že patří do něčeho speciálního. Jsou to přání, které vytvářejí utrpení a které intoxikují školy egem, a každá škola trpí těmito problémy, každá gnostická škola.

To je důvod, proč musíme cestu vzít hluboko do úvahy, hluboce uvažovat o sobě. Co potřebujeme, jsou tyto tři základy:

  1. Zříct se tužeb mysli
  2. Generovat vědomou, nesobeckou lásku
  3. Učit se o Prázdnotě

Základní podstata reality je Prázdnota. Třetí bod je snadné pochopit špatně. Většina náboženství a škol učí něco o odříkání a něco o lásce, ale pochopení prázdnoty je velmi obtížné, a to zejména pro intelekt, protože vše co intelekt umí udělat, je porovnat a a b, ano a ne.

Pochopit Prázdnotu znamená dostat se ke kořenům Stromu života. Kořeny jsou v neznámu. Existence se vynořuje z nicoty do něčeho, a to vynořování je výbuch Paprsku Stvoření, který exploduje ven z lůna Matky Boží, jak to narození prvního dítěte. Ten paprsek života, Prázdnota, Absolutno, je na samém základě naší existence, a to nejen fyzicky a zvenčí, ale jako duše, jako vědomí. Když mluvíme o doktríně "ne já", nauce o žádném "já", to znamená, že v každé dimenzi přírody jakýkoliv pocit sebe, nebo jakýkoli pocit "já", který cítíme, je nakonec nepravdivý, protože je závislý na jiných faktorech; neexistuje ve své podstatě. Jediná věc, která existuje ve své podstatě sama o sobě je absolutno, což je ne-existence. To je úroveň existence, která uniká dualitě, je daleko za dualitou. Nikdy nemůžete říct: "No, je to existující nebo neexistující?" protože je to obojí. Mysl to nedokáže pojmout. Může se hrát s myšlenkami, ale dokud to nezažijete, nemůžete to pochopit.

Můžete to zažít, pokud se naučíte meditovat. Kdokoliv může zažít prázdnotu, pokud se naučíte, jak správně meditovat, což znamená vyzvednout vědomí zevnitř každé lahve, ve které je. Vytáhněte se z láhve fyzických, éterických, astrálních, mentálních, příčinných, budhických a Átmických těl, vytáhněte vědomí hlubokou meditací, ale dřív než to budete moci udělat, budete muset zbavit vědomí vaší pýchy, vaší závisti, vašeho chtíče, vaší chamtivosti, vašeho obžerství. Dokonce tam nesmí být ani touha po tomto zážitku. Vše, co tam může být je Bytí, stav Bytí, a když se dotknete toho Bytí, je to šok, a můžete otevřít dveře do Absolutna a zažít skutečnou fundamentální podstatu existence.

Toto je velmi důležitý bod. Tím, že pochopíme podstatu Absolutna, pravé přirozenosti našeho vlastního já, získáme velmi mocnou zbraň, kterou můžeme použít proti egu. Dokud budeme přesvědčeni, že naše skutečné já je někde jinde (jako v nebi nebo v astrálním těle), je tam past, která na nás čeká, a právě do ní se mnoho gnostiků chytá. Mnoho gnostiků studuje mysticismus, náboženství a různé další esoterické věci, kde se dozvídají o našem vnitřním Otci našem skutečném Bytí, Chesed, Átman, Nejvnitřnější, a všech ostatních pojmech, které popisují Vnitřní Bytí. Jejich chybou a pastí je to, že oni si z tohoto Vnitřního Bytí udělají jakéhosi Boha a idol, o kterém si myslí a věří, že to jsou vlastně oni sami. Takto jsme si vytvořili mýtománii, mystické já, hrozné ego pýchy. To je důvod, proč máme tolik lidí na této planetě, kteří prohlašují, že jsou velcí mistři, avatáry a průvodci lidstva, kteří ve skutečnosti jen klamou sami sebe rafinovanými lžemi. Neměli bychom spadnout do této pasti. Pochopením podstaty prázdnoty můžeme pochopit pravou podstatu sebe sama a ne spadnout do této pasti. Jakékoliv "já" vytváří utrpení, i když je to mystické "já."

1 Pro předního zpěváka (Netzach), podle „Lilií“. Davidův.

2 Zachraň mě, můj Bože, vody mi pronikly k duši!

3 V bahně hlubiny se topím, není na čem stanout, do hlubokých vod se nořím, dravý proud mě vleče.

4 Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až zrak mi vypovídá.

