slovnik

Modlitba páně

Modlitba páně, v latině „Pater noster“, je velmi mocná, pokud je recitována latinsky. Latina je totiž kořenem románských jazyků jako španělština, francouzština, italština a portugalština. Latinská slova najdeme také v jazyce anglickém.

Ptah

"Pater [Πτα - Ptah] noster, qui es in cælis. 
Sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra. 
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem. 
Sed libera nos a malo. 
Quia tuum est regnum, potentia et gloria in saecula saeculorum.
Amen."

Vysvětlíme si modlitbu Páně z kabalistické perspektivy s ponořením se do čtyř jazyků.

V evangeliu Lukáše je psáno:

A nad ním byl nápis písmem řeckým, latinským a hebrejským: „Toto je král židů.“ – Lukáš 23:38

Hebrejština vychází z aramejštiny. To je důvod, proč musíme jít kvůli vysvětlení modlitby Páně do mnoha jazyků, kterými se hovořilo před dvěma tisíci lety, kdy Ježíš veřejně učil.

„Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho, a zavolal jsem svého syna z Egypta (Het-Ka-Ptah).“ – Ozeáš 11:1

Obrázek nahoře je Egyptský symbol Ptah, také nazýván Ftha či Patah, což býval v Egyptě velmi významný archetyp. Ptaha nacházíme v Bibli jako Tso-Phtah Paneach צפתה פענח (Genesis 41:45). Proto si také vysvětlíme, co Ptah symbolizuje. Z tohoto důvodu jsme pod tímto mocným symbolem či archetypem citovali Ozeáše, kapitolu 11, verš první.

K tomu bychom také chtěli podotknout, že Tso-Phtah Paneach פענח צפתה odešel z Egypta spolu s Mojžíšem.

Mojžíš vzal s sebou Josefovy kosti (צפתהפענח). Ten totiž zavázal Izraelce přísahou: "Až vás Bůh navštíví, vynesete odtud s sebou mé kosti." – Exodus 13:19

Podobně i Ježíš vyšel z Egypta.

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘ – Matouš 2:13-15

Proto všechny ty modlitby a moudrosti, které nacházíme v křesťanství, islámu a judaismu vychází ze stejné země – Egypta. My gnostici, když studujeme egyptské archetypy, které jsou velmi hluboké, neupadáme do mylného domnívání se jako ignoranti, kteří si myslí, že jde o “modly.” My víme, co jsou modly a co jsou archetypy.

Ptah

Podíváme-li se na tento archetyp Ptaha, nalezneme velmi hlubokomyslné symboly, obzvlášť ty, které drží v rukou.

Na prvním obrázku vidíme, že v rukou drží hůl zvanou Was; na vrchu tohoto žezla vidíme další symbol, a sice druh ptačí hlavy, což symbolizuje psohlavého boha Setha. Dále drží pilířovitý symbol Djed, symbol stability. V rukou drží dva překřížené anky, které symbolizují dva klíče. Vzpomeňte si na křesťanskou symboliku, kde nacházíme stejný symbol u apoštola Petra držíc dva klíče od nebe. Je to stejný symbol. Ank je velmi sexuální a hluboce významný symbol související s (s)tvořením.

Ptah byl velmi proslulý ve starověkém Egyptě, a stále je hojně vystavován k odivu, ale jen esoterické  skupiny vědí a rozumí tomu, co Ptah symbolizuje.

hieroglyfy Ptahova jmena

Toto jsou hieroglyfy Ptahova jména. Čtvercový nebo obdélníkový znak je písmeno P. Poloviční kruh je písmenem T. Lano symbolizuje dvojitého hada a písmeno H. Takto se píše Ptah v hieroglyfech. A takto vyslovujeme hieroglyf Ptah – the Father (Otec).

Pater Noster je Ptah Noster, protože když zkoumáme symboly Ptaha, ovšem že objevíme to, co píše paní H.P. Blavatská v Tajné doktríně:

“Ptah, syn boha Kneph, je v egyptském panteonu princip světla a života skrze něhož se děje (s)tvoření nebo spíše evoluce; egyptský Logos (Slovo) a tvořitel – Demiurgos. Prastaré božstvo, kterémuž byl podle Herodota postaven chrám Menim (Meni), prvním egyptským králem. On je dárcem života, znovuzrození a otec Apise, posvátného býka zrozeného paprskem slunce. Ptah je tedy prototyp Osirise, pozdějšího Boha.”

"Hérodotos řekl, že je otcem Kabeirů (záhadná řecká podzemní božství pravděpodobně foinického nebe egyptského původu), a v Jeruzalémském překladu stojí: Egypťané nazývali Moudrost První Inteligence, Ptah." - H. P. Blavatská.

První inteligencí je sefira Kether. Pokračujme s citací.

Ptah je Maat, boží moudrost, avšak v jiném aspektu je Svabhavat – tj. látka vytvořená sama sebou. Jak jemu adresující modlitba praví: Po zvolání Ptaha “otce všeho otcovství a všeho božství, zdroje všech lidských bytostí vytvořených jeho vlastní látkou. "Ty jsi bez otce, zrozený svou vlastní vůlí; Ty jsi bez matky, zrozený obnovením své vlastní látky z níž se opět vynořuje (tvá) látka." - H. P. Blavatská

Archetyp Ptah je obklopen úžasnými symboly, které půjdeme prozkoumat z gnostického úhlu pohledu, abychom mu mohli porozumět.

Ptah a strom zivota

Ptaha nacházíme ve stromu života, ve dvaceti-dvou písmenné hebrejské abecedě i v zodiaku. Ano, tři písmena Ptah představují první trojúhelník stromu života: Kether, Chokmah a Binah nebo jak také křesťanství říká: Otec, Syn a Duch svatý.

Ptah se slučuje v sefiře Binah, protože Binah – Duch svatý – je kreativní síla vyjadřujíc se prostřednictvím sexuálních orgánů. Proto když mluvíme o Ptahu, nazýváme ho všemohoucím, neboť rozumíme tomu, že sexuální potence sestupuje ze solárního absolutna do sefiry Jesod, což je sexuální energie.

Mluvíme-li o Ptahu, nacházíme tento archetyp na různých místech ve stromu života a také v nás samých. Například Ptah Ra, kde Ra či Re má význam solárního Logu (Slova).

sokol-Ra

Na horním obrázku vidíme symbol Ra. V egyptských hieroglyfech symbol oka znamená písmeno R. Pták symbolizuje písmeno A, takže pták + oko se rovná Ra.

Sokol symbolizuje sestup solárního světla k lidstvu. Toto je tedy způsob, jakým Egypťané symbolizují tento podivuhodný archetyp Ra, který samozřejmě souvisí se solárním absolutnem, silou, která je v Kabale nazývána Ain Soph Aur – “nekonečné světlo.”

Písmeno P symbolizuje “Otce”, sefira Kether. Písmeno T se vztahuje k sefiře Chokmah, symbol Syna a kříže; sefira Chokmah je v křesťanství Kristus sestupující s křížem k výkonu jeho  údělu. Písmeno H patří Duchu svatému, nebo jak uvádí Kabala: Jod Hei Vav Hei. Toto druhé Hei symbolizuje solární absolutno. Jod Hei Vav Hei je tedy to, co v egyptské terminologii nazýváme Ptah Ra.

Takže po sjednocení těchto dvou archetypů Ptah a Ra dostáváme slovo Patar, což je posvátné jméno apoštola Petra, které je vždy reprezentováno písmeny PTR. Vizte zde tajemství tohoto archetypu či symbolu, který přebývá v každém z nás. Vždy vizualizujte tento archetyp uvnitř, protože neexistuje jediná lidská bytost bez “Ptah Ra.”

V jiných přednáškách popisujeme, že Ptah je to, co nazýváme Glorian (glory = sláva), (vý)dech absolutna věčně vyzařující v prvním okamžiku expandující se v prostoru pro svůj rozvoj. Dech absolutna je světlo, ale sjednocené světlo, proto se to v Řecku nazývá monád(a) (“jednota”). V jednotě – což je světlo, hebrejsky Aur a egyptsky Ra – nacházíme Ptaha (P T H) což má význam tří duchovních atomů: boha Otce, boha Syna a Ducha svatého uvnitř.

