slovnik

Čtyři cesty nebo způsoby osvobození / spásy

triumf Krista

V těchto časech konce slyšíme v televizi, v rádiu a v různých jiných médiích o spáse. Všichni slibují spásu a přesně o tomto bude tato přednáška.

V první řadě, když začneme mluvit o spáse, tak si musíme ujasnit a porozumět, že o jakou spásu se jedná: spása čeho? Takže nejdříve se pokusme porozumět této spáse z hlediska stromu života, na kterém je peklo znázorněno devíti nižšími sférami také známými jako klipoth. My jako lidé souvisíme právě s těmito devíti nižšími sférami "padlého stromu" klipoth. To znamená, že jsme plní ega, defektů, neřestí a chyb. Jak již víte, naše duše, vědomí, esence, nebo to, co jediné v nás má skutečnou hodnotu, je bohužel uvězněna ve všech těchto egách, jako jsou hněv, chtíč, nenasytnost, žárlivost, pýcha, lenost, obžerství ap. Toto je vlastně antikrist 666, o kterém vypráví Bible. Takže zde se nyní bavíme o spáse, jak být spasen / osvobozen právě od tohoto antikrista, kterého si nosíme v sobě. Protože tento antikrist, tj. ego nebo naše zvířecí část patří do pekla. Patří do nižších vrstev planety. A abychom se této zvířecí části mohli zbavit, abychom mohli zlikvidovat ego, na to potřebujeme vědět způsob, jakým to udělat.

V případě, že toto ego nezničíme, naše cesta povede do zmíněných devíti nižších vrstev pekelného světa nebo jakkoli to už chceme nazvat, protože to je místo, kde přebývá ego.

Takže všichni velcí Avatáry, mistři nebo poslové vyšších světů přišli na tuto planetu, aby učili způsob, jak zlikvidovat ego. Jak se zbavit defektů, neřestí a chyb, abychom mohli vstoupit do vyšších světů, do vyšších dimenzí přírody. Přesně toto mistr Ježíš v Bibli nazývá Královstvím nebeským.


malkut - strom zivota - Kabala

Na tomto obrázku, máme sefiru malkut, což znamená království. My se nacházíme v tomto království malkut, které patří do kabalistického světa Assiah. Bohužel převážná většina pozemského království souvisí se všemi těmito entitami, které nazýváme démony nebo ega. Takže to je přesně království Země.

No když na tuto planetu přišel mistr Ježíš spolu s ostatním velkými mistry, jejich misí bylo učit, jak se dostat ven z tohoto pozemského království, a jak se dostat do království nebeského. Království nebeské nebo Nebe jako takové samozřejmě znamená vyšší dimenze přírody, o kterých se zde učíme, jmenovitě: čtvrtá dimenze, pátá dimenze šestá dimenze a sedmá dimenze. Abychom mohli vstoupit do tohoto Království nebeského, musíme se znovu narodit. O tomto se vypráví v mnoha sektách křesťanství. Mnoho lidí se domnívá, že znovu se narodit souvisí pouze s vírou: "Já věřím v Ježíše, já věřím v Bibli, já jsem členem takového nebo onakého spolku, a jsem připraven vstoupit do Království nebeského. No ve skutečnosti vstoupit do Království nebeského je absolutně nejtěžší věcí, jakou si dokážeme vůbec představit. Protože Království nebeské je pro anděly, trůny, archanděly, serafíny, cherubíny, a ne pro démony. Pokud si přečtete Bibli nebo ledajakou svatou knihu, tak zjistíte, že démoni se vždy nacházejí pod povrchem země, stejně jako peklo. Pokud si přečtete nebo prostudujete jakékoliv náboženství, tak objevíte, že k démonům přísluší hněv, pýcha, marnivost, nenasytnost, chtíč a všechny ostatní věci, které máme v sobě. Takže mistr Ježíš spolu s ostatním velkými mistry přišli na tuto planetu zem, aby nás naučili jak přestat být démonem a jak vstoupit do Království nebeského. No k tomuto je nutné, abychom v sobě uskutečnili obrovskou, revoluční změnu a pracovali s třemi faktory.

Tři faktory

Jednoduše musíme v sobě vytvořit skutečného člověka. Skutečný člověk se skládá se sedmi těl.

skutecny clovek - strom zivota - kabala

Když vám vyprávím o těchto tělech, tak si prosím vás nemyslete, že tyto těla jsou něco vymyšleného, co vůbec neexistuje. Já jsem se s těmito těly narodil a používám je, protože jsem je vytvořil ve svých minulých životech.

Znovu zde použiji sebe jako příklad, a řeknu, že já mám v sobě také ega, protože jsem padl / selhal na začátku této Hlavní rasy (viz slovník: H - hlavní rasy). Tím že jsem selhal, mám nyní v sobě znovu oživená ega. Takže pokud tyto ega ze sebe neodstraním, nemohu vstoupit do Království nebeského, a to i přesto, že mám tyto těla již vytvořena. Ten, kdo má vytvořené solární těla a zároveň má v sobě ego se nazývá kentaur. Kentaur je zvíře a zároveň člověk. Každý, kdo vytvoří vnitřní těla a selže, stane se kentaurem.

Třetím faktorem je zničit karmu, kterou jsme si vytvořili v minulých životech díky egu. Co je karma? Karma je zákon příčiny a následku. Jelikož v minulosti jsme díky egu napáchali mnoho špatného, nyní musíme hodně platit. Takže teď musíme konat hodně dobrého, abychom mohli zaplatit to, co jsme dlužni kosmu.

Podotýkám, že mluvím o oběti pro lidstvo, a tím mám na mysli, konat mnoho dobra ve prospěch duše a Ducha. Protože člověk může konat mnoho dobra, které nebude ani ve prospěch duše, ani ve prospěch Ducha.

Takže toto jsou tři faktory. Teď budu mluvit o čtyřech cestách nebo způsobech osvobození / spásy, které se týkají duše. Protože my jsme duše. Nyní konkrétně budu mluvit o osvobození před druhou smrtí.