5 Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodů nenávidí; zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí, zrádní nepřátelé! Co jsem neuchvátil, mám teď vracet.

6 Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto.

7 Kvůli mně však ať se nemusejí hanbit, kdo složili svou naději v tebe, Panovníku, Hospodine zástupů, ať kvůli mně se nemusejí stydět ti, kdo tě hledají, Bože Izraele!

8 Snáším potupu přec kvůli tobě, stud pokryl mé tváře.

9 Za cizího mě mají mí bratři, cizincem jsem pro syny své matky,

10 neboť horlivost o tvůj dům mě strávila, tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.

11 Postil jsem se, vyplakal si oči, ale v potupu se mi to obrátilo.

12 Oblékl jsem si žíněné roucho a stal jsem se pro ně pořekadlem.

13 O mně klevetí, kdo sedávají v bráně, pijani si o mně popěvují.

14 Ale má modlitba spěje, Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz mi, věrný dárce spásy,

15 vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím! Kéž jsem vysvobozen z rukou těch, kteří mě nenávidí, z hlubokých vod.

16 Ať mě neodvleče dravý vodní proud, ať hlubina mě nepohltí, ať nade mnou studnice nezavře ústa!

17 Odpověz mi, Hospodine, vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé, pro své velké slitování shlédni na mne,

18 neskrývej tvář před svým služebníkem, když se soužím, pospěš, odpověz mi,

19 buď mi blízko, zastaň se mne, vykup mě kvůli mým nepřátelům!

20 Ty víš, jak jsem tupen, ostouzen a haněn, máš před sebou všechny moje protivníky.

21 Srdce potupou mi puká, jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale marně; na ty, kdo by potěšili – nenašel se nikdo.

22 Do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet.

23 Jejich stůl se jim staň osidlem a těm, kdo jsou s nimi zajedno, buď léčkou.

24 Dej, ať se jim zatmí v očích, aby neviděli, jejich bedra ustavičně zbavuj síly.

25 Vylej na ně svůj hrozný hněv, tvůj planoucí hněv ať postihne je.

26 Jejich hradiště ať zpustne, v jejich stanech ať nebydlí nikdo.

27 Neboť toho, kterého jsi ty zbil, pronásledovali, vypravují o bolesti těch, které jsi proklál.

28 Sečti jejich nepravosti, ať před tebou nejsou spravedliví.

29 Nechť jsou vymazáni z knihy živých, nezapsáni mezi spravedlivé.

30 Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása.

31 Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu díkůvzdáním.

32 Hospodin to přijme raději než býka, býčka s paznehty a rohy.

33 Pokorní to spatří a budou mít radost; kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.

34 Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.

35 Ať ho chválí nebesa i země, moře se vším, co se v nich hemží,

36 neboť Bůh zachrání Sijón a zbuduje judská města; budou tam sídlit a mít je ve vlastnictví.

37 Potomstvo jeho služebníků je bude dědičně držet; budou v nich bydlet ti, kdo milují jeho jméno.

- Žalm 69

Otázky a odpovědi

Posluchači: Můžete vysvětlit, jak je mysl také Satan? Protože mnozí z nás mají tuto představu, že Satan je ten chlapík s rohy, vidlemi a špičatým ocasem, a vše co k němu patří.

Instruktor: Zdědili jsme od některých náboženství na této planetě pojetí satana jako osobu, nebo postavu, která je mimo nás. Jedná se o úmyslné překroucení původního Kristova učení. Řeknu vám, ta osoba, ten tvor neexistuje tak, jak nás o tom učí doslovně, tedy jak je to běžně vyučované. Souhlasíme s tím, že jsou ďáblové na světě, ale my jsme ti ďáblové. Rovněž jsou ďáblové horší než my, a o nich se píše v Bibli, tantře, Bhagavadgítě, Mahábháratě, a všech těchto písmech. Existuje mnoho forem ďáblů, démonů a tvorů, kteří mají moc v pekle (Averno, Klipoth nebo Avichi).