Ra a Ptah dohromady dávají číslo čtyři, což je svatý tetragrammaton (Jod Hei Vav Hei). Ptah symbolizuje Trojici svatou a společně s Ra - solárním světlem – dává tetragrammaton, který pracuje v každém lidském organismu. Toto světlo sestupuje shora se dvěma klíči do sexuálních žláz. Proto shledáváme Ptaha se dvěma klíči. Pravý klíč je muž a levý zas žena. Jejich zkřížením budujeme sílu. Proto je řečeno, že Ptah je tvořitel sám v sobě.

Vizte, obrovský symbol Trojice svaté v Egyptě. Toto je náš Otec v nebi. Musíme rozumět, že každý z nás má svého Otce v nebi; tento Otec je uvnitř. Otec není vně, je uvnitř. Je to úplný základ naší existence. Zde je modlitba Páně – Otčenáš – v hebrejštině pro ty z vás, kdo umíte hebrejsky:

אָבִינוּשֶׁבַּשָׁמַיִםיִתְקַדַּשׁשְׁמֶךָ׃
תָּבֹּאמַלְכוּתֶךָיֵעָשֶׂהרְצוֹנְךָכַּאֲשֶׁרבַּשָׁמַיִםגַּםבָּאָרֶץ׃
אֶת־לֶחֶםחֻקֵּנוּתֵּן־לָנוּהַיּוֹם׃
וּמְחַל־לָנוּעַל־חׂבוֹתֵינוּכַּאֲשֶׁרמָחַלְנוּגַּם־אֲנַחְנוּלְחַיָּבֵינוּ׃
וְאַל־תְּבִיאֵנוּלִידֵינִסָּיוֹןכִּיאִם־תְּחַלְּצֵנוּמִן־הָרָע
כִּילְךָהַמַּמְלָכָהוְהַגְּבוּרָהוְהַתִּפְאֶרֶתלְעוֹלְמֵיעוֹלָמִיםאָמֵן׃

“Abinu Sheba Schamayim” jak řiká Ježíš “otče náš, jenž jsi na nebesích” v hebrejštině. V hebrejských slovech “Abinu Sheba Schamayim” [אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם] nacházíme pozoruhodný symbol “Abinu” – náš Otec Ptah.

V těchto slovech nacházíme také tři stěžejní písmena, která nacházíme také uprostřed zodiaku s 22 hebrejskými písmeny.

zodiak s 22 hebrejskymi pismeny

Písmeno א Aleph symbolizuje vítr. Písmeno ש Shin symbolizuje oheň. Písmeno  מ mem pak symbolizuje vodu. To jsou tři elementární síly třech stěžejních písmen, která vyzařují z onoho “Glorian” dechu, který je symbolizován písmenem ה Hei. V jiných přednáškách jsme již vysvětlili, že tato písmena se vyslovují Hashem האשמ. Hashem (Hašem) znamená “jméno.”

Ha-Shemayim השמים, což je množné číslo, znamená “nebesa,” což jako vyšší část každého z nás, je v množném čísle. Já mám svého vlastního Otce a každý z vás má také svého vlastního Otce, tudíž je zde - שמים shemyim – “mnoho jmen,” protože každý z nás má své vlastní jméno. V Kabale říkáme השם Hashem – “jméno” –, השמים Ha-Shemayim (Šemajim) má tudíš mnoho významů.

Podívejme se zde na kabalistické vysvětlení hebrejského “Abinu Sheba Schamayim” – Otče náš, jenž jsi na nebesích. Ovšem, “Sheba” (Šeba) v aramejštině znamená sedm. Když řekneme Sheba, odkazujeme na království, čili sefiru Malkut (království).

Když řekneme “Abinu Sheba Schamayim,” odkazujeme na Shabbath – sedmí den, Náš Otec Binah, sedmá síla, Saturn. Sefira Binah je Duch svatý v nebi שמים Schamayim. Všechno vyvstává z kreativní sexuální síly, z Binah - Ducha svatého.

Jak vidíte, znovu nalézáme slovo Shem (jméno) ve slově Schamayim (Šamajim). Když čteme “jméno” השם Hashem, znamená to jméno Boží. Pojďme nyní prostudovat celou hebrejskou větu:

“Abinu Shebashamayim, Yitkedesh Shemkha”

 “Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno jméno tvé.”

Sheba = sedm; Shem = jméno. Množné číslo od שם Shem je שמים Schamayim,  což znamená jména, i když je to přeloženo jako nebe. Tudíž שמים Schamayim – nebe – je formováno všemi jmény Boha. Takto rozumíme kabalisticky výrazu שמים Schamayim.

ים Yam samo o sobě znamená voda, ים Yam či Yim znamená také moře. Když mluvíme o vodě, myslíme tím akášické fluidum, tekutinu zředěnou v prostoru, v jejíž záznamech najdeme všechna uvedená jména Boží. Proto, když mluvíme o אלהים Elohim (Bohové a Bohyně), tážeme se: je Alláh jméno Boží? Ano, je. Je INRI jméno Boží? Ano, je. Je Jehova jméno Boží? Ano, je. A Tao? Rovněž. Jméno Boha jest שמים - mnoho jmen. Bůh je Elohim (“Bohové a Bohyně”).  To je důvod, proč שבשמים Sheba-Shamayim znamená שב Sheb, שבע Sheba "sedm, což znamená - ze ženského hlediska - מַֽלְכַּת-שְׁבָא Malkut, královna מלכה Malka ze שבע Sheba (Sáby)" sedmá sefira; a - z mužského hlediska- שמים Schamayim znamená jména nebo nebesa.

Jak vidíte, slovo Shebashamayim znamená “sedm nebí”, Malkut i Binah znamená sedmé nebe; všechny dohromady znamenají שבתות Shabbatoth. Takto ve světle Kabaly rozumíme výrazu שבשמים Sheba-Shamayim.

ptah-Egypt-hashamim

Vraťme se k obrazu Ptaha. Abyste tomu porozuměli, musíte to vidět. Když řekneme Ha-Schamayim, představujeme si to slovo v prostředním sloupci Stromu života, kde Ptah drží oběma rukama dva klíče. Je to páteřní sloup. To je moc Boží. Sílu Boží máte v páteřním kanále. Nepracujete-li ve svém páteřním kanálu, nerozvíjíte tuto moc. Abyste tuto moc rozvinuli, musíte držet dva klíče oběma rukama. Na jedné rukojeti žezla, které Ptah drží, můžeme vidět čtyři roviny. Tyto čtyři roviny jsou Čtyři světy: Acilut, Briah, Jecira a Asija: čtyři manifestované světy v moci Boží – to je význam toho všeho, co Ptah drží.

styri svety

rosikruciansky kriz

Jak můžete vidět, uprostřed rosikruciánského kříže nacházíme tři primární pra-písmena a okolo nich sedm zdvojených písmen. Sedm Sheb, שבע Shĕba' a jako množné či zdvojené nalézáme slovo שבתות Shabbatoth. Zde musíme chápat, že náš konkrétní paprsek (písmeno Hei, Glorian) – s jeho primárními písmeny – když proniká do světa, projektuje a užívá svoji kreativní moc prostřednictvím jakéhokoliv ze sedmi kosmických paprsků či sedmi kosmických tvořitelů Elohim. Kniha Zjevení hovoří rozsáhle o sedmi.

A hle, spatřil jsem, jak uprostřed trůnu a těch čtyř bytostí a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a má sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích poslaných na celou zem. Zjevení 5:6

Zjevení 5:6 v souhrnu říká, že Beránek Boží, který je symbolizován třemi primárními pra-písmeny uprostřed, má sedm rohů a sedm očí.

Zjevení 5:6 v souhrnu mluví o Beránku Božím, který je symbolizován třemi primárními pra-písmeny uprostřed, majíc sedm rohů a sedm očí. Znamená to sedm zdvojených písmen; Ve skutečnosti my také máme sedm dvojitých sil. Náš Glorian je přiřazen k jednomu z těchto sedmi paprsků a tento paprsek je také náš Otec na nebesích. Tento kosmický roh je řekněme takový Kosmotvůrce, který se postaral o našeho Gloriana, když vystoupil z Absolutna. Těchto sedm Kosmotvůrců je plně rozvinuto a dlí v nás jako archetypy. Stali se vůdci mnoha paprsků, aby je mohli vést a rozvíjet v kosmu, protože vědí, jak na to.