Druhá smrt

Abychom vůbec mohli začít mluvit o druhé smrti, nejprve je třeba, abychom si řekli, co je první smrt. První smrt je to, co běžně známe pod pojmem smrt fyzického těla. Čili když je člověk starý a zemře, to je přesně první smrt. No druhá smrt se netýká smrti fyzického těla, ale smrti ega. Při příchodu na tuto zem nemáme solární těla, ale ego. Konkrétně se jedná o zvířecí pocity, zvířecí mysl a zvířecí vůli, tj. tři démoni. Místo solárního astrálního těla máme démona touhy, místo solárního mentálního těla máme démona mysli, místo těla vůle nebo příčinného těla máme démona vůle. Naše vědomí duše se nachází uvězněno právě v těchto třech démonech a skrze ně se zase projevuje sedm smrtelných hříchů.

Pokud se tato mysl, nebo přesněji tento zvířecí aspekt nechá růst a rozvíjet se, jak se tomu děje právě v této době, výsledek tohoto rozvoje je velké nebezpečí nejen pro tuto planetu, ale i pro okolní světy. Pokud se podíváte na tento zvířecí aspekt, který se nachází u lidí této doby, tak spatříte nebezpečí, které hrozí minerálnímu království. Protože vody jsou znečištěny, vzduch je znečištěný, v podstatě všechno je znečištěné díky nevědomosti ega. Rostlinné království se ničí hromadným kácením lesů, jen aby se na tom mohlo nabalit pár lidí. Zvířecí království ničí lovci. A my sami se ničíme přílišnou degenerací. Chtíč je zcela monstrózní, homosexualita a lesbismus jsou v dnešní době považovány za něco zcela běžné, a to vše proto, že my nejsme prostě normální, jednoduše jsme zdegenerovaní. Když se lidstvo dostane až do takového stupně degenerace, jediné východisko z tohoto zla je druhá smrt, tj. zlikvidování ega. Zničení zvířecí části za účelem osvobození duše. Protože duše je svatá. Duše je jediná dobrá věc, kterou máme v sobě. Duše nebo vědomí je část Ducha, Monáda nebo Otce, který je na nebesích. Když mluvíme o Otci, který je na nebesích, mluvíme tak proto, že náš Otec se nachází ve vyšších dimenzích. Monád se nachází v šesté dimenzi, nebo čemu říkáme nebesa nebo ráj.

Monad - Kabala

Takže tato část Monáda se nachází v našem nitru, čili to, co nazýváme vědomí nebo duše. Bohužel díky všem těm egům, které máme uvnitř, jako jsou hněv, chtíč, nenasytnost, pýcha apod., naše duše trpí.

Duše se vrací na tento svět 108 krát. Tento zákon platí pro lidi, kteří nevytvořili v sobě solární těla. Takže duše se znovu a znovu vrací, a při každém návratu se ega posilují a zvětšují, protože místo toho, abychom je likvidovali, my je krmíme. V dnešní době je většina lidí ve svém 106, 107 nebo 108 životě. No abych to ještě trochu upřesnil, jedná se spíše o náš poslední život, čili 108, což je v dnešní době zcela běžné. Samozřejmě ego, které se nám za ty životy podařilo naakumulovat je nyní pěkně vypasené a nebezpečné.

První způsob nebo cesta osvobození

Příroda má v takovém případě způsob, kterým s tímto zlem nadobro skoncuje. Když lidé dosáhnou svůj 108 život, příroda otevře "propast". Dveře nebo ústa bezedné jámy se otevřou a duše začnou vcházet do devíti vrstev, kde je příroda rozloží. Toto je první způsob osvobození. Způsob nebo cesta těch, kteří neuspěli, "smolaři". Vlastně většina duší na této planetě jsou smolaři.

devolucia-Danteho devat vrstiev pekla

Ego je zničené a spálené v atomových plamenech přírody podle karmy konkrétní duše. Cesta smolaře se nazývá měsíční cesta - mechanická. Cesta, při které nemusíte dělat naprosto nic, abyste mohly spadnout do propasti. Jediné, co musíte udělat, abyste mohli spadnout do propasti, je vést život, jak ho žije většina. To znamená, aniž jste si vůbec nad něčím lámaly hlavu nebo dělali starosti. Přirozeně tímto způsobem života vás bezpodmínečně čeká druhá smrt. Karma, bolest a utrpení, kterým duše prochází druhou smrtí tj. cestou smolaře je příšerné bolestivá. Pokud se vám zdá, že vaše dosavadní karma v tomto fyzickém světě vám přináší mnoho bolesti a utrpení, tak v porovnání s tím, co vás čeká tam dolů, když selžete, v těch devíti podzemních vrstvách, to je jako procházka růžovou zahradou, něco příjemné z čeho se může člověk radovat.

Abychom mohli mít lepší porozumění tohoto všeho, doporučujeme přečíst si Božskou komedii od Danteho Alighieriho. Infradimenze přírody o kterých se zde bavíme, můžeme zažít, když se nám v noci zdají noční můry. Někdy, když si před spánkem dáme něco těžkého k jídlu, tak se stává, že se dostaneme do infradimenzí přírody a zažíváme noční můry. Takže noční můry jsou podvědomé nebo nevědomé zážitky toho, co nazýváme infradimenze nebo inferno (peklo). Inferno pochází z latinského slova inferus (pod) nebo inferior, čili infradimenze nebo nižší (pod-) dimenze.

Danteho peklo

Takže potom jak dosáhneme devátou sféru, která se nachází přesně uprostřed planety, mistři Bílé Lóži, andělé (kteří mají na starosti tento proces v pekelných dimenzích), důkladně prozkoumají konkrétní duši, dokud se z celého tohoto procesu zkoumání neunaví. Protože oni se chtějí ujistit, že dotyčná duše nemá v sobě ani jediné jedno ego, a že je Dokonale čistá jako diamant. Sestup duše peklem může trvat mnoho tisíců let (tisíc, dva tisíce, deset tisíc nebo bůhví kolik), dokud nedosáhne poslední devátou vrstvu, kde si ji mistři důkladně prohlédnou, a když uznají, že dotyčná duše je naprosto čistá pak pro ni otevřou dveře do Ráje.