Přesto skutečný ďábel je naše vlastní mysl. Kdokoliv z nás může dojít k této přímé zkušenosti, k poznání, pokud budete brát tuto vědu vážně. Existuje velmi běžná zkušenost, kterou studenti hlásí na počátku jejich úsilí. Jeden z příkladů je, že někteří studenti se vidí v mimotělním zážitku, kde je jejich vědomí probuzené a vidí sami sebe v zrcadle a vypadají jako čert, vypadají jako hrozný démon nebo Frankenstein, nebo nějaká jiná hrozná, strašná věc. Taková zkušenost může být velmi znepokojující, protože když se vidíte, jací skutečně jste, je to velmi nepříjemné. Tento obraz nemá nic společného s obrazem jako bychom chtěli myslet na sebe, nebo jací bychom chtěli ať si ostatní myslí, že jsme. Skutečná realita našeho vnitřního psychického stavu je strašná.

Posluchači: V mýtu Eros a Psyché, Eros je často považován za ztělesnění touhy. Jak to máme chápat?

Instruktor: V mýtu Amor a Psyché, nebo Eros a Psyché, existuje několik verzí tohoto příběhu. Pokud si přečtete vydání verze, kterou napsal Apuleius v "Metamorphosis" objevíte velmi zajímavé psychologické učení o stavu naší mysli, takže doporučuji si to přečíst a studovat to. Ale obecně, když nahlédnete do řecké mytologie, uvidíte, že Eros byl jedním z prvních, kdo se vynořil ze stvoření. Eros je Lucifer, "nositel světla". To světlo je síla, která všemu umožňuje být stvořené. Je to Eros, láska, sex. To je význam tajemství Daath. Světlo, které přichází shora přichází skrze Elohim, "Bohy a bohyně", kteří se spojují, aby stvořili potomky, a první potomek je Eros, láska. Ale bohužel, Psyché, naše "duše" je z toho trochu zmatená, a tak řecký mýtus ukazuje, jak usínáme v důsledku této hypnózy, tím, že jsme naivní, stejně jako Eva v zahradě. Máme určitý druh naivity o sobě a o naší energii. To je důvod, proč Psyché usíná. Co symbolizuje momentální stav naší duše: naše duše spí, naše vědomí spí. Myslíme si, že jsme vzhůru, protože jsme na nohách dělajíce vše, co děláme, a neuvědomujeme si, že naše duše hluboce spí a probudit ji vyžaduje hodně úsilí.

Další taková zajímavá variace je příběh o Sněhurce. Čarodějnice symbolizuje smilnou Evu, která svádí nevinnou část duše s jablkem a ukládá ji k spánku. To symbolizuje dva aspekty ženské povahy, které máme uvnitř, horní a dolní. To svádění, to jablko, je stejné jablko symbolizováno v Rajské zahradě; je sexuální. Ta hypnóza se děje v nás po celou dobu, tak dlouho, dokud je ego živé a my zůstáváme nevědomí.

Posluchači: Máme negativní myšlenky. Je to forma potlačování, kdybychom to kompenzovaly modlitbou, nebo nějakými pozitivními myšlenkami?

Instruktor: Ne nutně. Bojovník, Vědomí musí bojovat proti Medúze, která je naše vlastní ego, ten ženský aspekt, který je převrácený. Medúza v mýtu byla jednou panna, stejně jako Eva; ale kvůli žárlivosti a závisti poklesla a z hlavy jí vyrostly všechny ty hady, což symbolizuje hadí sílu Božské Matky obrácenou v Klipothu. Všechny tyto hadi na hlavě jsou všechny ega, sexuální síla použita všemi egami. Když hrdina přijde zabít Medúzu, dokáže to zvládnout proto, že Athéna jeho Božská Matka (která je čestná, čistá a panna), která mimochodem nese kopí (páteř), štít, a dává meč, štít a přilbu hrdinovi. Symbolem Božské Matky Athény je had (kundaliní, hůl Árona); ona nosí pásek z hadů. Ta výzbroj jsou tyto techniky, které vás učíme: sebe-pozorování, sebe-pamatování nebo neustálá upomínka na vnitřní Bytí, které je neustále při nás, meditace a transmutace, symbolizované štítem, přilbou chránící mysl a mečem. Když je používáme správným způsobem, můžeme bojovat proti Medúze. To znamená, že musíte mít strategii, která se bude měnit v každém okamžiku. Tato výzbroj je psychologická, vědoma; musíte být sebe-uvědomělí, pokud ji chcete používat. Takže když vás vaše vlastní Medúza pokouší, nebo vás napadá, a to prostřednictvím myšlenek, skrze pocity, prostřednictvím impulsů v těle, v první řadě je nutné sebeuvědomění a vzpomenout si na svou Božskou Matku. Pokud si vzpomenete, pak vám může pomoci a dá vám tu výzbroj.