V našem solárním systému je těchto sedm mocných paprsků pod vládou Gabriela, Rafaela, Uriela, Michaela, Samaela, Zachariela a Orifela. Jsou reprezentováni sedmi dvojitými písmeny okolo třech pra-písmen. Mimo těchto sedm písmen nacházíme dvanáct jednoduchých písmen, které symbolizují dvanáct rodů Izraele nebo také dvanáct zodiakálních znamení, kde se tyto archetypy rozvíjejí. Čili 12, 7 a 3 formují 3 koncentrické kruhy, což také symbolizuje naše archetypy uvnitř nás nebo také rosikruciánský kříž.

Když mluvíme o “Izraeli,” míníme tím dvanáct rodů, dvanáct zodiakálních znamení, dvanáct jednoduchých písmen, kterým vládnou tři zdvojená písmena, sedm Kosmotvůrců, a hluboko uvnitř tři primární síly, kterými jsou Bůh Otec, Bůh Syn a Duch Svatý uvnitř nás. To je to, co nazýváme dvacet-dva archetypů. Všichni z nás máme dvacet-dva archetypů uvnitř. Všech těchto dvacet-dva archetypů, Izrael, plus sedm mocných paprsků a tři primární síly uvnitř našeho individuálního paprsku je to, co nazýváme השם Hashem, השמים Ha-Schamayim - “nebesa.” Proto, když mluvíme o dvanácti zodiakálních znamení, ukazujeme na vnější prostor - nebesa. To všechno se vztahuje na každou individuální jednotu, včetně vás, mě i planet. Každý máme tyto typy archetypů uvnitř. To je to, co nazýváme השמים Ha-Schamayim. V souhrnu, všechna písmena השמים Ha-Schamayim - nebesa nebo jména - sestupují do sefiry Malkuth. Podle biblické knihy Genesis se v sefiře Malkuth nazývají Šemité, což je rozvinutí Shem (Šem). שֵׁם Shem - Šém - je jeho původní jméno. Jak víte, Šém byl první syn Noemův. Noe je archetyp či atom inteligence, který máme v levé srdeční komoře.

Když bylo Noemu pět set let, zplodil Noe (שֵׁם Shem) Šéma, Cháma a Jefeta. – Genesis 5:32

Slovo Šemit nebo Semit vychází z שֵׁם Shem. Proto, když lidé přímo v dnešní době mluví o anti-semitismu, vůbec netuší, že tento termín znamená “proti-duchovní” síly. Tudíž anti-semitismus neznamená to, co tím myslí ignoranti. Když budete studovat anti-semitismus v tomto fyzickém světě, najdete mnoho různých ras. Mezi nimi jsou Hebrejci či židé. Ignoranti si myslí, že jenom židé jsou Semité či Šemité. Pravda je však taková, že každý je Šemit vzhledem k tomu, že všichni máme uvnitř השם Hashem. Být anti-semitista znamená být proti rozvoji השמים Ha-Schamayim, což jsou archetypy, které jsou v kabalistických souvislostech nazývány Israel (Izrael).

Mistr Samael Aun Weor prohlásil:

ISRAEL je slovo, které musí být analyzováno.

IS nám připomíná Isis či její mystéria.

RA nám připomíná Solární logos.

Vzpomeňme si na disk RA, jež byl nalezen ve starověkém Egyptě faraónů.

EL je EL. El je vnitřní Bůh v hlubinách každého z nás.

V sekvenci korektních etymologických důsledků jsou lidé Izraele konstitucí různých částí lidské bytosti. Všechny sebe-uvědomující se a nezávislé části našeho vlastního individuálního Bytí sestavují lidé Izraele. – Gnostická bible: Odhalená Pistis Sofia (The Gnostic Bible: The Pistis Sophia Unveiled)

Tudíž Israel je uvnitř každého ať už je to křesťan, žid, muslim, budhista, taoista nebo zoroastrián, atd. Každý nosí tyto archetypy uvnitř sebe, což je to, co modlitba Páně nazývá Abinu Shebashamayim Yitkadesh Shimkha,” – “Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno jméno tvé.” השם Hashem – jméno – je tedy uvnitř vás, protože máte Svaté jméno v hloubi svého vědomí.

Kdo a jaké je jméno vašeho vnitřního Boha? To je něco, co musíte objevit. Velicí Avatáři, kteří přišli sem dolů do Malkuth, aby nás učili “Slovu,” nám dali jméno jejich vlastního vnitřního Boha. To však neznamená, že existují jenom tito Bohové. Bůh je Elohim – perfektní jednota na nebesích projevující se v mnohosti, Schamayim, ale když půjdeme sem dolů do Malkuth, potom je Shem nazýváno Shemoth שמות – hebrejsky “jména” – což je ženský aspekt této perfektní jednoty jmen, která musí sestoupit proto, aby se rozvinula. Proto se Shem nazýváno Shemoth שמות v Malkuth, protože Malkuth je ženská sefira, která musí rozvinout Shem.

Jinými slovy všechny solární síly absolutna, sedm kosmotvůrců a 12 znamení zodiaku sestupují jako archetypy do našeho fyzického světa různými způsoby, tak, že my lidé můžeme vytvořit sperma, Brahmanovo či Abrahámovo sémě, našeho vnitřního Boha. V pouhém fyzickém stvoření hledá muž ženu, protože ona je půdou - Adamah, zem potřebná proto, aby v ní člověk mohl zasadit sémě. Muž zasazuje sémě do lůna během sexuálního aktu. Pohleďme zde na dva klíče, které drží Ptah ve svých rukou; Ank kříží sexuální potenci Všemohoucího - Ptaha. Potom žena rozvíjí toto sémě v lůně svém po devět měsíců. V ezoterice chápeme ženu, jako toho, kdo má na starost plození, to je zcela zřejmé. Nicméně pochopme, že sefira Malkuth (naše fyzično) je také ženské polarity.

Bratří, znázorním to příkladem: ani lidskou závěť jednou pravoplatně potvrzenou nemůže nikdo zrušit nebo k ní něco přidat. Slib byl dán Abrahamovi a ‚jeho semenu‘; nemluví se o semeni v mnohosti, nýbrž o jednom: je jím Kristus. Galatským 3: 15-16

Proto שבע Sheba je שבע-בת Bathsheba “Dcera sedmi” - בת-שבע Sheba-Bath nebo שבת Shabbath, je v Malkuth, symbolu, kterému také musíme porozumět. To je důvod, proč שבת Shabbath, sobota je svatá “učiníme-li ji svatou;” jinými slovy שבת Shabbath je v naší vlastní fyzické hmotě.

Pamatuj na den odpočinku (Shabbath), že ti má být svatý. Exodus 20: 8

[Pamatuj, že] sedmého [Malkuth] dne dokončil Bůh Elohim [Binah] své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo a odpočíval [na zemi Malkuth]. A Bůh Elohim požehnal a posvětil [Malkuth] sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. - Genesis 2:2,3

Vizte, slovo matérie či hmota je ženského rodu a v latině znamená “matka.” Toto není náhoda, protože na “Počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh.” Proto nacházíme tento hluboký symbolismus. Když promlouváte a modlíte se “Otčenáš, jenž jsi na nebesích,” musíte být koncentrováni na to, co říkáte, protože onen otec má mnoho různých úrovní.

Zaprvé “Náš otec” je náš nejvnitřnější, náš vlastní duch, syn svaté trojice. Tento vnitřní duch je část onoho kosmotvůrce, který spočívá ve vyšší Monádě (jednotě) proto, aby se Glorian mohl rozvinout. Tento vnitřní duch, tento nejvnitřnější se v  Kabale nazývá El a v Bibli zase Abraham. V sanskrtu je nejvnitřnější nazýván Átman. Všichni máme uvnitř sebe svého Abraháma. Vztahuje se to také na Brahmu, našeho vnitřního stvořitele. Jak jsme vysvětlili v ostatních přednáškách, Brahma je Višnův syn, kosmický Kristus, Ptah-Ra egyptsky řečeno.