Ráj je čtvrtá dimenze, kde se všechny duše vyvíjejí od minerálního království, rostlinného, zvířecího, dokud nejsou připraveny znovu vstoupit do lidského království. Tehdy tento Ráj nebo čtvrtou dimenzi opustí. Toto nazýváme evoluce. Samozřejmě během svého pobytu v lidském království je jim znovu přiděleno 108 životů, nebo příležitostí. Pokud během těchto 108 příležitostí znovu selžou v práci na vstupu do království nebeského, znovu se dostanou do propasti, kde budou zase pár tisíc let, v závislosti jaké obrovské bylo jejich ego a znovu budou rozloženi. Takže znovu po mnoha tisících let se tyto duše dostanou do poslední deváté sféře inferna, kde se bude odehrávat stejné drama, kdy přijdou mistři prozkoumat duši, zda je opravdu čistá a znovu pro ni otevřou dveře do Ráje, tj. čtvrté dimenze, aby tato duše mohla opět nastoupit na cestu evoluce skrze zmíněné království, a znovu aby mohla získat příležitost vstoupit do lidského království a znovu mít 108 příležitostí na vstoupení do království nebeského. Pokud duše znovu nenastoupí na cestu spasení, znovu selže a bude ji čekat stejný osud jako předtím.

Kolo samsáry se otáčí 3000 krát? Takže to znamená, že tu máme 3000 cyklů, kterými může duše kroužit. V každém takovém cyklu je duši připsaných 108 životů v lidském království. Existuje mnoho duší, které krouží tímto kolem 3000 krát, takže to znamená, že 3000 krát padnou do propasti. Jelikož během tohoto abnormálně dlouhého procesu nikdy neolitovali své činy a chování, je zřejmé, že každým otočením kola se z nich stávali větší a větší démoni. Po skončení všech těchto 3000 cyklů, duše se znovu spojí se svým Monádem v nebi a Monád se vrátí do klína Otce, věčného univerzálního společného Otce, ale jako "smolař". Po těchto 3000 cyklů už neexistuje žádná další příležitost. Všechny příležitosti pro tuto duši nebo Monáda již byly vyčerpány. Dveře se zavřely. Takový Monád ve srovnání s ostatními, kteří nebyli smolaři a v práci byli úspěšní a zvítězili, je jako kdybychom porovnávali mravence s člověkem. Takže toto je cesta smolaře. Opakuji, na této planetě zem je většina Monádů smolařů. Většina duší vstupuje do propasti, protože většina duší Monádů jsou homosexuálové, lesbičky, prostitutky, vrazi a všichni ostatní, kteří jsou nějak zdegenerovaní.

Samozřejmě v budoucnosti, bůhví kdy, se tímto duším dá znovu příležitost. Znovu dostanou 108 životů, ale samozřejmě až poté jak je příroda zlikviduje ve svých útrobách, propasti.

Druhý způsob nebo cesta osvobození

Toto je cesta nebo způsob těch, kteří se nechtějí stát mistry, ale přesto se chtějí dostat do království nebeského. Na této zemi je mnoho Monádů, kteří například o mistrovství nemají zájem. Stejně tomu bylo i v dobách minulých, například v Egyptě. Kde bylo také mnoho zasvěcenců, kteří věděli, že pokud nezničí v sobě ega, tak se budou neustále vracet na Zemi a trpět. Takže oni se rozhodli, že tyto ega v sobě zničí, aby této mechaničnosti unikly. Nicméně oni se nechtěli stát mistry, oni se jednoduše chtěli vyprostit od mechaničnosti přírody. Tento způsob nebo cestu nazýváme střední cesta. Což je způsob, kdy duše začne likvidovat ega pomocí technik, jako jsou meditace a likvidování ega. Esence nebo vědomí se postupně osvobozuje vůlí studenta. Při této cestě je hlavním nástrojem meditace. Tím, že student u sebe ničí různé ega, tím více se přibližuje ke svému Monádu. Čím více ega je zničené, tím hlouběji se duše spojuje s Monádem.

Slovo religion (náboženství) lat. religare -znamená znovu se spojit. Čili jinými slovy někdo může být náboženský založený člověk, aniž by patřil do nějaké konkrétní skupiny. Protože, když člověk medituje a pomaličku spojuje svou duši se svým Duchem, Monádem, tehdy se dostává do Nebe. Samozřejmě bez solárních těl, čili pouze jako jednoduchý elementál přírody. Aby se vám mohlo dostat pomoci od vnitřních mistrů, je třeba, abyste byli na sebe velmi přísní a brali to opravdu vážně. Což znamená, že musíte denně meditovat, musíte se naučit ovládat ega. Mezi taková nejsilnější ega v dnešní době jsou chtíč, hněv a chamtivost. Ostatní ega jsou také silné, protože jak jsme zmiňovali většina z nás je ve svém posledním životě, takže naakumulované ega mají řádnou sílu. Každopádně těm, kteří mají skutečný zájem změnit se a zničit postupně své ega, mistři rádi pomohou.

Paramahansa Jógánanda

Paramahansa Jógánanda byl indickým filozofem a jogínem, který se usadil ve Spojených státech v roce 1920 a sehrál rozhodující roli při šíření jógy do západního světa, zejména tzv. krijajógy. Zavedl také populární koncept "seberealizace," který zakomponoval i do názvu organizace, která šíří své učení v Americe: Self-Realization Fellowship.

Učil jak probudit vědomí, jak probudit vnitřní smysly, a jak se osvobodit od druhé smrti pomocí jógy. Mylně se však domníval, že solární astrální, mentální a příčinná těla se dají vybudovat aniž by byl ženatý. Čili byl přesvědčen, že již dosáhl úrovně mistra.