Vzpomínáte si, jak hrdina porazil Medúzu? Nedívá se na ni, protože pokud se podívá, zkamení. Jinými slovy, znehybní, ztuhne a stane se mechanickým, činíc stále totéž znovu a znovu. Bez flexibility, bez schopnosti měnit se, stejně jako solný sloup Lotovy ženy, on se ale zkrystalizuje v pekle, na kámen. Ale hrdina příběhu, místo aby se na ni podíval přímo, používá svůj štít, který je naleštěný jako zrcadlo, což se provádí prostřednictvím meditace. Pomocí svého štítu se mohl podívat na Medúzu. Ten štít je naleštěný povrch jeho vlastní vody, jeho vlastní psychologické a sexuální vody, a tímto způsobem, může porazit pokušitele ďábla.

Takže z tohoto pohledu, bojovník může používat jakékoliv nástroje, které jsou nezbytné, intuitivní. Pokud jsou myšlenky velmi silné a přicházejí k vám, musíte poslouchat svou Božskou Matku, abyste poznali protilátku.

Máme hodně protilátek, které studujeme v této tradici. Máme druhý drahokam žlutého draka, který využívá dualitu mysli proti mysli samotné. Jedná se o druh psychologického juda. Tuto techniku je velmi obtížné zvládnout, a velmi matoucí pro intelekt se ji učit, ale velmi efektivní, když se ji naučíte.

Máme modlitby, máme zaklínadla, máme mantry, a tyto všechny mohou vyzbrojit bojovníka do boje. Ale ten, kdo vás povede při využívání těchto nástrojů, je vaše Božská Matka, a jediný způsob, jak to může udělat, že jí neustále v každém okamžiku nasloucháte.

Jako příklad: Řekněme, že vás láká sledovat program v televizi, který je velmi nevhodný a vy cítíte v krvi nutkání se dívat. Může se jednat o násilí, pornografii, nebo o něco jiného. My však většinu času toto nutkání následujeme a neřešíme to. Myslíme si: "Ah, nikdo se to nedozví, co je na tom špatné.?" a tak se na to díváme, a výsledek je utrpení, protože bereme vědomé energie, které nám dává Bůh v každém okamžiku a vkládáme je do našich tužeb; krmíme náš chtíč, krmíme násilí, krmíme náš hněv. Nic dobrého z toho nevzejde. Ale pokud se místo toho staneme vědomi sebe a pozorujeme sami sebe a vidíme ten zvířecí instinkt v krvi, v mysli, v pohlaví, a modlíme se, a budeme si pamatovat na Boha a uvědomíme si, že Bůh je tu vždy, můžeme změnit naši situaci.

Mohli bychom zapomenout na Boha, ale Bůh na nás nezapomíná. Rádi si myslíme, že můžeme dělat, co chceme, a všechno nám projde, ale Bůh je zde vždy. Je pro mě zajímavé, že si myslíme, že Bůh je jen při tom, když se modlíme, pouze v okamžiku, kdy řekneme: "Dobře Bože, nyní chci s tebou mluvit," a začneme se modlit, ať je to za cokoliv, ale později vidíme pornografii, nebo vidíme násilí, nebo se začneme vyžívat v naší touze po penězích, nebo nějaké jiné věci, a začneme o tom přemýšlet, a myslíme si, že Bůh tu není. Mně je toto na egu směšné, že nás takto blázni přemýšlet: "Bůh tu teď není, tak mi to přejde."

Když se modlíte v těch chvílích pokušení a vzpomenete si na své Bytí, to ego je okamžitě částečně oslabené. Když si skutečně vzpomenete na sebe, vzpomenete si na své vnitřní božství, okamžitě hodně z tohoto jedu v krvi, ten instinkt, který vás ovlivňuje, se rozptýlí. Nemusí být podmaněné úplně, ale od toho okamžiku můžete použít další nástroje, jak jste se ptali, co by mohly být zaklínání, modlitby, jít na procházku, zavolat někomu blízkému, nebo se nějak obětovat pro jinou osobu, místo krmení touhy. Existuje mnoho způsobů, jak můžete transformovat vjemy a přeměnit je na něco dobré, ale to přichází pouze s vedením, které dostanete intuitivní od Božské Matky, a to přichází pouze v případě, že jste pozorní v každém okamžiku.

Přeložené z anglického originálu: Three Fundamentals of the Path
Přednáška daná Gnostickými Instruktory na gnosticteachings.org
Služba od vydavatelství Glorian