Pojďme se podívat na symboly, které jsou v této době velmi aktivní.

Další egyptské jméno pro Otce je Osiris. Mnoho gnostiků se mylně domnívá, že Osiris je sefira Kether. To je omyl. Kether je “v” Osirisovi, ale sám Osiris souvisí se sefirou Daath. Osiris je rozvinutý Ptah. Aby mohl Osiris existovat, potřebuje Isis. Osiris a Isis jsou dualita, kterou v Kabale nazýváme Abba a Aima, Otec a Matka, které musíme ctít. Jejich synem je Horus, symbolizován sokolem. Je to světlo Ptah-Ra, které sestupuje do duality, do manifestovaného světa. Osiris, Isis a Horus tvoří další svatou trojici. Nejprve je zde trojice zvaná Ptah-Ra ve světě Acilut, ale když vyvoláváme Osiris Ra, oslovujeme tak trojici související s tvořením, se světem Briah.

Tudíž v Osiris Ra nalézáme Otce, Syna a Ducha svatého, ale v Briah - světě utváření. V Isis také nacházíme Otce, Syna a Ducha svatého.

Když byli v Egyptě prováděny rituály, bylo za potřebí kněze i kněžky. Kněz je nazýván Osiris, kněžka Isis. Duše, která čerpá z Osirise a Isis se jmenuje Horus, jejich syn. Vidíte tu trojici? Není to svět Acilut, první trojice, ale svět Briah pod sefirou Daath, svět tvoření. Tato trojice je rozvinutím; obě trojice disponují stejnou mocí a to nezávisle. Jedna je Ptah-Ra všemohoucí v první trojici a další je Osiris, Isis a Horus pod tou první. To je důvod, proč si lidé myslí, že Osiris je vzdálené božství. Nerozumí tomu, že Osiris je rozvinutím Ptaha, protože Ptah je nahoře ve světě Acilut. Proto, vzhledem k tomu, že Osiris je rozvinutý Ptah, je také Ptah, ale v nižší manifestaci. Proto když se bavíme o rituálech nebo o tom, co se v sanskrtu nazývá tantra, nepropadejme omylu jako spousta lidí v dnešní době, kteří si myslí, že tantra je pouze sexuální akt nebo sexuální magie. Tantra souvisí s jakýmkoliv rituálem, kde hrají roli Osiris a Isis, totiž dvě polarity, kněz a kněžka, protože Osiris a Isis je Otec-Matka, zatímco pod nimi jsou kněz a kněžka. Proto jakýkoliv rituál kde chybí ženský aspekt je naprosto směšný, protože žena je ten, kdo rozpaluje oheň muže. To je důvod, proč ve spoustě chrámech ve vnitřních světech je to právě kněžka, kdo rozsvěcuje světlo na oltáři. Ona je ten, kdo rozsvěcuje oheň (sexuálně řečeno) muže neboli kněze. Je to sexuální symbol.

Když kněz provádí s kněžkou rituál, dělají to na kubickém kameni Yesod (H). Reprezentují dva klíče P a R. Písmeno P (pira, latinské slovo překládáno jako “intenzivní teplo”) je klíčem ve slově PeTeR nebo PTah-Ra. Písmeno T ve slovech PeTeR a PTaH-Ra symbolizuje zkřížení oněch dvou klíčů a písmeno R znamená solární světlo. Proto má gnostický oltář (H) symboly tří písmen: P,T,R. Symbol tří primárních sil PTah-Ra - Kristovo světlo.

Je zde ještě další symbol, který musíme provést na oltáři: je jím TUM. Pozor, když zaměníme A za T, vyslovujeme AUM. Takže AUM či TUM je také mantra přinášející energii Otce, Syna a Ducha svatého sem dolů, kde se nacházíme. Proto by tato mocná mantra neměla být volána nadarmo. Z toho důvodu je psáno:

“Nezneužiješ jména Hospodina (Iod-Havah Elohim), svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.” - Exodus 20:7

Je zde mnoho שמים shemyim, mnoho jmen, manter, které by neměly být vyslovovány nadarmo a TUM je jedna z nich. TUM také reprezentuje Otce, Syna a Ducha svatého. Právě to vyslovuji, protože o tom mluvím a tím vyslovováním přináším tuto energii Otce, jenž je na nebesích, sem dolů do fyzického světa proto, abyste rozuměli, jak sestupuje světlo. Když vyslovíme mantru, to světlo okamžitě sestoupí. Nedělejte to nadarmo; jestli to vyslovíte jenom tak, není to dobré. Jsou lidé, kteří si hrají s modlitbami a mantry a pozitivní to vůbec není.

Podívejte na ta tři jména: Ptah, Osiris a TUM. Tato tři jména jsou velmi mocná a měli bychom vědět jak je používat.

oko Boha Ra

“Ra je Otec, společný kosmický univerzální Otec, což je abstraktní Absolutno.”

“TUM je tělo Otce.” Tělo Otce neznamená fyzické tělo. Ra je solární světlo; Tum je tělo Otce ve všech jeho úrovních. Znamená to, že tato síla je aktivní ve všech světech Kabaly. Jako archetyp ho Egypťané symbolizují posazeného na trůnu.

sedici faraon Tum

Řekneme-li Tum, potom všechna energie Otce, Syna a Ducha svatého sestupuje. V Otci je Syn a Duch svatý výplodem solárního světla Ra.

“Tum je ohromně nebeská mantra a nikdy nesmí být vyslovena nadarmo, protože náš Otec, jenž je v utajení, sestoupí okamžitě odkudkoliv, kde se zrovna nachází.” - Samael Aun Weor

Kleopatra

kleopatra

Pojďme se podívat na Kleopatru, ženský aspekt této záležitosti. Hovořili jsme o Otci, ale co Matka? Tento pozoruhodný archetyp najdeme v Egyptě také. Když lidé mluví o Kleopatře, mívají na mysli tu, co byla s Markem Anthonyem, ale už ignorují tu v Egyptě. Kleopatra je vestálkou chrámu. Jedna z těch vestálek v Egyptě byla ta, se kterou se zapletl i Mark Anthony. Pojďme ale prostudovat, jaký má Kleopatra význam, protože ony jsou těmi, koho dnes nazýváme “jeptiškami.” Kolik jeptišek potkáváte? Budhistické mnišky, katolické jeptišky, spoustu jeptišek. Kleopatra reprezentuje stejný symbol.

Kleopatra vychází z řeckého jména Κλεοπατρα, Κλεος-Πτα (Kleopatra) což znamená “sláva Ptaha, otce” - odvozeno od (κλεος - kleos) “sláva.” Kombinováno s πατρος - patros - “otcovo (Πτα – Ptah)” nebo Κλεος-Ποτήρ “sláva poháru” (ποτήρ - potēr). Pohár, jóni - ženský sexuální orgán - je Svatý grál. Tudíž Kleo-poter je Kleopatra. Nepleťte si potēr s Harrym Potterem. Potēr znamená pohár či kalich, grál - sexuální jóni. Když řeknete Kleopatra, ukazujete na sexuální sílu Boží. Proto byly Kleopatry egyptskými kněžkami.

Kleopatra: “klíče k otci;” od kleis [κλείς] “klíče” + patros [πατρος] “otec”

Kleopatra, Kleopetra: Keystone - klíčový (základní) kámen; od kleis [κλείς] “klíče” + petra [πέτρᾳ] “kámen”

Kleopatra tedy symbolizuje klíčový kámen, který byl objasněn v předešlých přednáškách. Klíčový kámen chrámu, základní kámen chrámu - je žena.

V alchymii je počáteční barva kamene černá. Uvnitř dřevěného uhlí je obsažen oheň. Alchymisticky řečeno jsme všichni černí, protože ženský aspekt naší sexuality je černý. Proto je Ptah černý. Proto je Osiris černý a stejně tak i Kleopatra; proto také starověký Egypt - nacházejíc se v Africe - je země černých lidí.