Když fyzicky zemřel v Los Angeles, byl již probuzen. Díky odstranění mnoha egům a probuzení mnoha nadpřirozených sil byl probuzen, a tedy se domníval, že ve vnitřních světech byl mistrem. Když mu však mistr Samael Aun Weor v těchto světech řekl, že: "Ne, Jógánando, ty ještě nejsi sebeuvědoměn", tento výrok ho zarazil. Mistr Samael mu vysvětlil, že aby mohl být sebeuvědoměn, musí vybudovat solární těla. Tehdy pochopil, že pokud se chce stát skutečným mistrem, tak se potřebuje znovu inkarnovat a oženit, aby tato solární těla mohl vytvořit. Každopádně jeho způsob byl právě tímto druhým způsobem nebo cestou osvobození, kde své ega odstraňoval pomocí krijajógy.

Krija znamená činnost a jóga znamená spojení. Čili činnost spojení s vlastním Monádem skrze odstranění ega. Odstranění ega jako svobodný/á muž/žena, tedy bez manžela/ky, pouze pomocí vlastní energie, pomocí vlastní sexuální energie. Tuto cestu bez manželky nebo manžela si vybírá mnoho zasvěcenců. No k následování této cesty je potřeba mít hodně odvahy. Pokud takový člověk ze sebe odstraní mnoho ega, tak po smrti mu mistři ve vnitřních světech pomohou odstranit zbývající ega, aby jeho duše mohla být osvobozena a aby se mohl spojit se svým Duchem, Monádem, dokud není kompletně zbaven každičkého ega.

Zkoušky ve vnitřních světech

Pokud však chcete získat takovou pomoc, po smrti budete muset projít různými zkouškami. Po smrti vás mistři umístí do páté dimenze, konkrétně vaši duši a tam budete podroben zkouškám. Jednou takovou zkouškou je například velká bouřka. Vy jako duše jste umístěn někde u lesa, všude je tma a vidíte, že se blíží obrovská bouřka. Prší, blýská se, hřmí a vy musíte zůstat úplně klidný, bez jakéhokoli strachu, i když vám hromy a blesky budou plácat doslova u hlavy. Při tomto všem chaosu začnete slyšet kvílení vlků. Najednou spatříte, že u lesa se nacházejí různé jeskyně. Pokud se leknete té bouře a všeho kolem jako jsou hromy, blesky, kvílení vlků a rozhodnete se ukrýt v některých z těch jeskyň, pak jste selhali. Protože každá jedna tato jeskyně představuje dělohu ženy ve fyzickém světě.

Takže co se s vámi vlastně nakonec stane je to, že za pár minut se již při velkém nářku tisknete z dělohy ven jako novorozenec ve fyzickém světě. Pokud však touto zkouškou projdete, pak vás bude čekat další zkouška. Ocitnete se na místě, kde uvidíte jak různé páry vykonávají sexuální akt. Tyto páry, které vidíte nejsou nějaké představy nebo fantazie. Toto jsou skuteční lidé, kteří se nacházejí různé rozmístění ve fyzickém světě a kteří v daném okamžiku mají sex. Pokud se chlípně ztotožníte s kterýmkoliv z těchto párů, pak ten dotyčný muž a žena se stanou vašimi rodiči a vy se znovu narodíte ve fyzickém světě. Takže toto je druhý způsob osvobození.

Pokud projdete těmito zkouškami, pak se vám dostane pomoci od mistrů. Duši bude poblahopřáno a pomohou vám zbavit se zbytku ega, abyste se mohl spojit se svým Duchem, Monádem. No jak můžete vidět, abyste vůbec mohli projít zkouškami ve vnitřních světech, nejprve musíte ze sebe odstranit mnoho ega zde na zemi. Protože dříve či později každý z nás musí zemřít. Pouze ti, kteří mají opravdu velkou odvahu dokážou projít zkouškami vnitřních světů. Jak jsem již zmiňoval, v Egyptě bylo mnoho zasvěcenců, kteří se osvobodili právě tímto způsobem a nyní si vychutnávají život na nebi spolu s Buddhy, s velkými mistry jako prostí elementálové. Pokud si budou přát vrátit se na zem, mohou tak učinit ve zlatém věku, kdy všichni budou nádherní. Pokud chtějí však zůstat v těch dimenzích, kde vládne pouze klid a štěstí, pak tam mohou klidně zůstat navěky.

Třetí způsob nebo cesta osvobození

Nyní si něco řekneme o třetím způsobu nebo cestě osvobození, která se nazývá spirálovitá cesta. Tato cesta je pouze pro ty Monády nebo Duchů, kteří se chtějí stát mistry nebo bohy moudrosti. Tito Monádové nebo Duchové, kteří se v hebrejštině nazývají Elohim, pak jak vstoupí ze zvířecího království do lidského, nebo přesněji řečeno království intelektuálního zvířete, pak musí provést to, o čem se píše v Bibli Genesis.

A Bůh řekl: Učiňme člověka k obrazu a podle své podoby ... - Genesis 1:26

Potom tento konkrétní Monád musí vytvořit člověka. Člověk se v angličtině řekne "man" a v sanskrtu "manas" - ten, kdo má solární mysl. Člověk se skládá z Ducha (Chesed), z božské duše (Geburah), lidské duše (Tiferet), solární lidské mysli (Necach); tedy ne zvířecí a egoistické; solárního nebo emocionálního těla (Hod), vitálního (Jesod) a fyzického těla (Malkut).

sedm_tel

Abychom mohli vytvořit člověka, musíme znát záhady alchymie. Záhady daath, gnóze, poznání, které zde učíme. Konkrétně, jak vytvořit astrální, mentální, a příčinné tělo, abychom mohli vstoupit do království nebeského. Jak jsem se už na začátku zmínil, já mám tyto těla vybudována, takže každý, kdo má zájem o vytvoření těchto těl, a chce je vytvořit, klidně tak může učinit. To, co budete potřebovat je pevná vůle. Jednoduše to musíte brát skutečně vážně.

Existovala jedna žena, která se mnohdy obětovala pro lidstvo jako svobodná. Touto ženou byla paní Blavatská.