Jméno Afrika vychází ze jména Afrodita - bohyně lásky. Afrodita je kořenem slova afrodiziakum a spousty dalších slov. Ona je bohyní lásky. Proto je Kleopatra jeden z oněch symbolů, které naleznete ve starověkém Egyptě.

Je psáno, že když mistr Ježíš Nazaretský přišel do Egypta, vstoupil na cestu iniciace: “... a zavolal jsem svého syna z Egypta” (Ozeáš 11:1).

Také Mojžíš, když vycházel z Egypta...

A děti Izraele jednali podle Mojžíšova rozkazu; vyžádali si též od Egypťanů stříbrné [měsíc] a zlaté [slunce] šperky a pláště [Malkuth]; všechny tyto symboly reprezentují mystické tajemství jména svatého. Dohromady se nazývají “Urim a Tumim”]: A Iod-Havah (Hospodin) zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. A tak vyloupili [toto vědění od Egypťanů] Egypt. - Exodus 12: 35-36

 Mojžíš byl v manželském svazku s etiopskou ženou. Etiopská žena byla černá.

“Miriam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské (etiopské) ženě, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku.” -  Numeri 12:1

Symbolicky a alchymisticky řečeno, když začnete pracovat se svojí Kleopatrou nebo s Nun (sémě,  jeptiška), váš kněz nebo kněžka bude černá. Takto musíme rozumět těmto symbolům uvnitř. V jedné z egyptských pyramid praktikoval Ježíš sexuální magii s Kleopatrou.

Netvrdím, že všechny ty vestálky, řádové sestry nebo Kleopatry v Egyptě byly černošky. Byly od různých ras. Avšak ty z Afriky byly černé a reprezentují Heliogabalův kámen (kubický kámen Jesodu).

Slovo Egypt je řeckého původu. Slovo Egypt je zakořeněno v Het-Ka-Ptah. Het-Gy-Pt, Egypt, Egipto.

Het: dům

Ka: duše

Ptah: Otec

Egypt tedy znamená “dům Otcovi duše.”

Kde je Het-Ka-Ptah? Kde je dům Otcovi duše? Het-Ka-Ptah je vaše fyzično. Ano, vaše fyzično je dům duše vašeho vnitřního Ptaha. Ptah je Otec uvnitř nás připoután k naší duši Ka, která je utvářena všemi archetypy. Proto se Egypt řekne hebrejsky Mizrahim מצרים, což má ten samý vyznám jako slovo Eden.

“... že je jako [Eden] zahrada Hospodinova, jako země (Mizrahim מצרים) egyptská. To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru.” - Genesis 13:10

Takže si nemyslete, že když se Bible zmiňuje o (Mizrahim מצרים) Egyptě, že se to vztahuje pouze na onu zemi v Africe. Esotericky, kabalisticky a alchymisticky je Egypt naše fyzično a Kleopatra symbolizuje naši sexuální potenci, naší sexuální moc. Kleopatra je zrovna tak symbolem všech těch žen, které vstoupily na cestu iniciace. Kleopatra je také symbolem vztahujícím se na kteroukoliv kněžku. Jakákoliv kněžka pracující s mystériem, které zde učíme, je Kleopatra. To je to, čemu musíme porozumět v souvislosti s tímto mystériem. Z toho důvodu Egypťané vyráběli sochy Kleopatry; nesouviselo to s Markem Anthonyem. Kdepak, Kleopatra je symbolem Isis. Proto v gnostické terminologii nazýváme kněžku “Isis.” Kněze nazýváme prostě knězem, ale symbolicky ho můžeme nazývat i jako Osiris. Kněz je symbolem tří primárních sil Daath. Kněžka je také třemi primárními silami Daath.

Duše v Het-Ka-Ptah v Egyptě a v našem fyzičnu je Ka - Horus - který je potřeba rozvinout. Takto bychom měli chápat symboly starověkého Egypta.

V dnešní době se lidé posmívají těmto překrásným symbolům egyptským, protože jim nerozumí. Říkají, že Egypťané byli uctívači model; ano, to je to, co říkají ignoranti. Nicméně, když budeme studovat tajný význam všech velikých mystérií Egypta, pak porozumíme významu modlitby, kterou Ježíš učil na hoře, protože Ježíš se v Egyptě naučil hodně. Proto Ježíš předával modlitbu Ptaha. Proto říkáme “Otče náš, jenž na nebesích, buď posvěceno jméno tvé.” Naučili jsme se to v Egyptě. Také Mojžíš se to naučil, tak jako všechno ostatní z “domova Otcovi duše,” z Egypta, jež byl tehdy velmi aktivní a měl spoustu zasvěcenců na akademiích, ale to už je dnes jen stín minulosti.

Petrovy Klíče - Ptah

Pohleďme zde na symbol Ptaha. V evangeliu Matouše je psáno:

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj (Πατρος – Patros) Otec (Πτα - Ptah) v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této (Πέτρα - Petra) skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti (κλείς - kleis) klíče  od (Malkuth) království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.“ - Matouš 16: 16-19

Petrove klice

Uvědomujete si zde ony symboly? Petr zde má dva klíče tak jako Ptah. Ptah i Petr reprezentují ty samé archetypy uvnitř nás; proto na nás Ptah i Petr čekají v nebi, aby pro nás otevřeli dveře, ale dveře jsou zde sefira Jesod.

Lidé, kteří nemají esoterické vědomosti si myslí, že jakmile zemřeme, Petr nám otevře cestu do nebe. Slyšte: Petr je Ptah, který má dva klíče, dvě alchymistické síly, se kterými musíme pracovat. Jsou to ty samé klíče, jež drží Ptah. Pozor, jejich jména nejsou náhoda. Peter, Ptah-Ra, Petera, a také Kleo-Petera, skála, kámen. To je důvodem, proč nacházíme souvztažnost mezi skálou, Petrem a Ptah-Ra; takže, “na tomto kameni postavím svůj chrám.” Jaký kámen? Kleopatra.

Jestliže jste-li muž (kněz) a chcete vybudovat svůj vnitřní chrám, pak potřebujete Kleopatru (kněžku), protože ona má klíče od kamene; klíčový (základní) kámen (keystone) je Kleopatra. Podobně žena, jež je Nun, kněžka, potřebuje muže, papeže, Petra (první papež); Petr byl ženatý. Ano, Petr byl ženatý, pracoval se svým základním stavebním kamenem, s Kleopatrou. Petr a Kleopatra představují kámen. Kámen nese moc nebes uvnitř nás. Proto Petr drží klíče. Je Petr modla? Ne! On představuje stejný archetyp, který Egypťané nazývali Ptah, ale v dnešní době ho nazýváme Peter. Tudíž Ra řekl Ptahu: “ A na této (klíčovém kameni - jmenovitě Cleo, κλείς-Kleis - klíče; Πέτρα - Petra) skále postavím svůj chrám.” Musíme studovat význam Petra a Kleopatry.

V důsledku toho, co jsme si již vysvětlili teď můžeme pochopit význam modlitby Páně. Mistr Samael Aun Weor cituje Mistra Krumm-Hellera ve své knize Dokonalé manželství, o modlitbě Pater Noster řekl následující:

“Mezi všemi rituálními modlitbami je Pater Noster nejmocnější. Je to magická modlitba s ohromnou silou.”

“Imaginace, inspirace a intuice jsou tři povinné cesty zasvěcení.”

Mistr Huirakoča říká následující:

Nejprve je potřeba zřít duchovní jevy (Boha) uvnitř:

1. Pater [Ptah] noster, qui es in cælis. Our Father [Ftha], who art in heavens. Otče náš, jenž jsi na nebesích.

Proč jsme napsali Ftha s F místo P? Protože v latině neříkáme Ptah, ale Ftha s F, protože PH je F. Toto nám připomíná runu Fa, the Fa-ther (Otec); Fa představuje stejnou moc. Tudíž, když meditujete na vašeho vnitřního Otce a říkáte “Our Father who art in Heaven,” pak vidíte, na co musíte být koncentrováni, protože Otec je uvnitř veškerých jevů; zřete to prostřednictvím vaší intuice, vaší imaginace, abyste viděli, že Otec (the Father) je dokonalá jednota projevená v mnohosti - uvnitř vás, uvnitř každého. Z toho důvodu je nazýván Elohim. Bůh = bohové a bohyně.

Pak se musí naslouchat Božímu Slovu:

Sanctificetur nomen Tuum. (Buď posvěceno jméno tvé.)

Vidíte tam to slovo TUM? Ano, my víme, že v latině slovo Tuum znamená “tvé.” Ale myslíte si snad, že je náhoda, že TUM - jméno Boží v Egyptě - je zde psáno? Slyšte, když říkáte: “Sanctificetur nomen tuum,” síla sestupuje dolů, jak Mistr Samael vysvětluje, jmenovitě když vyslovujeme TUM; náš Otec, jenž je v utajení sestupuje okamžitě z Nebes sem k nám. Přesně to je ten magický efekt vyslovování Pater Noster modlitby v latině. Vyslovíme-li to v angličtině (češtině), stále to má sílu, ale ne takovou, jako když to vyslovíme latinsky. Hebrejské “Yitkedesh Shemkha,” má také velice mocné vyslovení, protože hebrejština tak jako i řečtina jsou také mantrické jazyky.

2. “Buď posvěceno jméno tvé.”

Jinak řečeno: Slovo Boží, velkolepé jméno Boží, kreativní Slovo.

Potom Mistr Krumm-Heller řekl, jak Mistr Samael Aun Weor cituje:

Nakonec připravíme náš spirituální organismus na intuici:

3. “Přijď království tvé,” tím je řečeno, že s oním Slovem - mantrou - k nám přichází vnitřní Království svatých mistrů.

“Tato trojice se nachází v prvních třech prosbách modlitby.

Sjednocení s Bohem se stává naplněním těchto třech proseb. Zbytek je pak vyřešen...”

“S těmito třemi prosbami Krumm Heller prohlašuje, že žádáme o integrální úkol, který, když jednoho dne splníme, budeme již Bohem a tím pádem již nebude potřeba nadále žádat.” - Samael Aun Weor

Takže pouhé naplnění oněch tří proseb je dostačující. Víte, co měl tímto prohlášením Krumm-Heller na mysli? Měl tím na mysli, abyste v sobě inkarnovali TUM. Když TUM - Otec, Syn a Duch svatý - jsou inkarnováni uvnitř vás, pak jste Bůh v těle jako Mistr Ježíš, Mohamed, či Mojžíš. Když scházel Mojžíš z hory Sinaj, měl již nabytou moc. TUM byl v něm, jakož byl i v Ježíšovi, Mohamedovi, či Buddhovi. Nicméně proto, abychom mohli uvnitř nás inkarnovat TUM, musíme rozvinout archetypy. To je přesně to, co musíme udělat. Není to o mechanickém vyslovování modlitby jako se tak děje v církvi; nebo jak jsme mohli vidět kněze říkat: “Běž a modli se deset krát Otčenáš a deset krát Zdrávas Maria a pak ti hříchy budiž odpuštěny.” To je příliš povrchní přístup k duchovním záležitostem.

Tato modlitba má veliký vliv, ale jen když pracujeme se sexuální energií a archetypy, jinak pouze opakujeme mechanicky jako papoušek něco, čemu nerozumíme.

Kalich

Pojďme na další prosbu modlitby Páně.

Fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Staň se vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Abychom porozuměli této prosbě, citujeme z evangelia modlitbu, kterou se modlil Ježíš na Olivové hoře. Řekl:

„Otče, chceš-li, odejmi [the κλεος – "sláva"] ode mne tento [ποτήρ - potēr] kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ - Lukáš 22: 42

Jezis a dva ophare

Na hořejším obrázku vidíme Ježíše držícího dva kalichy. Ten vpravo symbolizuje mysl, kterou musíme naplnit, protože mozek je kalich, jenž musí být naplněn solární silou Ptaha. Kalich vlevo má kříž a je červený. Souvisí to s Malkuth, protože tato sefira se vztahuje k ženě. Vztahuje se to k jeho vlastní individuální ženě či Kleopatře.

Svaty gral

Κλεος-Ποτήρ “sláva kalichu” (ποτήρ - potēr) “Kalichu – jóni – Svatého grálu.” Kleopatra - sláva jóni, sláva Svatého grálu - je sexuální orgán ženy.

Kněz-zasvěcenec musí transmutovat tuto sexuální sílu, jež je skryta v Arše úmluvy. Takto Kohen vykonává vůli jeho vlastního konkrétního individuálního Boha uvnitř něho. Jestli nebudete konat vůli svého vnitřního Boha, pak budete vykonávat svou vlastní vůli, protože jste svévolní, a vaše vůle se obrátí ve smilstvo. To je to, co dělal Mark Anthony s Kleopatrou v Egyptě. Najít vestálku v Egyptě a smilnit - to je směšné. Když máte svou ženu, svou Nun, kněžku - symbol krásné Kleopatry - pak s ní transmutujete sexuální energii. To je to, co udělali Ježíš i Mojžíš v Egyptě.

Guiseppe Verdi ve své mistrovské opeře nazývá Kleopatru Aida. Slovo Aida pochází z arabštiny. A - dech písmena Aleph; Ida - ženská moc dechu Božího. Vzpomeňme si na Idu a Pingalú v sanskrtu. Takže Aida je síla ženské polarity, jež je černá v každém z nás. Proto je v té opeře Aida černá. Uvidíte-li operu Aida, uvidíte krásně skryté symboly, které si zde vysvětlujeme. Výkon vůle Boží je přesně to, co vidíme symbolizováno v oné opeře.

Když se tedy Ježíš modlil na Olivové hoře, řekl: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Jinými slovy; je-li to možné, nechť je mé svrchované Já realizováno bez ženy; jsem zde k následování tvé vůle, nikoliv má vůle, ale tvá nechť je vykonána. Otec mu pak řekl: “Běž a vezmi si svoji Kleopatru - jež je známa zde ve fyzickém světě jako Marie Magdalena - a praktikuj s ní sexuální magii.” Pak Ježíš řekl: “Dobře, je-li to vůle tvá.” Pak, když s ní jde provést sexuální akt, Jidáš, představující sexuální touhu, přijde a zradí ho. Musí tedy usilovně bojovat proti své sexuální touze. Tudíž Jidáš, Marie Magdalena - Kleopatra jsou směsí symbolů, které nejsou zapsány pouze v evangeliích, ale i v mnoha jiných mýtech, jenž studujeme.

Denní chléb

Pojďme na další část této podivuhodné modlitby.

“Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.”

Náš supersubstanciální (duchovní) chléb dej nám dnes.

Mistr Samael řekl:

“Vědět, že život je sen neznamená, že jsme to pochopili. Ono pochopení je získáno skrze sebe-pozorování a intenzivní práci na sobě. Proto je naprosto nezbytné pracovat na sobě v každodenním životě, ihned. Tehdy jedinec pochopí onu frázi z modlitby Páně, jež říká: “Náš denní chléb dej nám dnes.”

“Fráze “denní chléb” znamená “supersubstantiální chléb” v řečtině neboli “chléb od Nejvyššího.”

“Gnóze nám dává tento “chléb života” ve dvojitém významu; je to idea a síla, která nám umožňuje rozložit naše psychologické defekty.” - Samael Aun Weor

buddha meditace

Meditujete-li jako Buddha symbolizován na horním obrázku, získáváte poznání a uchopujete vědění. Takto jíte váš denní chléb. Z toho důvodu je meditace denní chléb moudrých. Chcete-li jíst tento supersubstanciální (duchovní) chléb života, musíte meditovat každý den a pochopit a rozpustit vaše ego. To je tedy chléb světla. Není snadné to provést. Proto na dalším obrázku naleznete eucharistii.

Eucharistie

Jezis - svaty gral

“Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie.”

Náš supersubstanciální chléb dej nám dnes.

“Během gnostického rituálu se dostáváme do styku se Solárním Logem (slovem), s egyptským “RA,” s Tum. Poslední slovo je velmi důležité; má tři aspekty představující tři primární síly:

T: Otec [Kether]

U: Syn [Chokmah]

M: Duch svatý [Binah]

Je to mocná mantra. Vyslovením se k nám připojují síly Logu (Slova). Během zasvěcení chlebem a vínem okamžitě sestupují Kristické atomy a dále jsou transformovány v tělo a krev Krista. Toho je dosaženo pomocí kanálu, jenž je otevřen a přímo komunikuje s Logem (Slovem) prostřednictvím mantry.