Po mnoha letech strávených jako jógínka, mistři jí řekli: "Pokud chceš dosáhnout mistrovství, seberealizaci, musíš vytvořit astrální solární, mentální solární a příčinné solární tělo. Pak se tedy provdala za plukovníka Olcotta a začala praktikovat Sahadža maithunu (posvátný sex). Takže nakonec tyto těla vytvořila a nyní je z ní mistr. I když na začátku už měla rozvinuté různé schopnosti a byla jasnovidní, přesto její nechyběla vážnost a serióznost pokračovat v duchovní práci. A to je přesně to, co potřebujeme, pokud si přejeme vstoupit do království nebeského. Takže nejen vytvořit tyto solární těla, ale rovněž tuto práci musíme brát skutečně vážně.

Jednoduše každý den musíme pracovat se třemi faktory o kterých jsem se již zmiňoval na začátku této přednášky:

Důvod, proč apeluji na nutnost pracovat s těmito faktory každý den je ten, že v této době mají někteří lidé problém dožít se více než 50 let. Průměrný věk bych řekl je tak 60-70 let. Během těchto let musíme skutečně zabrat, protože se nacházíme v časech konce. Toto je poslední příležitost, kterou nám ohromné bílé bratrstvo poskytuje, abychom se mohli dostat do nebe. To je důvod, proč tyto znalosti nyní podáváme otevřeně. Pokud byste se chtěli k těmto vědomostem dostat v minulosti, museli byste projít přinejmenším sedmi lety vážných zkoušek. A až po těchto sedmi let by vám osobně prodali tajemství, které zde v dnešní době učíme otevřeně v přednáškách a knihách. Důvod proč tyto tajemství nyní otevřeně učíme je ten, že nám moc času už nezbývá. Avšak k vytvoření vnitřních těl máme ještě nějaký čas. Potom jak se nám podaří vytvořit astrální, mentální a příčinné tělo, se před námi otevřou dvě cesty: Přímá/Rovná cesta a spirálovitá. Nyní momentálně vyprávím o spirálovité cestě. Potom jak se staneme skutečným člověkem a náš Monád se rozhodne následovat spirálovitou cestu, tehdy nás čeká cesta reinkarnací. Naše duše se spojí se svým Bytím, se svým Monádem a vstoupí do Nebe, Ráje, nebo to, co v sanskrtu nazývají Nirvána. I když se pak znovu inkarnujeme na zemi, na to, abychom se dostali zpět do nebe, už nebudeme muset zemřít. Protože pamatujte si, že je psané:

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. - Jan 3: 3-7

Takže pokud jsme znovu narozený, tak do nebe jsme již vstoupili. Pokaždé když jdeme spát, tak do těchto nebeských dimenzí vstupujeme a povídáme si tam s anděly a s ohromnými bytostmi. Při následování spirálovité cesty ego odstraňujeme pomaličku, po kouskách a během mnoha inkarnací. Spirálovitá cesta je cesta, kde se Buddhové inkarnují miliony a miliony let. Musíme si však uvědomit, že při spirálovité cestě jsou období činnosti a odpočinku.

19 února 1919 o 3:40 odpoledne, Nirvána vstoupila do činnosti a od toho roku se mnoho Buddhů spirálovité cesty inkarnuje a pomáhá lidem. Pomáhají trochu, protože nejsou nuceni pomáhat lidstvu. Pokud chtějí pomoci pomáhají, pokud ne, tak nepomáhají. A to je v pořádku, protože jak jsem řekl, nikdo je pomáhat lidem nenutí. No tímto způsobem ničí své ego kousek po kousku a pak znovu na nějaký čas vstoupí do Nirvány, kde si užívají ráj na nebesích a štěstí. Potom znovu někdy v budoucnu vstoupí do činnosti, znovu se inkarnují ve fyzickém těle, možná na zemi, možná na nějaké jiné planetě, nikdo neví přesně kde, a takto se ten proces neustále opakuje. A po nesčetných inkarnacích a po mnoha věků se konečně dostanou do Absolutna. Problémem této třetí cesty nebo způsobu osvobození je ten, že někdy tito nirvaničtí Buddhové padnou, protože jsou pokoušeni. Po takovém pádu se ego znovu oživí a oni znovu upadnou do neřestí a znovu začnou žít jako zvířata. Potom znovu musí povstat a odstranit ego a znovu vstoupit do Nirvány. V buddhismu tuto spirálovitou cestu nazývají cestou sobeckých Buddhů. Protože na této cestě navždy zapomenete na lidstvo. Vaše další inkarnace bude bůhví kdy, vy si budete užívat blaženosti a štěstí nebeských světů, zatímco na zemi mohou v té době trpět miliony bytostí a všichni budou na cestě do propasti (pekelných světů), protože nevědí jak na sobě pracovat a neznají duchovní cestu.

Každopádně tuto spirálovitou cestu následují biliony a biliony Buddhů.

Čtvrtý způsob nebo cesta osvobození

Tato cesta je nejvznešenější, ale zároveň i nejtěžší. Nazývá se přímá cesta nebo rovná cesta, kde Monád se chce rovněž stát mistrem. Takže tento Monád musí rovněž vybudovat solární těla, akorát že tento Monád se vzdá Nirvány. Když se Monád vzdá Nirvány a štěstí, protože chce pomoci svým blízkým, takový Monád potom inkarnuje Krista. Jak víte, Kristus je cesta spásy, ne? Avšak toto privilegium se dostane pouze těm Momádům nebo duším, kteří se vydají po přímé cestě. Kristus se neinkarnuje na žádné jiné cestě pouze na přímé. Čili pouze do těch, kteří se rozhodnou následovat přímou cestu. Protože zákon Krista je OBĚŤ/OBĚTOVÁNÍ SE.