Ve stavu extáze, během transsubstanciace, sestupují Kristické atomy o vysokém napětí a dodávají nám světlo v temnotě. Tyto Kristické atomy nám pomáhají v boji proti rudým démonům Setha. Tak prosvěcujeme temnotu.” - Samael Aun Weor

I přesto, že nám to Mistr Samael Aun Weor objasnil, stále se v dnešní době najdou gnostičtí ignoranti, kteří hledí na Eucharistii s opovržením a nestudují ji. Pošetile si myslí, že rituál eucharistie není dobrý, pokud není proveden Mistrem.

Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali. – List Jakubův 3: 1; kralický překlad

TUM říká prostřednictvím rtů Ra, kdo je Horus Dvou horizontů, Haroeris, Yeshua:

„Já jsem ta cesta [Eheieh-Kether], pravda [Chokmah] i život [Binah]. Nikdo nepřichází k Otci [Ptah] než skrze mne.” - Jan 14: 6

Musíme tedy využít síly TUM uvnitř nás v boji proti rudým démonům Setha. Mistr Samael to vysvětluje zde:

“Rituál je praktická magie. Černí mágové smrtelně nenávidí svatou eucharistii. Mágové temnoty ospravedlňují svou nenávist vůči rituálu chlebu a vínu různými způsoby. Někdy přiřazují evangeliu rozmarnou interpretaci na základě jejich vlastní fantazie. Zrazuje je jejich vlastní podvědomí.Snaží se odstranit poslední večeři jakýmkoli možným způsobem. Nesnáší poslední večeři Páně. Naši zasvěcenci musí být bdělí a v pozoru vůči těmto nebezpečným osobám. Každý, kdo nenávidí rituál poslední večeře je černokněžník. Kdokoliv, kdo odmítá gnostické posvěcení chlebem a vínem odmítá tělo a krev Krista. Takový typ lidí jsou černí mágové.” - Samael Aun Weor

Opět někteří “gnostici” si hloupě myslí, že mohou bojovat proti silám červených Sethovích démonů bez pomoci těchto kristických eucharistických atomů vysoké voltáže od TUM. Tito ignoranti přehlížejí spojení solárního světla “Ra” s každým z nás. Kristus, solární Logos, není předložen jednomu individuu. Solární Logos je předložen všem jedincům. Když říkáme, že Kristus je ve vás, myslíme tím na vaši úrovni. Když tedy vyslovujete TUM a praktikujete, přitahujete síly Páně “Ra” v souladu s vaší úrovní. Když navíc provádíte rituály v kolektivu, tato světelná síla sestupuje s větší intenzitou, protože každý z nás je kanálem Ra. To je to, čemu musíme rozumět:

“Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Jan 8: 12

Tudíž každý má Ra, Boha, Krista, TUM uvnitř sebe. Chcete bojovat proti vnitřnímu nepříteli? Dobře, pak potřebujete pomoc Páně Ra.

Supersubstanciální (duchovní) chléb, “chléb od Nejvyššího,” není jen meditace, je to také eucharistie. Z toho důvodu jsou dva sefiroty Hod a Netzach ve Stromu života na stejné úrovni; symbolizují srdce a mysl, jež by měli fungovat dohromady. Ve Stromu života spolu sdílí jednu rovinu; Hod - Sláva - představuje srdce a Netzach - Vítězství - zase mysl. Tudíž je nutné, abychom uvedli funkci srdce a mozku do souladu. Když meditujete, vaše mysl potřebuje pomoc vašeho srdce. Abyste nabili srdce kristickými solárními atomy, potřebujete eucharistii. Pochopte, proč to děláme; nedělejte to mechanicky, ale proto, že rozumíte, co eucharistie symbolizuje. [Jak provádět eucharistii (jenom klikněte na odkaz)].

Pokračujme.

Karma

Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

“A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.”

To je karma. Musíte se obětovat pro lidstvo. Máte dost co splácet. Někdy se k nám druzí lidé chovají velmi nevhodně, ale my si pak myslíme: “Já jsem gnostik, dělám správné věci, proč se mnou lidé zachází jako s hadrem?” Proč? Protože máme mnoho dluhů; nejsme dokonalí. V minulých životech jsme prováděli zlé věci, takže jestli chcete odpuštění karmy, musíte odpustit ostatním stejným způsobem; je nutné obětovat své utrpení. Jak Mistr Ježíš říká, oplatit špatné dobrým. Kdo na tomto světě tak činí? Žel, neodpouštíme těm, kdo nám způsobil zlé. Jakmile nás někdo napadne, praštíme ho. Jakmile někdo napadne naší zemi, zahájíme protiútok. Jinými slovy karma bude vždycky roztáčet kolo Samsáry. Naše prohřešky nikdy nekončí, protože nekonáme pro Boha, ale pro naše ego, naši vnitřní modlu.

zradcove Joba

Na tomto obrázku vidíte svatého Jóba, který pokorně přetrpí mnoho ponížení, aby byl osvobozen, když ho Satan a protivníci pokouší.

Tak se podívejte, jak máte myslet, cítit a jednat - jako Jób. Tři vás napadají, ale Job si říká: “Ok, jen do toho.” Rozumějte, pochopte, že cokoliv vám lidé dělají, si zasloužíte. Pak jim odpuste, protože nikdo zde není svatý nebo anděl. Všichni jsme padli. Snažíme se vyzdvihnout nahoru, ale vychloubat se, že jsme svatí je hloupost. Nikdo není svatý, jen andělé, ale ti jsou tam nahoře, my jsme však tady dole.

Pokušení

“Et ne nos inducas in tentationem.”

“A nenech nás podlehnout pokušení...” Bůh nás nikdy nepokouší, ale my se modlíme “prosím pomoz mi nepodlehnout pokušení.” Kdo je ten, kdo nás pokouší? Je to Satan, náš vlastní trenér, protože každý má svého. Onen mentor, který nás pokouší, je Satan. Přečtěte si knihu Job, abyste pochopili, kdo je Satan:

Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil.“ Satan však Hospodinu odpověděl: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život.“ - Jób 2: 3-6

Z toho důvodu ve své epištole Jakub říká:

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt. - List Jakubův 1: 12-15

pokuseni svateho Antonina

Pohleďte, svatý Antonín. Než se stal svatým, byl pokoušen. Důvod, proč najdeme tolik obrazů vykreslujících pokušení svatého Antonína je, abychom viděli, že k získání svatosti je třeba vykonat spoustu práce. Pokušení musíme porazit. Ten, kdo vás dostává do pokušení je váš vlastní Satan, jenž dlí uvnitř. Není jeden Satan, je zde tolik Satanů, jako je mužů a žen na světě.

Z toho důvodu by místo “Neuveď nás v pokušení” mělo být psáno “Pomoz nám nepodlehnout pokušení.”

Jehovah Elohim

“Quia tuum est regnum, potentia et gloria in saecula saeculorum.”

“Neboť tvé jest království...