Cesta Krista

Těch, kteří se rozhodnou následovat přímou cestu nazýváme v sanskritu Bódhisattva. Bódhi znamená moudrost, satva znamená esence nebo duše, čili duše moudrosti nebo duše, která je sjednocená s moudrostí. Moudrost v hebrejštině je Chokma, Kristus. Takže tyto duše, Monádové nebo zasvěcenci, kteří následují přímou cestu si musí projít fyzicky, psychologicky a duchovně všechno to, o čem se píše v evangeliích. Od začátku až do konce. Musí žít cestou kříže. Musí kázat poznání a kráčet po přímé cestě. Tímto způsobem se dostanou do Absolutna nebo do klína Otce v jednom životě. Někdy se stane, vzhledem k tomu, že přímá cesta je nesmírně bolestivá, že některá těla zasvěcenců, kteří tuto cestu následují, zemřou. V takovém přijde se však okamžitě znovu narodí.

Bódhisattvové

Tutanchamon zemřel, když měl pouze 18 let. No za tento čas se mu podařilo sebeuvědomit, protože v předchozích životech už na sobě pracoval, akorát že se mu nepodařilo dokončit práci. František z Assisi je rovněž Bódhisattva nebo následovatelem přímé cesty. Když se znovu narodil na této planetě zem, astrální, mentální a příčinné těla měl již vybudované z předchozích životů. Na zem už jen přišel dokončit svou duchovní práci, kterou se mu nepodařilo dokončit v předchozích životech. Někteří zasvěcenci, kteří následují přímou cestu preferují dokončit celou práci v jednom životě, tedy v jednom fyzickém těle. To znamená, že musí zcela zničit a vyhladit ego v jednom životě. To je důvod, proč je to tak bolestivé. Protože zlikvidovat všechny ty ega a neřesti, co máme uvnitř není vůbec snadné. Avšak s pomocí Krista je to možné dokázat. Protože Kristus pak převezme ega zasvěcence ve vnitřních světech. Zatímco zasvěcenec učí a káže ve fyzickém světě, Kristus pracuje uvnitř, kde ničí příčiny zla, příčiny ega. Kristus, který se inkarnuje do zasvěcence musí skrze něho učit a pomáhat druhým. Proto takový zasvěcenec je doslova nucen obětovat za pro lidstvo, protože toto je cesta jeho vlastního Bytí a jeho cesta také, protože on to žije, on to vyzařuje, v něm to vibruje.

Jedním ze zasvěcenců ženského pohlaví, která následuje přímou cestu je například Johanka z Arku . Dar pro ty, kteří následují přímou cestu je vzkříšení. Vzkříšení není pro ty, kteří následují spirálovitou cestu, ani žádnou jinou cestu, kterou jsme zde zmiňovali. Vzkříšení je pouze pro ty, kteří následují přímou cestu nebo čtvrtý způsob nebo cestu osvobození. Tito zasvěcenci pak vstanou z mrtvých v nesmrtelném těle a zůstávají s lidstvem pokud není poslední duše osvobozena z úst propasti.

Tibetští bonové (Bön, někdy též bönismus, je označení pro původně předbuddhistické animistické náboženství Tibetu).

V Tibetu existují chrámy, které slouží speciálně těm, kteří následují přímou cestu. Samael Aun Weor se zpočátku domníval, že Tibetští bonové byli černí mágové. Ale nakonec zjistil, že to byli bílí mágové. Důvodem jeho mylného úsudku bylo to, že tito bonové jsou velmi přísní. Jakýkoliv zasvěcenec, který zaklepe na dveře těchto tibetských mnichů musí následovat přímou cestu. Pokud by se později rozhodl tuto cestu nenásledovat nebo pokud by selhal v kterémkoli testu, tito mniši by ho/ji pak fyzicky zabili. Tito mniši mají svobodu takového počínání, protože oni jsou za hranicemi zákonů dobra a zla. Každý zasvěcenec, který se rozhodne zaklepat na dveře těchto mnichů dobře ví, že bude muset zemřít buď fyzicky nebo psychologicky.

Tito mniši mu vždy umožní svobodu volby, aby si rozmyslel, do čeho jde. Když se některý ze zasvěcenců rozhodne zaklepat na dveře chrámu bonů, většinou mu otevře mnich s krvavou dýkou v ruce a s náhrdelníkem na krku plných lebek. Samozřejmě, že takový pohled je hrůzostrašný. Pak se ho zeptá, co chce. Zasvěcenec pak odpoví, že se chce stát žákem jejich chrámu. Mnich mu na to řekne: "Dobře si to rozmysli. Protože pokud projdeš těmito dveřmi, zemřeš. "A následně na to zavře dveře. Pak po nějaké chvíli znovu otevře dveře, aby se přesvědčil jestli ten člověk tam stále je, nebo jestli si to nerozmyslel a nevrátil se domů. Pokud tam ten člověk stále je a stále si tedy trvá na svém, mnich ho potom přivítá: "Vítej. Co požaduješ? "" Chci se stát mistrem. Znám učení a rozhodl jsem se následovat přímou cestu.

Mistři pak začnou tohoto nováčka zaučovat do všech tajů alchymie a všech tajemství ega, které musí začít ničit. Pak se ho mistr zeptá: "Jsi připraven?" Chci ti předat různé mantry, schopnosti, aby ses mohl před těmi egama bránit." "Pojď!" Řekne mistr a vezme nováčka do hor. Tam ho zavře do opuštěné boudy. Následně pomocí svých schopností mu fyzicky v té boudě zmaterializuje jeho vlastní ega, jako jsou chtíč, hněv, nenasytnost, nenávist a všechny ostatní, které si nováček nosí v sobě.

Tento nováček pak musí bojovat se zbraněmi, schopnostmi a mantrami, které získal od mistrů, aby se vůči těmto egům mohl bránit. Takto ho tam nechají celou noc. Když se druhý den vrátí a najdou tohoto nováčka naživu, pak ho začnou učit ostatek. Pokud ho najdou mrtvého, je to proto, že ho zabili vlastní ega. Než by ego mělo zemřít, raději zabije svého hostitele. Takže pokud touto zkouškou projde, pak ho vezmou s sebou a představí mu jeho partnerku. Pokud to byla žena, tak samozřejmě jí představí partnera. Tato partnerka/kněžka mu bude pomáhat v transmutaci a ve vytvoření solárních těl. Pokud se jedná o ženu, ta samozřejmě dostane partnera/kněze, který s ní bude transmutovat. Pravdou však je, že žen tam moc nepřichází, aby se stali mistryněmi. Pokud se jedná o velmi slabého muže, který selže v alchymistické práci, to je dostatečný důvod, aby ho mistři okamžitě zabili.

Toto byl pouze jeden z příkladů, jak se dá sebeuvědomit v jednom životě. Samozřejmě, že existuje mnoho zasvěcenců, kteří se nevydají do Tibetu, aby vstoupili do chrámu bonovských mnichů. Člověk nemusí vstoupit do chrámu Bonů, aby mohl následovat přímou cestu. Pouze pokud se chcete ujistit, že tu práci dokončíte v jednom životě.

Takže tyto násilné praktiky a přísná kritéria jsou hlavním důvodem, proč mnoho zasvěcenců mylně považuje bonů za černých mágů. No jak jsme již řekli, oni každému dávají svobodnou volbu výběru. A pak je jen na váš, zda se rozhodnete vstoupit nebo ne. Nikdo vás tam do ničeho netlačí. No když už jednou vstoupíte, už máte jistotu, že zemřete. Buď zemřete psychologicky nebo když selžete v psychologické práci na sobě, tak zemřete fyziky. Tak či onak, chrám opustíte mrtvý.

Osobně si myslím, že mnoho zasvěcenců, kteří v minulosti selhalo, jsou nyní zde ve fyzickém světě, znovu se pokoušeli o duchovní práci na sobě, ale aniž by znovu šli do těchto chrámů Bonů. Protože teď by to bylo ohromně náročné, protože ego je v dnešní době velmi silné a vypasené.

Pokud se rozhodnete kráčet po přímé cestě, váš Monád se stane Kosmotvorcem. Monád se stane tvůrcem světů a planet. Kosmotvorcové tvoří planety, měsíce, slunce, hvězdy atd. Když se podíváte na oblohu a uvidíte všechny ta nebeská tělesa, tak vězte, že jim dávají život mistři přímé cesty. Dříve či později se dostanou do Absolutna, protože v každé dimenzi (nebi) neustále pomáhají různým lidským rasám a neustále dávají život nebeským tělesům.

Otázky a odpovědi:

Otázka: Já bych se chtěla specificky zeptat na tu část o šíření tohoto poznání. Protože jak víme, je několik způsobů, jak šířit poznání. Ať už je to přednášet, někomu poradit, psát blogy, pomáhat na webové stránce apod. Počítá se, i když pomáháte svému partnerovi šířit poznání? Nebo každý musí pracovat sám za sebe a dávat přednášky?

Odpověď: Každý může šířit poznání, jak on sám uzná za vhodné a jaké má na to podmínky a predispozice. Samozřejmě, že ze začátku není nikdo hned přednášejícím nebo velkým řečníkem. Protože ve skutečnosti ten, kdo učí, ten, kdo má poznání a moudrost je vždy Monád. Takže i když na začátku nemáme dostatečné znalosti, zkušenosti apod., Kristus nám na této cestě vždy pomůže. Víte, jak se píše v Bibli: kdo je němý, tomu Kristus pomůže mluvit, kdo je hluchý, tomu Kristus umožní slyšet, kdo nemůže kráčet, Kristus mu pomůže jít, kdo je tvrdohlavý a hloupý na to, aby pochopil moudrost a hloubku učení, tomu Kristus umožní pochopit, ten kdo je slepý a nevidí království nebeské, pouze materiální svět, tomu Kristus umožní vidět. Protože Kristus vždy umožní tým, co nevidí, neslyší, nemluví a nedokáží kráčet, aby viděli, slyšeli, mluvili, a kráčeli.

Otázka: Je špatné, když se dostáváte do kontaktu s homosexualitou i když vy sám nejste homosexuál/lesbička? Nebo je to součást něčeho, čím si musíte projít?

Odpověď: V dnešní době je velmi běžné, že se setkáváme s homosexualitou. Někdy ani nevíme, že někdo je homosexuál nebo lesbička. Kdo může říci, že je anděl? Všichni jsme tu démoni. Já jsem také démon, protože mám ego. Vy jste také démon, protože i vy máte ego. No my se chceme stát anděly, proto studujeme toto učení. My se chceme změnit, chceme odstranit ego. No, ti, kteří jsou spokojeni s egem, to jsou "smolaři", nebo ti, kteří nutně selžou. Někdo si může myslet, že když se dostává do styku s homosexualitou, že něco je asi v něm, co takové lidi přitahuje. Toto však nemusí být vůbec pravda. Protože my se na tuto zem neustále vracíme a setkáváme se stejnými lidmi. No pokud je někdo v životě strašně chlípný a svou sexuální energii příliš zneužívá, takový člověk se vrátí jako homosexuál nebo lesbička. Takže přesto, že mi sami nemusíme mít s homosexualitou nic společného, ​​tak naši kamarádi, mohli zneužívat sexuální energii v minulých životech a nyní jako důsledek se z nich stali homosexuálové/lesbičky.

Takže s tím kamarádem se sice opět setkáme, ale s tím, že já budu normální a on/ona bude homosexuál nebo lesbička. Věci, lidé a souvislosti se nám neustále opakují. Pokud jsme však probuzen, nebo se snažíme žít život jako voják v době války, tj. neustále připraven na různé životní události, které nám osud postaví do cesty, pak se snadno vyhneme možným chybám nebo se snadněji vyhneme tomu, abychom se dopustili nějakého omylu.

Když jsem byl teenager, tak jsem měl spoustu kamarádů, kteří kouřili. Vzpomínám si jak jsem jednoho dne vzal cigaretu a pak mi po ní přišlo nevolno. Vzápětí jsem začal přemýšlet: "Proč dělám toto bláznovství? Zato že oni kouří, tak musím i já? Ne! - řekl jsem si. "A od tehdy jsem se cigaret v životě nedotkl.