“Tvé” odkazuje na Iod-Havah Elohim, sefira Binah nahoře v levém sloupci. Království je dolní sefira Malkuth. Levá strana, jak vždycky zdůrazňujeme, souvisí s naším fyzičnem. Na levé straně je moc, sefira Geburah, která nás pokouší v závislosti na naší karmě. Proto modlitba končí takto:

“Neboť tvé jest království (Malkut), i moc (Geburah) i sláva (Hod), na věky (saecula - forever - sefira Necach) - předložka Vav - (písmeno Vav označuje sefiroty Jesod i Tiferet) věků (sefira Chesed; “milosrdenství [Chesed] Boží (Jod-Havah) je od věků na věky).” - Žalmy 103: 17). Amen (TUM).

ptah-modlitba

To znamená, jak jsme si již vysvětlovali, že Bůh není pokoušen, protože vaše (tuum) je království, i moc i sláva na věky věků, amen. Bůh Jehovah Elohim je Binah nahoře vlevo. V jiných překladech se uvádí sefira Tiferet místo sefiry Hod. “Sláva” je také Tiferet, ale když řekneme “pomoz mi nepodlehnout pokušení,” pak je Tiferet připojena k Jesod, jež žádá o pomoc: “pomoz mi proti mému špatnému já.” Kdo je naše špatné já? Je to ego. A proč žádáme o pomoc Binah Elohim? To proto, že pod Malkut (království) je Klipot (peklo), kde jsou všechna naše ega. A proto, že Bůh Jehovah Elohim má tu moc i slávu království na levé straně. To je to, co říká modlitba Páně. O tom to je.

isis-osiris-horus

Na tomto obrázku nacházíme podivuhodný symbol Osirise uprostřed, Isis vpravo a Hóra vlevo - trojice Daath. Již jsme si vysvětlili, že Osiris a Isis jsou kněz a kněžka, a Horus je duše (Tiphereth), ten, kdo bojuje proti zlému. V opeře Aida od Giuseppeho Verdi slyšíme úžasnou modlitbu.

“Isis a uctívači: Budiž oslaven mocný Ptahu!, životodárný duchu světa, ah! Vzýváme tě!

“Osiris a uctívači: Ty, jenž z nicoty stvořil jsi moře, zemi a nebesa, vzýváme tě!

“Isis a uctívači: Budiž oslaven mocný Ptahu!, životodárný duchu světa, ah! Vzýváme tě!

“Osiris a uctívači: Budiž oslaven ty a tvá moc [Numen], jež jest duchem jak syna, tak i otce, vzýváme tě!

“Isis a uctívači: Nestvořený věčný plamen, jenž rozzářil slunce, mocný Ptah, ah! Vzýváme tě!

“Osiris a uctívači: Živote kosmu, mýte věčné lásky, vzýváme tě!

“Isis a uctívači: Sláva mocnému Ptahu!

[ImmensO FthA]

“Osiris a uctívači: Vzýváme IAO!

[Noi ti invoch-IAmO!]

V této modlitbě je skryt IAO, Bůh mezi gnostiky. Esoterici, všichni velcí mistři a mágové toto znají.

“Vzýváme tě IAO je italsky “Noi ti invoch-IAmO!”

Vzýváme tě, “Noi ti invochiamo,” takto se to říká v italštině, což je jazyk odvozen přímo z latiny. Invoch-IAmO (anglické invoke = vzývat), vidíte? Vzýváme IAO, což je TUM, tři primární síly. Pojďme si přečíst text.

“Isis a uctívači: Mocný Ptahu!

“Osiris a uctívači: Vzýváme tě!

“Osiris a uctívači k Hóru: Ó mladičký milovaný synu Boží, je ti svěřen osud [Het-Ka-Ptah - Dům Ptahovi duše] Egypta s posvátným mečem, upraveným Matkou Boží [Numina], staň se zuřivým terorem a smrtí tvému nepříteli.

“Osiris k Ptahu: Ó Bože, strážce a mstiteli této posvátné země, pozvedni ruku tvou nad zemi egyptskou.

“Horus: Ó Numen, vůdce a soudce každého pozemského boje, střež a chraň posvátnou půdu Egypta!

“Osiris, Isis a Horus: Pozvedni ruku tvou nad zemi egyptskou. Ó Numen, strážce a mstiteli této posvátné země, pozvedni ruku tvou nad zemi egyptskou. Ó všemohoucí Ptahu, stvořiteli světa, ah! Vzýváme tě! Ó mocný Ptah! Ó mocný Ptah!”

Toto je extrakt z opery Aida od Giuseppeho Verdi, jež všichni můžete vidět na videu, které vám jdu ukázat; je to jen kousek opery, tak prosím dávejte pozor a poslouchejte. Je to součást přednášky, takže klikněte na odkaz pod tímto odstavcem.

Poznámka překladatele: Na zdrojovém webu, odkud překládám, však odkaz chybí. Zde se můžete podívat na celou operu s anglickými titulky.

Otázky a odpovědi:

Obecenstvo: Zmínil jste se, že při používání mantry TUM je potřeba být opatrný a neříkat jméno Páně nadarmo. Tím jste myslel práci v kombinaci s tím?

Instruktor: Když vyslovíte jméno TUM; teď to nevyslovuji nadarmo, ale kvůli odpovídání na vaši otázku - TUM sestupuje sem dolů to zodpovědět. Všichni z nás jsou spojeni s TUM, ale pokud to vyslovíme z nějakého jiného důvodu, je to špatné. Dělejte to jen, když potřebujete pomoc, například pokud jste v nebezpečí, ve smrtelném nebezpečí, tehdy se zaměřte na vašeho Otce a vyslovte tu mantru, tehdy váš Otec sestoupí a pomůže vám.

Jak vidíte v latině, modlitba Páně říká mnohokrát TUM, TUM, správně? “Quia tuum est regnum,” jinými slovy moc jména TUM a království TUM - navždy a pro vždy. Proto je vyslovování v latině mocnější, než v angličtině (češtině/slovenštině). Ta modlitba má moc v angličtině, ale když je řečena latinsky, je to velmi mocné, protože mantra TUM vás vnitřně propojuje s vaším vnitřním Bohem a TUM přináší moc, kterou v ten který moment potřebujete.

Obecenstvo: Vždy jsem byl zmaten tím “a neuveď nás v pokušení.” Všiml jsem si vašeho překladu “a nenech nás podlehnout pokušení,” můžete... (?)

Instruktor: Když žádáte Otce “a neuveď nás v pokušení,” vyplývá z toho, že je to Otec, kdo vás pokouší, správně? Ale když řeknete “a nenech nás podlehnou pokušení,” pak říkáte, že pokušení pochází od Satana, chtíče. Chápejte to takto: “pomoz mi nepodlehnout pokušení pomocí porozumění egu.” Bůh nás nikdy nepokouší, Satan však ano, což je stín vašeho Boha. Takže když řekneme “a neuveď nás v pokušení,” jak nás Bůh může uvést v pokušení? Je to nemožné. Bůh chce, abychom šli s ním, on nebude dělat opak. Ale Satan ano, aby vám ukázal vaše defekty a zlozvyky. Takto musíme chápat tuto nádhernou modlitbu Páně.

Obecenstvo: Lidé jsou právě ohromeni.

Instruktor: Dobře, to je přesně to, co modlitba Páně dělá. Studujete-li to a jdete opravdu do hloubky, rozbrečíte se. Zadržoval jsem zde slzy, obzvlášť když jsme sledovali tu operu, jejíž význam je mi jasný, jmenovitě Osiris a Isis. Isis (Matka Boží) je ta, kdo koná všechnu práci, zatímco kněz tam jen stojí. Isis je ta, kdo koná, ta, kdo přináší ohnivý meč, protože výheň je její oheň, je to Malkuth. V té opeře jsou tři polarity v akci: kněz, kněžka a chorus či sbor: tři primární síly. Ta opera je velmi esoterická, zvlášť ta modlitba v chrámu, všechno je to nádherné. Modlení k Ptahu je toho jen část.

Obecenstvo: Znamená to, že Horus představuje sbor?

Instruktor: Ne, sbor představuje mnoho dalších archetypů. Každý jeden ve sboru je kněz ve svém vlastním domě. Každá Isis ve sboru je Isis v jejím vlastním domě. V každém chrámu úřaduje jeden kněz a jedna kněžka. Isis, jež v opeře tančí je ta, kdo dělá všechnu tu práci v chrámu. Kněz představuje Osirida. Horus představuje duši, toho, kdo přijímá onen meč. Tiphereth musí bojovat vůči nepříteli, který jest uvnitř. Horus je Tiphereth, který inkarnoval RA. Nepřítel je uvnitř. V opeře vidíte, že nepřítelem je král Etiopie, ale to je symbol, pochopte. Tak jako bible v knize Exodus poukazuje na Egypťany jako na nepřítele. Je to něco, čemu musíme rozumět a nikoliv brát doslovně. Pamatujte, že alchymisticky řečeno je Aida na počátku černá, Kleopatra je černá a pak se změní v bílou, pak ve žlutou a nakonec v červenou.

zlaty Ptah