Potom jsem se po nějakém čase opět s nimi setkal a oni tentokrát už kouřili marihuanu. No tohoto jsem se v životě nedotkl. Takže i když jsem byl vystaven takovým životním okolnostem, nijak se mě to nedotklo. I když tehdy kolem mě kouřilo marihuanu hodně mých přátel. Samozřejmě, že znám hodně lidí, co kouří marihuanu, to však neznamená, že když to dělají oni, že to budu dělat i já. Také znám mnoho lidí, kteří pijí, ale to je jejich věc.

Takže ne, že zato, že moji nejlepší kamarádi kouří marihuanu a pijí, tak budu i já. Já se přece musím starat o svou duši. Pokud se oni nezajímají o svou duši, to je jejich věc. Pokud chtějí selhat, ať tedy selžou. Protože konec konců i tak budou nakonec spaseni. Avšak s tím, že budou hrozně trpět. Toto však není moje cesta. Já mám jinou cestu. Takže otázka zůstává: "Jakou cestu si chcete vybrat vy?" Pokud se rozhodnete pro cestu smolaře, čili toho, co selže, tak to máte jednoduché.

Stačí, když budete následovat cestu, po jaké se rozhodl jít markýz de Sade. On se rozhodl následovat cestu smolaře. Tento zdegenerovaný markýz chtěl padnout, aby se rychleji zničil. Toto je však cesta blázna.

Snažte se obklopovat lidmi, kteří vám pomohou energicky i spirituálně. Protože jinak dříve či později budete následovat cestu smolaře. Protože tato těsto je velmi lehká. V dnešní době je skutečně obtížné ničit u sebe ego, když jsme všude kolem konfrontováni s degenerací. Toto je způsob jak vás přezkoušet v síle vůle.

Cesta smolaře rovněž souvisí s mnoha sektami. Jako jsou například svědci Jehovovi, mormoni , adventisté apod. Oni učí jak si užívat života, aniž by se snažili odstranit ego. No dříve či později takový lidé skončí v předpeklí ( Limbus ). Úplnou kuriozitou je když v předpeklí nebo v ostatních nižších vrstvách pekla najdete lidi, kteří vám před očima mávají biblí a chtějí vám pomoci, abyste neskončili v pekle, a abyste i vy následovaly slovo psané v Bibli. Zatímco oni sami jsou v pekle, aniž si to vůbec uvědomovali protože zcela spí, tj. jejich vědomí je zcela spící. Takoví lidé jsou smolaři. A takových najdete v pekle strašně mnoho. Samozřejmě, že v předpeklí nenajdete pouze křesťany. Tam najdete buddhisty, židy, a mnoho mnoho dalších. Protože jediný způsob, jak se z tohoto chaosu dostat je zničením ega. No tím, že si budeme pouze číst bibli nebo buddhismus nebo studovat ledajaké jiné náboženství aniž abychom ničili ego, to budeme následovat pouze cestu smolaře. A tyto náboženství mají stovky milionů následovníků.

Otázka: A co když spácháte sebevraždu?

Odpověď: Fyzicky sice můžete spáchat sebevraždu, ale bohužel takto ego nezabijete. Ego nelze zabít sebevraždou. Tím, že se fyzicky zabijete sice zničíte fyzické tělo, ale váš hněv, pýcha, marnivost, lenost a všechny ostatní ega, které máte v sobě, budou žít nadále v jiných světech. Jediný způsob, jak odstranit ego je zde. Kdyby se dalo zabít ego tím, že se zabijeme, tak osobně bych do sebe vpálil dávku ze samopalu. Tudy však cesta nevede. Fyzické tělo je klenot o který se musíme postarat, abychom mohli využít všechny energie. Protože fyzické tělo je nazýváno směs energií. Všechny energie z hora se nacházejí v lidském těle. Pokud chcete využít potenciál fyzického těla, musíte se nejprve naučit jak. A pak se ve vás může něco znovu narodit.

Otázka: Pokud zhřešíte, jak máte dále postupovat?

Odpověď: V první řadě si musíme zodpovědět na otázku, co je to, co se ve vás dopustilo hříchu. Samozřejmě se jedná o ego. Takže, abychom znovu nezhřešili, musíme odstranit ego. Protože pokud to ego máte stále v sobě, tak zhřešíte znovu.

Otázka: Takže si máte dělat starosti z toho, čeho jste se dopustil?

Odpověď: Důležité není dělat si z toho starosti, ale to ego odstranit. Protože pokud si budete z toho dělat pouze starosti, to vám nijak nepomůže. Někdy poznání tohoto učení, a co všechno víme, nás může rozrušit a vyvést z rovnováhy. No to na věci nic nemění. Pokud jste rozrušení nebo pláčete, tím ego neodstraníte. Toto pouze to ego posílí. Je to něco, co sami na sobě objevíte. Sice chci odstranit ego, ale pokud jsem ve stejném okamžiku rozladěn, tak ego pouze posiluji. Takže takto pouze marním časem. Takže nebuďte rozhození egem ani se s ním neztotožňujte. Pouze meditujte, pochopte a odstraňte. To je vše, co musíte udělat. Samozřejmě důležité je, abyste věděli, jak meditovat. Protože nyní pouze získáváte informace z přednášky. Takže jak jsem řekl, potřebujete vědět, jak meditovat, jak využít energie těla na odstranění ega a takto se od "sebe" (ega) osvobodit. Tehdy vás meditace začne skutečně bavit. Budete mít opravdu radost z toho, že se vám daří odstraňovat ego. Zkušenosti a zážitky z meditace vám dodají odvahu jít dál. Čím se však dostáváte dál a dál tím se práce stává těžší a těžší. Důvod je jednoduchý: Ego totiž nechce zemřít. Ego chce žít. Ego ve vás bude bojovat, aby zůstalo naživu. Proč? Protože vy sám jste ego.

Dovolte mi, abych vám na závěr řekl, že jediná Bytost, která vám dokáže pomoci v odstranění ega je vaše svatá matka, která je ve vás. Nikdy v životě nezapomeňte na svou svatou, duchovní matku uvnitř. Ona je jediná, která může odstranit ego.

Durga - Svata Matka